خانه / اخبار مسکن / وجود ۱٫۷ میلیون منزل و خانه خالی در کشور

وجود ۱٫۷ میلیون منزل و خانه خالی در کشور

وجود ۱٫۷ میلیون منزل و خانه خالی در کشور

|وجود ۱٫۷ میلیون منزل و خانه خالی در کشور از خراسان مسکن|

یک موسسه علمی اعلام کرد: یک میلیون و همچنین ۷۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در سراسر کشور وجود دارد.

وجود ۱٫۷ میلیون منزل و خانه خالی در کشور

یک موسسه علمی اعلام کرد: یک میلیون و همچنین ۷۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در سراسر کشور وجود دارد.

مسکن به عنوان یکی از کالاهای ضروری بشر، ابعاد مختلفی از زندگی انسان را شامل می‌می شود؛ شکل‌گیری هویت فردی و همچنین فرهنگی و اجتماعی، امنیت روانی و همچنین فیزیکی، برخورداری از حداقل های رفاهی، آثار اقتصادی بر کلان جامعه، اثر بر برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی و همچنین سیاست‌گذاری در ابعاد متنوع و گوناگون و مختلف و همچنین … شامل موارد مرتبط با مستلزم و نیاز بشر به مسکن می‌می شود. هر یک از آن نقش ها و همچنین همچنین نقشی که تأمین مسکن در تولید ملی کشورها دارد، ضرورت دخالت حکومت در تأمین آن مستلزم و نیاز اساسی را تأکید می‌کند.

به به گفته اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، رکودی که در کشور در حوزه مسکن در دو سال شمسی اخیر اتفاق افتاده، هم از حیث رفاه عمومی و همچنین هم از حیث اثرگذاری بر تولید ملی، نگرانی سیاستگذاران آن حوزه به‌خصوص مسکن شهری را برانگیخته و همچنین آنها را به تکاپو جهت اتخاذ تصمیمات مؤثر و همچنین کارا در آن حوزه واداشته می باشد. آنچه که در آن باره قبل از اتخاذ سیاست مهم می‌باشد ریشه‌یابی دلایل رکود می باشد.

بدین منظور انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، در پژوهشی تلاش کرد تا تحلیل دقیقی نسبت به عرضه و همچنین تقاضای مسکن شهری در سطح کل کشور ارائه دهد.

سید محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران، در تشریح نتایج آن پژوهش گفت: در آن بررسی سؤال اصلی آن هم می باشد که آیا اساساً در کشور از جانب عرضه و همچنین تقاضای مسکن شهری خللی رکودزا وجود دارد یا خیر و همچنین در صورتی که در آن حوزه ها عوامل اختلال‌زا وجود ندارد، دلایل رکود در بازار مسکن در کجا بایستی و حتما جستجو می شود.

او همچنین با اشاره به آنکه نتایج آن بررسی نشان می‌دهد مقدار و اندازه و میزان تقاضای واحدهای مسکونی در کشور با بهره بری و استفاده از آمار مقدار و اندازه و میزان خانوارهای موجود، مقدار و اندازه و میزان ازدواج‌های گرفته شده، بهسازی واحدهای مسکونی بدون اسکلت ساختمانی مناسب و همچنین قدیمی و همچنین نیز واحدهای مسکونی بدون حداقل‌ها، ۳۴٫۳ میلیون واحد مسکونی می باشد که از آن مقدار ۱۲ میلیون مسکن روستایی و همچنین ۲۲٫۲ میلیون مسکن شهری می باشد، گفت: در خصوص طرف عرضه نیز ۱۶٫۲ میلیون واحد مسکونی در سال شمسی ۹۰ در منطقه ها و مناطق شهری کشور عرضه شده که آن ارقام طی سال شمسی های ۹۱، ۹۲، ۹۳ در حدود ۱۸، ۱۹٫۹ و همچنین ۲۱٫۸ میلیون واحد بوده و همچنین  موجودی عرضه مسکن تا نیمه اول سال شمسی ۹۴ به بیش از ۲۳٫۲ میلیون واحد مسکونی در کشور رسیده می باشد.

