خانه / اخبار مسکن / شرکت‌های هواپیمایی آب می روند؟

شرکت‌های هواپیمایی آب می روند؟

شرکت‌های هواپیمایی آب می روند؟

|شرکت‌های هواپیمایی آب می روند؟ از خراسان مسکن|

http://www.bananews.ir/

چند هفته بعد از ابلاغ دستورالعمل کفایت سرمایه ایرلاین‌های داخلی و همچنین مهلت شش ماهه وزارت راه و همچنین شهرسازی به شرکت‌های هواپیمایی جهت بهبود اوضاع اقتصادی و مالی‌شان، آن بار نوبت به شرکت فرودگاه‌ها رسیده تا پا را جهت تحویل ایرلاین‌های بدهکار به مراجع قضایی پیش بگذارد، اقدامی که به نوعی تکمیل حرکت وزارت راه جهت تغییر رویه مدیریت ایرلاین‌های ایرانی می باشد.

به به گفته بنانیوز(BanaNews.ir)؛ بر اساس آنچه وزیر راه و همچنین شهرسازی اعلام کرده بحران بنگاه داری حمل و همچنین نقل در ایران بایستی و حتما سامان بگیرد و همچنین در آن بین فضایی جهت ایرلاین‌هایی که از نظر شرایط اقتصادی و مالی اوضاع خوبی ندارند، وجود نخواهد داشت.

اولتیماتومی که به نظر می‌رسد آن بار جدی تر از قبل خواهد بود و همچنین با فرا رسیدن مرداد، ایرلاین‌های کوچک با اوضاع اقتصادی و مالی نامطلوب یا بایستی و حتما تن به ادغام دهند و همچنین یا خود را آماده برخوردهای جدی تر کنند.

مشکل ایرلاین‌ها ولی باید توجه داشت تنها به افزایش سرمایه محدود نمی‌می شود، تعداد بسیاری از ایرلاین‌های داخلی به شرکت فرودگاه‌ها بدهی چند ده میلیارد تومانی دارند که جهت مدت طولانی تسویه نشده و همچنین حالا وقت آن هم رسیده تا مشخص کردن تکلیف می شود.

شرکت فرودگاه‌ها بعد از چند بار اخطار آن بار اعلام کرده ۴ ایرلاینی که در آن ارتباط و رابطه همکاری نکرده‌اند را به مراجع قضایی تحویل می‌دهد تا شرایط جهت گرفتن سرویس ها و خدمات از سوی آنها سخت و همچنین یا به روش کلی متوقف می شود.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها آن را نیز گفته که در صورت خوش حساب نشدن آن شرکت‌های هواپیمایی، نامشان اعلام عمومی خواهد شد تا شهروندان و مردم شهر جهت سفر به گزینه‌های دیگر فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن کنند.

با برداشته شدن گام دوم از سوی وزارت راه، به نظر می رسد در بعدی نزدیک بعدی بسیاری از ایرلاین‌های کوچک راهی جهت باقی نخواهند داشت و همچنین بایستی و حتما در بعدی اراده و تصمیم راسخ‌هایی جدی بگیرند.

هرچند به تا حال تمام شرکت‌های ایرانی از ادغام با رویکردی منفی یاد نموده اند ولی باید توجه داشت هنگام و زمانی که سخن از جذب سرمایه‌ای ۳۰۰ میلیارد تومانی در مدتی کوتاه می باشد شاید راهی جز آن هم در مقابل نداشته باشند. بایستی و حتما دید در ماه‌های بعدی و همچنین با رسیدن تابستان ۹۵ وزارت راه چه قدر در اجرای سیاست‌های خود موفق خواهد بود و همچنین آیا تعداد قابل توجه ایرلاین‌های فعلی آب خواهد رفت یا رویکردی جدید در آن باره اتخاذ می‌می شود.

 

ایسنا

شرکت‌های هواپیمایی آب می روند؟ در تاریخ ۴ April 2016 | 5:36 pm نشر یافته شده شده می باشد

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

2433178

محرومیت مردم از لحاظ مسکن در خراسان

محرومیت مردم از لحاظ مسکن در خراسان زن روستایی با لبخندی می‌گوید «خوب شد زلزله …