خانه / اخبار خراسان / نگفته‌ام "بی‌حجابی" بدتر از اختلاس می باشد/ مبارزه با بی‌حجابی دخالت در زندگی عمومی و همچنین خصوصی شهروندان و مردم شهر نیست

نگفته‌ام "بی‌حجابی" بدتر از اختلاس می باشد/ مبارزه با بی‌حجابی دخالت در زندگی عمومی و همچنین خصوصی شهروندان و مردم شهر نیست

نگفته‌ام "بی‌حجابی" بدتر از اختلاس می باشد/ مبارزه با بی‌حجابی دخالت در زندگی عمومی و همچنین خصوصی شهروندان و مردم شهر نیست

|نگفته‌ام "بی‌حجابی" بدتر از اختلاس می باشد/ مبارزه با بی‌حجابی دخالت در زندگی عمومی و همچنین خصوصی شهروندان و مردم شهر نیست از خراسان مسکن|

به به گفته خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه مشهد در جوار بارگاه منور رضوی اظهار داشت: در ۸ مورد قرآن در مقام تبیین نعمت‌های بهشتی ذات مقدس پروردگار، اتکاء را جزو نعمت‌های بهشتی معرفی می‌کند و همچنین غالباً در مقام تبیین نعمت‌های بهشتی، ذات پروردگار پیشامد جدید متکی‌بودن را به‌عنوان نقطه برجسته و همچنین یا نقطه کمال و همچنین ختم نعمت‌ها مشخص می‌کند.

او همچنین تاکید کرد: در سوره الرحمن آیه ۵۴ آمده می باشد: بهشتیان میوه‌های بهشتی را می‌توانند در اوضاع تکیه‌زدن بچینند، در مورد غیره ای از سوره الرحمن نیز همین مضمون آمده و همچنین همچنین در سوره واقعه از بهشتیان باعنوان مقربین یاد شده می باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان‌رضوی گفتن کرد: در سوره مبارکه انسان می‌فرماید: بهشتیان بر اریکه‌ها تکیه زده‌اند و همچنین سرما و همچنین گرمایی احساس نمی‌کنند. آنچه مهم می باشد آن می باشد که در ۸ مورد در تبیین نعمت بهشتی ذات مقدس پروردگار تکیه زدن و همچنین متکی بودن بر اریکه را به‌عنوان نعمت و همچنین به عنوان نقطه امتیاز زندگانی بهشتی معرفی می‌کند.

آیت‌الله علم‌الهدی افزود: زندگانی دنیا چه جهت اهل دنیا و همچنین چه جهت اهل آخرت، آمیخته با اضطراب و همچنین نگرانی می باشد، آنهایی که در آن زندگی اهل دنیا خواهند بود و همچنین در توسعه اقتدار و قدرت و همچنین لذت خواهند بود زندگی آن‌ها در نگرانی می باشد، خاصیت زندگانی دنیا آن می باشد که هر چه امکانات مادی افزایش بیابد، بر نگرانی و همچنین اضطراب افزوده می‌می شود.

او همچنین گفت: زندگانی دنیا جهت اهل آخرت هم با اضطراب آمیخته می باشد، یعنی مضطرب خواهند بود که عاقبت آن هم‌ها چه می‌می شود و همچنین قبر و همچنین قیامت آن هم‌ها چگونه می‌می شود؟ زندگانی انسان با اضطراب آمیخته می باشد، بزرگترین ویژگی بهشت آرامش و همچنین نفی اضطراب و همچنین نگرانی می باشد و همچنین آنجا اطمینان کامل حاصل می باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان‌رضوی خاطرنشان کرد: پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اکرم(ص) در مورد حضرت علی(ع) یک حدیث متواتر دارند که فرمودند: یا علی(ع)، تو را دوست ندارد مگر مومن و همچنین کینه و همچنین بغض تو در دل انسانی نیست، مگر منافق و همچنین کافر. تحلیل آن حدیث بهترین سخن امروز ماست که چرا مومن آن هم حضرت را دوست دارد؟ مومن دلداده خداوند تبارک و تعالی و همچنین حق می باشد، مومن به هرچه مظهر خداست و همچنین رنگ و همچنین صبغه خدایی دارد، به او همچنین عشق می‌ورزد، امیر مومنان شامل صبغه کامل عبودیت بود تا جایی که او همچنین را وجه‌الله قرار داده‌اند.