او همچنین با گفتن آنکه از آن رو در آن پژوهش به ارزیابی عرضه و همچنین تقاضای مسکن شهری و همچنین نیز برآورد کمبود عرضه و همچنین یا تقاضا در آن بازار پرداخته شد و همچنین توصیه‌های سیاستی جهت بهینه‌سازی مازاد تقاضا و همچنین یا مازاد عرضه موجود در بازار مسکن ارائه گشت، افزود:  آن بررسی در نهایت طبق دو سناریو به دو پس نتیجه آن می شود که متغایر و متفاوت در مازاد عرضه مسکن طی سال شمسی های ۹۰ تا نیمه اول ۹۴ رسیده که در هر دو سناریو مازاد عرضه روبه افزایش بوده می باشد که در سناریوی اول مقدار و اندازه و میزان مازاد عرضه به ۳٫۶ میلیون و همچنین در سناریوی دوم به ۰٫۶ میلیون واحد مسکونی رسیده می باشد.

 قسمت و بخش نخست از آن بررسی پیش از آن تحت عنوان ارزیابی طرف تقاضای مسکن شهری نشر یافته شده شد و همچنین اکنون قسمت و بخش دوم آن پژوهش با محوریت تحلیل طرف عرضه بازار مسکن ارائه می‌می شود.

*برآورد طرف عرضه در کشور

منبع اصلی عرضه مسکن در کل کشور سه مورد می باشد که عبارتند از:

• تعداد واحدهای مسکونی موجود در منطقه ها و مناطق روستایی و همچنین شهری کشور که نوعی عرضه مثبت تلقی می‌می شود

• تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه در کشور که با اعمال سیاست های درست از سوی حکومت آن تعداد می‌تواند به عرضه مثبت در کشور مبدل می شود

• مقدار و اندازه و میزان تخریب واحدهای مسکونی فرسوده جهت بنای واحدهای مسکونی جدید که به نوعی عرضه منفی تلقی می‌می شود

در ادامه به ارزیابی عرضه مسکن تحت هر یک از عناوین کلی فوق پرداخته می‌می شود؛

*تعداد واحدهای مسکونی شامل خانوار

طبق آمارهای ارائه شده توسط مرکز آمار در سرشماری نفوس و همچنین مسکن سال شمسی ۱۳۹۰، تعداد ۱۴٫۸ میلیون واحد مسکونی حاوی سکنه در منطقه ها و مناطق شهری و همچنین حدود ۵٫۲ میلیون واحد مسکونی حاوی سکنه در منطقه ها و مناطق روستایی کشور ثبت شده می باشد.

جهت ارزیابی دقیق‌تر مقدار و اندازه و میزان واحدهای مسکونی بایستی و حتما مقدار و اندازه و میزان مسکن عرضه شده طی سال شمسی های ۹۰ تا ۹۴ نیز مورد توجه قرار بگیرند.

بانک مرکزی برآوردی از مقدار و اندازه و میزان واحدهای مسکونی تکمیل شده در منطقه ها و مناطق شهری طی سال شمسی های ۹۰ تا ۹۴ (تا نیمه اول ۱۳۹۴) را ارائه داده می باشد. طبق آن آمار در سال شمسی ۹۰ حدود ۵۶۰ هزار واحد مسکونی تکمیل شده و همچنین به بازار مسکن در کشور وارد شده اند.

در آن سال شمسی عملیات ساخت حدود ۱۹۰ هزار ساختمان شروع شده و همچنین ۱۷۰ هزار ساختمان تکمیل شده می باشد. به عبارتی در هر ساختمان حدود ۳٫۵۲ واحد مسکونی وجود داشته می باشد. در سال شمسی ۹۱، ۷۵۰ هزار واحد مسکونی از ۲۰۶ هزار ساختمان تکمیل(۳٫۸۲ واحد مسکونی در هر ساختمان) و همچنین به بازار مسکن در کشور وارد شده و همچنین ساخت حدود ۲۲۰ هزار ساختمان شروع شده می باشد که در سال شمسی های آتی انتظار می‌رود وارد بازار مسکن در کشور شوند.

