خانه / اخبار مسکن / نقل از جدید از تحولات بازار مسکن/ اوضاع خرید و همچنین فروش در …

نقل از جدید از تحولات بازار مسکن/ اوضاع خرید و همچنین فروش در …

نقل از جدید از تحولات بازار مسکن/ اوضاع خرید و همچنین فروش در …

|نقل از جدید از تحولات بازار مسکن/ اوضاع خرید و همچنین فروش در … از خراسان مسکن|

http://www.bananews.ir/

بانک مرکزی با اعلام رشد ۲۰.۴ درصدی فروش مسکن در تهران طی فروردین ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال شمسی قبل، از رشد حدود ۱۰ درصدی نرخ اجاره بها خبر داد.

به نقل از بنانیوز(BanaNews.ir)؛ بانک مرکزی با ارائه نقل از «تحولات بازار مسکن شهرستان تهران در فروردین ماه سال شمسی ۱۳۹۵ اعلام کرد: در فروردین ماه سال شمسی ۱۳۹۵، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهرستان تهران به ۵۹۱۸ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال شمسی قبل ۲۰.۴ قسمت و بخش افزایش نشان می دهد.

در ماه مورد نقل از، متوسط نرخ خرید و همچنین فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهرستان تهران ۳۹.۹ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال شمسی قبل ۴.۳ قسمت و بخش افزایش نشان می دهد.

در فروردین ماه سال شمسی ۱۳۹۵ از میان منطقه ها و مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط قیکت یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۸۴.۹ میلیون ریال به منطقه ۱ و همچنین کمترین آن هم با ۲۰.۶ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته می باشد.

حجم معاملات مسکن

در فروردین ماه سال شمسی ۱۳۹۵، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهرستان تهران به ۵.۹ هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال شمسی قبل ۲۰.۴ قسمت و بخش افزایش نشان می دهد. بررسی کردن توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در فروردین ماه سال شمسی ۱۳۹۵ حاکی از آن هم می باشد که واحدهای نوساز تا ۵ سال شمسی ساخت با هم ۵۲.۵ قسمت و بخش بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده اند. سهم مزبور در مقایسه با فروردین ماه سال شمسی ۱۳۹۴، ۲.۱ واحد قسمت و بخش کاهش نشان می دهد.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب منطقه ها و مناطق متنوع و گوناگون و مختلف شهرستان تهران در فروردین ماه سال شمسی ۱۳۹۵ حاکی از آن هم می باشد که از میان منطقه ها و مناطق ۲۲ گانه شهرستان تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۴ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده می باشد. همچنین منطقه ها و مناطق ۴، ۲ و همچنین ۱۴ به ترتیب با سهم ۹.۵، ۸.۴ و همچنین ۶.۳ درصدی در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. شایان ذکر می باشد ۶۸.۷ قسمت و بخش از کل تعداد معاملات انجام شده در شهرستان تهران صرفاً مرتبط به ۱۰ منطقه شهرستان (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل منطقه ها و مناطق ۵، ۴، ۲، ۱۴، ۱۰، ۱۵، ۸، ۱۱، ۷ و همچنین ۱۸) بوده و همچنین ۱۲ منطقه دیگر تنها ۳۱.۳ قسمت و بخش از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده اند.

تحولات نرخ مسکن

در فروردین ماه سال شمسی ۱۳۹۵، متوسط نرخ یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معاملات ملکی شهرستان تهران ۳۹.۹ میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل ۷.۱ قسمت و بخش کاهش و همچنین نسبت به ماه مشابه سال شمسی قبل ۴.۳ قسمت و بخش افزایش نشان می دهد. بیشترین رشد متوسط نرخ در آن ماه نسبت به ماه مشابه سال شمسی قبل به منطقه ۱ (معادل ۵.۸ قسمت و بخش) و همچنین بیشترین کاهش نرخ به منطقه ۱۴ (معادل ۵.۹) قسمت و بخش تعلق دارد.

در فروردین ماه سال شمسی ۱۳۹۵ از میان منطقه ها و مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط نرخ یک متر مربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۸۴.۹ میلیون ریال به منطقه ۱ و همچنین کمترین آن هم با ۲۰.۶ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته می باشد.

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب سطح زیربنای هر واحد مسکونی در فروردین ماه سال شمسی ۱۳۹۵ نشان می دهد، بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیربنای ۶۰ تا ۷۰ متر مربع معادل ۱۵.۸ قسمت و بخش اختصاص داشته می باشد. واحدهای شامل زیربنای ۵۰ تا ۶۰ و همچنین ۷۰ تا ۸۰ متر مربع به ترتیب با سهم های ۱۵.۲ و همچنین ۱۴ درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. در مجموع در آن ماه، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ متر مربع، ۵۷.۵ قسمت و بخش از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

تحولات اجاره بهای مسکن

در فروردین ماه سال شمسی ۱۳۹۵ شاخص کرایه مسکن استیجاری در شهرستان تهران و همچنین در کل منطقه ها و مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال شمسی قبل به ترتیب ۹.۸ و همچنین ۱۱.۱ قسمت و بخش رشد نشان می دهد. ماهیت قراردادهای اجاره مسکن که غالباً یک ساله تنظیم می گردند و همچنین نیز اثرپذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست های کنترل و همچنین مهار تورم، سبب رشد متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده می باشد. خاطرنشان می نماید سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از فردی یا شخصی و همچنین غیر فردی یا شخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و همچنین سرویس ها و خدمات مصرفی (بر اساس سال شمسی پایه ۱۰۰=۱۳۹۰) معادل ۲۸.۴ قسمت و بخش می باشد.

حجم معاملات و همچنین متوسط نرخ یک متر مربع واحد مسکونی در فروردین ماه سال شمسی ۱۳۹۵ به ترتیب معادل ۵.۹ هزار واحد مسکونی و همچنین ۳۹.۹ میلیون ریال بود که نسبت به ماه مشابه سال شمسی قبل از آن هم به ترتیب به مزان ۲۰.۴ و همچنین ۴.۳ قسمت و بخش افزایش نشان می دهد. هرچند در فروردین ماه سال شمسی جاری حجم معاملات مطابق روال همه ساله و همچنین تحت تاثیر تعطلات نوروز با کاهش محسوسی نسبت به اسفندماه ۱۳۹۴ مواجه گردید، با آن حال رشد تعداد معاملات انجام شده در فروردین ماه سال شمسی جاری نسبت به ماه مشابه سال شمسی قبل، حکایت از تداوم رونق معاملاتی حاکم شده بر بازار مسکن از ابتدای زمستان سال شمسی ۱۳۹۴ دارد.

بررسی کردن تحولات بازار اجاره بهای مسکن در فروردین ماه سال شمسی ۱۳۹۵ نیز موید تغییر متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم می باشد، به طوری که شاخص کرایه مسکن اجاری در شهرستان تهران و همچنین در کل منطقه ها و مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال شمسی قبل به ترتیب ۹.۸ و همچنین ۱۱.۱ قسمت و بخش رشد نشان می دهد.

 

مهر

نقل از جدید از تحولات بازار مسکن/ اوضاع خرید و همچنین فروش در … در تاریخ ۲۷ April 2016 | 9:13 pm نشر یافته شده شده می باشد

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

2433178

محرومیت مردم از لحاظ مسکن در خراسان

محرومیت مردم از لحاظ مسکن در خراسان زن روستایی با لبخندی می‌گوید «خوب شد زلزله …