آیت‌الله علم‌الهدی گفتن کرد:چرا منافق و همچنین کافر دشمن علی(ع) می باشد؟ در صورتی که قبول ندارد خب نداشته باشد ولی باید توجه داشت چرا دشمن؟ زیرا کافر به خدایی معتقد نیست و همچنین معادی باور ندارد و همچنین محور وجود و همچنین هستی او همچنین همین زندگی دنیا می باشد و همچنین دنبال لذت اکثرا و بیشتر می باشد؛ به هر وسیله‌ای به‌ دنبال آن هم می باشد و همچنین آن جز با فساد اقتصادی و همچنین اخلاقی ممکن نیست. امام و پیشوا علی(ع) بزرگترین مبارز علیه فساد اخلاقی و همچنین اقتصادی می باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان‌رضوی گفت: فساد اقتصادی و همچنین اخلاقی در جامعه نقطه و همچنین سنگر جنگ با علی(ع) و همچنین مقابله با آن هم حضرت می باشد، عنصری نمی‌تواند به فساد اقتصادی و همچنین اخلاقی آلوده باشد و همچنین در عین حال ادعای عشق امیرالمومنین(ع) کند.

آیت‌الله علم‌الهدی افزود: دوستی علی(ع) لازمه‌اش مبارزه با فساد اقتصادی و همچنین اخلاقی می باشد، آن‌ها با هم ارتباط و رابطه دوسویه دارند و همچنین هر کدام علت و همچنین معلول یکدیگر خواهند بود، انسان‌هایی که به دنبال فساد اقتصادی خواهند بود در نهایت به دنبال عیاشی و همچنین تولید فساد اخلاقی خواهند بود و همچنین مولد فساد اخلاقی خواهند بود، عده‌ای نیز با مفاسد اخلاقی به دنبال پول و همچنین تجمل خواهند بود.

او همچنین گفتن کرد: بنده نگفته‌ام بی‌حجابی بدتر از اختلاس می باشد، در شبکه‌های فرهنگی و اجتماعی آن پیشامد جدید توضیح داده شده می باشد، فساد اخلاقی و همچنین اقتصادی وابسته یکدیگرند و همچنین کلید واژه آن‌ها بی‌حجابی می باشد. اخلاق از اینجا فاسد می‌می شود که حوزه غریزه جنسی و زناشویی و جنسی جامعه گسترش یابد و همچنین کلیدواژه آن هم بی‌حجابی می باشد و همچنین کلیدواژه امنیت فرهنگی و اجتماعی، مقابله با بی‌حجابی می باشد که البته عنوان آن هم حجاب اجباری نیست.

نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان‌رضوی در ادامه تاکید کرد: به‌عنوان یک عاملی که منشأ همه مفاسد هست در کشور، در مقام تحقق امنیت فرهنگی و اجتماعی بایستی و حتما با بی‌حجابی مبارزه می شود؛ من تشکر می‌کنم از قوه انتظامی غیور و همچنین دلاور که با کمال اقتدار و قدرت و همچنین طرح و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب قاطع در آن عرصه وارد فعالیت شده زیرا و به درستی که مسئول امنیت فرهنگی و اجتماعی قوه انتظامی می باشد، قوه انتظامی، رسالتش حفظ امنیت می باشد، در ساختار قوه انتظامی، معاونت امنیت فرهنگی و اجتماعی وجود دارد، در صورتی که امنیت فرهنگی و اجتماعی به‌وسیله قوه انتظامی غیرقانونی و همچنین خلاف قانون می باشد، چرا در ساختار آن نیرو معاونت امنیت فرهنگی و اجتماعی قرار گرفته می باشد.

او همچنین ادامه داد: آن قوانین و قانونی می باشد که معاونت امنیت فرهنگی و اجتماعی دارد، معاونت امنیت فرهنگی و اجتماعی به آن جمع‌بندی رسیده جهت آن‌که فساد را از کشور جمع کند، امنیت فرهنگی و اجتماعی به وجود بیاید، بایستی و حتما با بی‌حجابی مقابله کند زیرا و به درستی که عامل همه آن‌ها،‌ بی‌حجابی زن‌های لاابالی و همچنین بی‌بندوبار می باشد و همچنین بایستی و حتما بجنگد، آن یعنی چه که بعضی از عزیزان ما در مسئولیت‌ها جهت آن‌که یک قشر لائیک لامذهب را به‌دنبال خودشان یدک بشکند، می‌آیند از فساد حمایت می‌کنند و همچنین از یک حرکت مبارزاتی با فساد قوه فرهنگی و اجتماعی تخطئه می‌کنند.