در سال شمسی ۹۲، ۸۳۰ هزار واحد مسکونی در ۲۱۸ هزار ساختمان تکمیل شده(۴ واحد مسکونی در هر ساختمان) و همچنین ساخت حدود ۱۹۵ هزار ساختمان نیز شروع شده می باشد. در سال شمسی ۹۳، ۷۱۸ هزار واحد مسکونی در ۱۹۷ هزار ساختمان تکمیل شده(۳٫۸۳ واحد مسکونی در هر ساختمان) و همچنین حدود ۱۵۷ هزار ساختمان نیز در حال ساخت بوده و همچنین در نیمه اول سال شمسی ۹۴، ۱۴۰ هزار واحد مسکونی در ۴۰ هزار ساختمان تکمیل شده(۳٫۷۴ واحد مسکونی در هر ساختمان) و همچنین عملیات ساخت ۳۵ هزار ساختمان نیز شروع شده می باشد.

بانک مرکزی، اداره آمارهای اقتصادی

با توجه به جدول فوق، طی سال شمسی‌های بعد از سرشماری سال شمسی ۹۰ تا نیمه اول سال شمسی ۹۴، حدود ۲٫۷ میلیون واحد مسکونی در منطقه ها و مناطق شهری کشور تکمیل شده(به دلیل انجام سرشماری در آبان ۱۳۹۰، آمار سال شمسی ۹۰ در مقدار و اندازه گیری واحدهای مسکونی تکمیل شده طی سال شمسی های بعد از ۹۰ تا نیمه اول ۹۴، به صورت نصف مورد محاسبه قرار گرفته می باشد) و همچنین برآورد می‌می شود با در نظر گرفتن نسبت ۲۵٫۶ درصدی واحدهای مسکونی روستایی از کل واحدهای مسکونی در کشور، حدود ۹۴۰ هزار واحد مسکونی نیز در منطقه ها و مناطق روستایی طی آن سالها تکمیل می شود. در مجموع، ۳٫۶ میلیون واحد مسکونی به بازار مسکن طی سال شمسی های بعد از سرشماری سال شمسی ۹۰ تا نیمه اول ۱۳۹۴ در کشور عرضه شده می باشد.

از آنجایی که درصدی از منزل و خانه های موجود در سرشماری سال شمسی ۱۳۹۰ و همچنین تعدادی از منزل و خانه های ساخته شده در منطقه ها و مناطق شهری و همچنین روستایی در قالب مسکن مهر به بازار مسکن کشور عرضه شده اند، لذا مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد عمکرد آن قسمت و بخش نیز مورد توجه قرار گیرد.مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری به ذکر می باشد طبق آمار دفتر برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی و همچنین اقتصاد مسکن وزارت راه و همچنین شهرسازی، از مقدار و اندازه و میزان موجودی مسکن در سرشماری سال شمسی ۱۳۹۰ که حدود ۲۰ میلیون واحد مسکونی در کشور به ثبت رسیده، حدود ۳۳۰ هزار واحد مسکونی مسکن مهر ماست. که تولید مسکن مهر از بعد از سرشماری سال شمسی ۹۰ تا پایان سال شمسی ۹۳، چیزی در حدود  1.38 میلیون برآورد می‌می شود.

موجودی مسکن مهر در پایان سال شمسی ۹۳ در حدود ۱٫۷ میلیون واحد می باشد که از مقدار و اندازه و میزان حدود ۲٫۱ میلیونی واحد مسکونی هدفگذاری شده در برنامه جذاب و جالب و خوب، در حدود ۴۴۰ هزار واحد مسکونی کمتر می باشد. در واقع در پایان سال شمسی ۹۳، حدود ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مهر طبق اهداف برنامه جذاب و جالب و خوب مسکن مهر، ساخته نشده که می‌توانسته بود در صورت ساخت، مقدار و اندازه و میزان عرضه مسکن را افزایش دهد.

مطابق آمار ارائه شده از تولید مسکن مهر در منطقه ها و مناطق شهری کشور، در سال شمسی ۹۰ حدود ۴٫۳۷ قسمت و بخش از مسکن موجود در کشور، از نوع مسکن مهر بوده می باشد که آن قسمت و بخش در سال شمسی ۹۳، به حدود ۱۰ قسمت و بخش رسیده می باشد که نشان از حجم بالای آن نوع مسکن از مسکن کل کشور خواهد داشت.تحقق کامل برنامه جذاب و جالب و خوب وزارت راه و همچنین شهرسازی در ساخت مسکن مهر و همچنین جبران عقب ماندگی از اهداف برنامه جذاب و جالب و خوب تولید مسکن مهر، می‌تواند آن تعداد را به حدود ۲٫۱۵ میلیون (در حدود ۱۲٫۴ قسمت و بخش)برساند.

*منزل و خانه های خالی از سکنه

یکی از موارد و نکات مهم در سرشاری واحدهای مسکونی در سال شمسی ۱۳۹۰، سرشماری از واحدهای مسکونی شامل سکنه می باشد. به عبارتی در آن سرشماری همچنین و علاوه بر واحدهای مسکونی شامل سکنه، تعدادی از واحدهای مسکونی خالی از سکنه نیز خواهند بود که طبق روش های شناسایی مرکز آمار کشور به عنوان واحدهای خالی از سکنه در نظر گرفته شده اند. هر چند روش های مرکز آمار در تشخیص منازل مسکونی خالی از سکنه شامل شبهات و همچنین اشکالاتی می باشد؛ ولی باید توجه داشت می‌قدرت آن مقدار و اندازه و میزان آمار ارائه شده از واحدهای مسکونی خالی از سکنه را به نوعی برآوردی نزدیک به واقع از واحدهای مسکونی خالی از سکنه در نظر گرفت.

طبق آمارهای مرکز آمار ایران، حدود ۱٫۷ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در کل کشور وجود دارد که برآورد می‌می شود ۲۰ قسمت و بخش از آن مقدار و اندازه و میزان در منطقه ها و مناطق روستایی و همچنین مابقی در منطقه ها و مناطق شهری موجود باشد. از آن رو می‌قدرت به مقدار و اندازه ۱٫۳ میلیون واحد مسکونی خالی از سکنه در منطقه ها و مناطق شهری و همچنین حدود ۳۳۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در منطقه ها و مناطق روستایی برآورد کرد که به نوعی عرضه پنهان مسکن در بازار مسکن کل کشور محسوب می‌شوند.

از سوی دیگر طبق نظر کارشناسان حوزه مسکن، ضریب استاندارد منزل و خانه‌های خالی از سکنه حدود ۴ تا ۶ قسمت و بخش(به روش متوسط ۵ قسمت و بخش) بوده که جهت پاسخگویی به جابجایی، گردشگری و همچنین … می باشد.

آن نوع منزل و خانه‌های خالی از سکنه به دلیل نداشتن ظرفیت وارد شدن به بازار مسکن به عنوان عرضه مسکن، از آن محاسبات کنار گذاشته می‌شوند و همچنین با توجه به ضریب استاندارد منزل و خانه های خالی(در حدود ۸۳ هزار واحد مسکونی در کل کشور که حدود ۶۶ هزار واحد مسکونی در منطقه ها و مناطق شهری و همچنین حدود ۱۶ هزار واحد در منطقه ها و مناطق روستایی قرار دارند)، حدود ۱٫۶ واحد مسکونی در کل کشور (حدود ۱٫۳ در منطقه ها و مناطق شهری و همچنین ۳۰۰ هزار در منطقه ها و مناطق روستایی) قابلیت عرضه به بازار مسکن را خواهند داشت که مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد حکومت و همچنین شهرداری ها، سیاست های مناسبی جهت عرضه آن واحدهای مسکونی به بازار مسکن در کشور تدبیر کند.