آیت‌الله علم‌الهدی اضافه کرد: آن دخالت در زندگی عمومی و همچنین خصوص شهروندان و مردم شهر نیست، پس در صورتی که دزد را گرفتند، دخالت در زندگی عمومی شهروندان و مردم شهر می باشد؟ در صورتی که آدم‌کش را گرفتند، آن دخالت در زندگی عمومی و همچنین خصوصی شهروندان و مردم شهر می باشد؟ هنگام و زمانی که کلیدواژه امنیت فرهنگی و اجتماعی مقابله با بی‌حجابی هست و همچنین مسئول امنیت فرهنگی و اجتماعی که در آن کشور که قوه انتظامی می باشد، بایستی و حتما آیین‌نامه‌اش را مشخص کند و همچنین برحسب او، آن کلیدواژه را براندازی کند، آن می‌می شود غیرقانونی؟ آن می‌می شود دخالت در زندگی عمومی شهروندان و مردم شهر؟

او همچنین افزود: تو آن حرف‌ها را می‌زنید، چه افرادی را می‌خواهید دنبال خود راه بیندازید؟ چه عناصری را می‌خواهید جهت خود یدک سیاسی بکشید و همچنین چه جریانی می‌خواهد از تو حمایت کند؟ از آن حرف‌های تو چه کسی خوشش می‌آید؟ نمی‌توانید معیشت شهروندان و مردم شهر را اداره کنید، در عرصه فرهنگ و همچنین اقتصاد جامعه ضربه می‌زنید،‌ به آن وسیله می‌خواهید خلأ مدیریتی خودتان را پرکنید که یک‌مشت لاابالی از تو راضی بشوند و همچنین یک‌مشت لاابالی از تو خوششان بیاید؟

نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان‌رضوی خاطرنشان کرد: یک نهاد مقدس نظام جمهوری اسلامی به فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن ایفای رسالت خودشان بوده، قانون امربه‌معروف و همچنین نهی از منکر، چند ماه قبل با همت آن مجلس عزیز عظیم گروه و حزب‌اللهی تصویب شد و همچنین تو حاضر نشدید آن قانون را اعلام کنید و همچنین ابلاغ کنید،‌ رییس مجلس ابلاغ کرد، اجرای آن قانون که به‌عنوان اجرای یک جریان قوانین و قانونی صد در صد هست، در مرحله اول رسالت قوه انتظامی هست و همچنین قوه انتظامی بایستی و حتما ابزار، آئین‌نامه و همچنین روال داشته باشد در اجرای آن قانون آن هم‌وقت بعضی عزیزان مسئول ما می‌آیند سد راه می‌شوند که چنین قوانین و قانونی اجرا بشود؟

او همچنین گفتن کرد: هیئت ایتالیایی که می‌آید تو با یک شرکت مدلینگ که هنرش طراحی لباس می باشد، قرارداد می‌بندید تا از بلد کفر لباس اسلامی طراحی کند؟ یعنی ما واقعاً فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن نداریم؟ مردمی که در انواع علوم پیشرفته خواهند بود، در طراحی لباسِ اسلامی فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن و همچنین مغز نداریم و همچنین بایستی و حتما طراح ایتالیایی قرار داد ببندد و همچنین فرهنگ آلوده بزهکاری غرب را بیاورد و همچنین طراحی لباس کند؟

انتهای پیام/

نگفته‌ام "بی‌حجابی" بدتر از اختلاس می باشد/ مبارزه با بی‌حجابی دخالت در زندگی عمومی و همچنین خصوصی شهروندان و مردم شهر نیست در تاریخ ۲۲ April 2016 | 8:30 am نشر یافته شده شده می باشد

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

1398061214320665418283234.jpg

آیت‌الله علم‌الهدی: امروز ایران، محدود به مرزهای جغرافیایی نیست/ بخواهید تجاوز کنید، اسرائیل نصف روزه خاک شده می باشد

آیت‌الله علم‌الهدی: امروز ایران، محدود به مرزهای جغرافیایی نیست/ بخواهید تجاوز کنید، اسرائیل نصف روزه …