*عرضه منفی ناشی از تخریب جهت ساخت واحد مسکونی

یکی از موارد و نکات مهم در تخمین دقیق مقدار و اندازه و میزان عرضه مسکن در نقاط شهری و همچنین روستایی کشور، توجه به مقدار و اندازه و میزان ساختمان های تخریبی جهت ساخت واحدهای مسکونی نوساز می‌باشد. در واقع به ازای ساخت تعدادی از واحدهای مسکونی، تعدادی تخریب می‌شوند.

از آن رو بایستی و حتما به نسبت تخریب ساختمان های مسکونی و همچنین واحدهای مسکونی نیز توجه می شود و همچنین با برآوردی از مقدار و اندازه و میزان واحد مسکونی تخریب شده، آن آمار به عنوان عرضه منفی در بازار مسکن کشور در نظر گرفته می شود.

در واقع بعد از سرشماری سال شمسی ۱۳۹۰، بعضی از واحدهای مسکونی حاوی سکنه مورد سرشماری قرار گرفته، تخریب شده اند که مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد آن تعداد استخراج شوند.طبق آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، طی سال شمسی های ۹۰ تا نیمه اول ۹۴، قسمت و بخش بناهای تخریبی در پروانه های صادره به ترتیب ۱۷٫۸، ۲۰٫۶، ۲۶٫۸، ۱۹٫۷ و همچنین ۲۴٫۸ بوده می باشد که به روش متوسط حدود ۲۱ قسمت و بخش از پروانه های ساختمانی صادر شده، جهت ساخت ساختمان جدید با تخریب بنای قبلی بوده می باشد.

نقطه مهم و همچنین قابل توجه در ارزیابی بناهای تخریبی در کشور، آن می باشد که بعضی از پروانه های صادر شده فرآیند ساخت را شروع نکرده و همچنین در نهایت تغییر پیدا کردن به ساختمان شروع شده نشده اند و همچنین همچنین ممکن می باشد بعضی از ساختمان های شروع شده، در سالهای قبل پروانه ساختمانی تهیه کرده باشند. از آن رو مناسب می باشد به جای تعداد پروانه های صادر شده جهت تخریب، تعداد ساختمان های شروع شده در نظر گرفته می شود.

در واقع می‌قدرت گفت در فرآیندِ ساختِ ساختمان های شروع شده ای که پروانه ساخت در بنای تخریبی داشته، حتما ساختمان قدیمی تخریب و همچنین ساختمان جدید بنا شده می باشد و همچنین از آن جهت تعدادی از ساختمان هااز بازار ساختمان کشور کنار گذاشته شده اند.از سوی دیگر به دلیل آنکه درصدی از ساختمان های تخریب شده، مسکونی و همچنین یا مسکونی توام بوده اند، مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد تعداد ساختمان های مسکونی و همچنین توام شروع شده در نظر گرفته می شود.

در سال شمسی ۹۰ حدود ۳۳ هزار ساختمان تخریب شده می باشد و همچنین طی سال شمسی های ۹۰ تا نیمه اول ۹۴، در مجموع ۱۶۳ هزار ساختمان مسکونی و همچنین یا مسکونی و همچنین غیرمسکونی توام تخریب شده اند. جهت تغییر پیدا کردن تعداد ساختمان های مسکونی تخریب شده به تعداد واحدهای مسکونی تخریب شده، از متوسط تعداد واحد مسکونی در هر ساختمان (نسبت تعداد واحدهای مسکونی تکمیل شده به تعداد ساختمان های مسکونی تکمیل شده) بهره بری و استفاده می‌می شود.

در واقع برآورد آن بررسی از تعداد واحدهای مسکونی تخریب شده برابر می باشد با ضرب ساختمان های مسکونی و همچنین توام تخریب شده در فرآیند ساخت ساختمان جدید در متوسط تعداد واحد مسکونی در هر ساختمان. طبق آمار طی سال شمسی های ۹۰ تا نیمه اول سال شمسی ۹۴ حدود ۶۲۴ هزار واحد مسکونی تخریب شده می باشد که عرضه منفی واحد مسکونی در کشور محسوب می‌می شود.

*تحلیل مازاد عرضه(مازاد تقاضا) واحدهای مسکونی در کشور

بعد از برآورد عرضه و همچنین تقاضای مسکن در منطقه ها و مناطق شهری کشور مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد در خصوص مقدار و اندازه و میزان مازاد تقاضا و همچنین یا مازاد عرضه مسکن شهری برآوردی صورت بگیرد تا متناسب با نتایج، سیاست‌های صحیح در خصوص بازار مسکن شهری از سوی مسئولان اتخاذ می شود. از آن رو مقدار و اندازه و میزان عرضه واحدهای مسکونی در کشور طی سال شمسی های ۱۳۹۰ تا نیمه اول سال شمسی ۱۳۹۴ مطابق آمارهای موجود در جدول ذیل ارائه می‌می شود.

عرضه مسکن در هر سال شمسی مجموع واحدهای مسکونی موجود، واحدهای مسکونی تکمیل شده در سال شمسی مورد نظر و همچنین عرضه بالقوه مسکن ناشی از منزل و خانه های خالی باشد که از آن مقدار مقدار و اندازه و میزان واحدهای تخریب شده جهت ساخت واحدهای مسکونی جدید نیز کسر می‌می شود.

واضح و همچنین مبرهن می باشد که مقدار و اندازه و میزان عرضه بالقوه ناشی از منزل و خانه های خالی از سکنه در صورتی می¬تواند به فعلیت برسد که سیاست‌های صحیح مالیاتی و همچنین نظارتی دقیقی جهت شناسایی واحدهای خالی از سکنه و همچنین نیز عرضه آنها به بازار مسکن اتخاذ می شود.

طی آمارهای جدول ذیل، ۱۶٫۲ میلیون واحد مسکونی در سال شمسی ۹۰ در منطقه ها و مناطق شهری کشورعرضه شده که آن ارقام طی سال شمسی های ۹۱، ۹۲، ۹۳ در حدود ۱۸، ۱۹٫۹ و همچنین ۲۱٫۸ میلیون واحد بوده می باشد. طبق آخرین آمارهای موجود، در نیمه اول سال شمسی ۹۴ بیش از ۲۳٫۲ میلیون واحد مسکونی در کشور عرضه شده می باشد.

به دلیل آنکه در خصوص منزل و خانه های خالی از سکنه در کشور هیچ تدبیر مؤثری از سوی نهادهای سیاست‌گذاری شهری و همچنین دولتی انجام نگرفته می باشد، پیشبینی می‌می شود مقدار و اندازه و میزان منزل و خانه های خالی از سکنه در منطقه ها و مناطق شهری کشور به مقدار و اندازه و میزان آمار ارائه شده در سرشماری سال شمسی ۹۰ باشد.

از سوی دیگر مقدار و اندازه و میزان تقاضای مسکن در منطقه ها و مناطق شهری در کشور طی سال شمسی های ۱۳۹۰ تا نیمه اول ۱۳۹۴نیز در جدول ذیل ارائه شده می باشد. طبق آن جدول، مقدار و اندازه و میزان تقاضای مسکن در هر سال شمسی مجموع تقاضای ناشی از تعداد خانوارهای موجود، مقدار و اندازه و میزان ازدواج های گرفته شده و همچنین نیز تقاضای ناشی از تعویض واحدهای مسکونی بدون امکانات رفاهی ضروری می‌باشد. از سوی دیگر واحدهای مسکونی قدیمی نیز جزء تقاضای پنهان مسکن در کشور محسوب می‌می شود که در بلند مدت و همچنین یا طی سیاست های تشویقی و همچنین یا بازدارنده حکومت می‌تواند به مقدار و اندازه و میزان تقاضای مسکن در کشور افزوده می شود.

از آنجایی که طی سال شمسی های ۹۰ تا ۹۴ سیاست ویژه ای در خصوص واحدهای مسکونی بدون حداقل های رفاهی ضروری اتخاذ نشده، مقدار و اندازه و میزان واحدهای مسکونی بدون امکانات ضروری طی آن سال شمسی ها برابر با آمار سرشماری ۱۳۹۰ در نظر گرفته شده می باشد. از سوی دیگر واحدهای مسکونی قدیمی و همچنین فرسوده نیز به دلیل مذکور طی سال شمسی های ۹۱ تا ۹۴ برابر با آمار سرشماری ۱۳۹۰ در نظر گرفته شده می باشد.

مقدار و اندازه و میزان تقاضای مسکن در سال شمسی ۹۰ برابر با ۲۰٫۱ میلیون واحد بوده که طی سال شمسی های ۹۱، ۹۲، ۹۳ آن مقدار و اندازه و میزان به ۲۱٫۱، ۲۱٫۷ و همچنین ۲۲٫۲ میلیون واحد مسکونی رسیده می باشد. در نیمه اول سال شمسی ۱۳۹۴ مقدار و اندازه و میزان تقاضای مسکن در حدود ۲۲٫۶ میلیون واحد مسکونی می باشد.

جهت محاسبه مقدار و اندازه و میزان مازاد عرضه در بازار مسکن شهری در کشور مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد مقدار و اندازه و میزان عرضه و همچنین تقاضا در تقابل با یکدیگر دیده شوند.جهت برآورد مقدار و اندازه و میزان مازاد عرضه مسکن از دو سناریو بهره بری و استفاده شده می باشد. در سناریوی اول مازاد عرضه مسکن در نوعی حالت محاسبه شده که جهت عرضه واحدهای خالی از سکنه به بازار مسکن شهری تدبیر اندیشیده نشده و همچنین از آن رو از مقدار و اندازه و میزان عرضه مسکن حذف شده اند. از سوی دیگر در آن سناریو، مقدار و اندازه و میزان تقاضای مسکن ناشی از نوسازی بافت های قدیمی نیز حذف شده اند.

در سناریوی دوم مقدار و اندازه و میزان عرضه و همچنین تقاضای کل در نظر گرفته شده می باشد و همچنین فرض اصلی در آن سناریو آن می باشد که مقدار و اندازه و میزان واحدهای خالی از سکنه عرضه مسکن در منطقه ها و مناطق شهری و همچنین نیز مقدار و اندازه و میزان تقاضای ناشی از نوسازی واحدهای مسکونی قدیمی، مقدار و اندازه و میزان تقاضای مسکن شهری را طی سال شمسی های ۹۰ تا ۹۴ متاثر کرده می باشد.

طبق برآورد مازاد عرضه مسکن در سناریوی اول، مقدار و اندازه و میزان مازاد عرضه طی سال شمسی های ۹۰ تا ۹۴ افزایش داشته می باشد به طوری که از ۱٫۳ میلیون واحد در سال شمسی ۹۰ به حدود ۳٫۶ میلیون واحد مسکونی در سال شمسی ۹۴ رسیده می باشد. در سناریوی دوم نیز مقدار و اندازه و میزان مازاد عرضه سیر صعودی داشته و همچنین محاسبه مسکن خالی از سکنه و همچنین نیز واحدهای مسکونی قدیمی در آن شاخص، باعث افزایش مازاد عرضه از ۴٫۳ میلیون در سال شمسی ۹۰ به ۶۲۰ هزار واحد در سال شمسی ۹۴ رسیده می باشد. در واقع آمارهای فوق نشان از کاهش کمبود مسکن شهری درکشور و همچنین حتی مازاد عرضه در کشور می باشد.

ارسال به فیسبوک
ارسال به لینکداین
ارسال به توییتر


وجود ۱٫۷ میلیون منزل و خانه خالی در کشور در تاریخ ۲۶ April 2016 | 1:33 pm نشر یافته شده شده می باشد

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

2433178

محرومیت مردم از لحاظ مسکن در خراسان

محرومیت مردم از لحاظ مسکن در خراسان زن روستایی با لبخندی می‌گوید «خوب شد زلزله …