خانه / اخبار مسکن / ساکنین سکونتگاه های غیررسمی در دنیا تا۳۰ سال شمسی دیگر سه …

ساکنین سکونتگاه های غیررسمی در دنیا تا۳۰ سال شمسی دیگر سه …

ساکنین سکونتگاه های غیررسمی در دنیا تا۳۰ سال شمسی دیگر سه …

|ساکنین سکونتگاه های غیررسمی در دنیا تا۳۰ سال شمسی دیگر سه … از خراسان مسکن|

http://www.bananews.ir/

نماینده برنامه جذاب و جالب و خوب اسکان بشر نهاد ملل متحد ایران گفت: اگرسیاست های پیشگیرانه در دستور کار قرار نگیرد تعداد ساکنین سکونتگاه های فقیرنشین و همچنین غیر رسمی در دنیا تا سال شمسی ۲۰۵۰ سه برابر می می شود.

به به گفته بنانیوز(BanaNews.ir)؛ سیامک مقدم در مراسم افتتاحیه همایش بین المللی سکونتگاه های فقیر نشین شهری به سوی بهسازی و همچنین بازآفرینی پایدارکه در تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزار شد، با اشاره به اینکه جوامع متنوع و گوناگون و مختلف در جهان با افزایش شهرستان نشینی روبرو خواهند بود، گفت: در سال شمسی ۱۹۹۶ میلادی حدود ۷۵۰ میلیون فرد یا شخص در سکونتگاه های فقیر نشین در سراسر جهان زندگی می کردند و همچنین آن عدد امروزه به به یک میلیار نفرافزایش یافته می باشد.

او همچنین عنوان کرد: اگرسیاست های پیشگیرانه در دستور کار قرار نگیرد تعداد ساکنین سکونتگاه های فقیرنشین تا سال شمسی ۲۰۵۰ سه برابر می می شود.

او همچنین اظهارداشت: با افزایش فقر شهری کمبود سرویس ها و خدمات و همچنین مسکن مناسب، سیاست ها و همچنین رویکردهای ناکارآمد و همچنین نامناسب شهری تعداد بسیاری از ساکنان نقاط متنوع و گوناگون و مختلف دنیا گزینه های محدودی جهت زنذگی در مکانی غیر از سکونتگاه های فقیر نشین خواهند داشت.

نماینده برنامه جذاب و جالب و خوب اسکان بشر نهاد ملل متحد ایران افزود: آن سکونتگاه ها بدلیل طیف وسیعی از عوامل مرتبط مانند رشد جمعیت، مهاجرت روستاییان به شهرستان ها، فقر، کمبود سرویس ها و خدمات پایه، دسترسی محدودی به بازارهای اقتصادی و مالی، زمین و همچنین مالکیت آنها خواهند داشت.

مقدم ادامه داد: شهروندان و مردم شهر محلات فقیرنشین از محروم و بی بهره های فضایی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین اقتصادی در مقایسه با فرصت ها و همچنین مزایای موجود در دیگر منطقه ها و مناطق شهری رنج می برند و همچنین همواره تبعیض و همچنین محروم و بی بهره شدیدی را تجربه می کنند.

او همچنین افزود: بر آن اساس مساله سکونتگاه های غیر رسمی توجه بسیاری از مهندسین و متخصصین و همچنین سیاستگذاران را به خود جلب کرده می باشد و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب های متقاوتی جهت برخورد با آن مساله در سطح بین المللی بکار گرفته شده می باشد.

او همچنین اضافه کرد: حل مشکلات ساکنان آن سکونتگاه ها نیازمند برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی و همچنین مشارکت میان حکومت مرکزی، حکومت محلی وشهرداری ها و همچنین نهادها و همچنین نهاد ها وکارشناسان می باشد تا از آن طریق پاسخی در مقابله با موانع و همچنین مشکلات موجود در آن سکونتگاه ها بیابند.

نماینده برنامه جذاب و جالب و خوب اسکان بشر نهاد ملل متحد ایران گفتن کرد: نهاد عمران و همچنین بهسازی بیش از قبل جهت بهبود سکونتگاه های غیر رسمی اقدامات انجام داده و همچنین در صدد تقویت ظرفیت های نهادهای محلی و همچنین منطقه ای در راستای ارتقای اوضاع سکونتگاه های فقیر نشین می باشد.

مقدم اظهارداشت: نهاد ملل در سال شمسی قبل آرمان های توسعه پایدار را به تصویب مجمع عمومی رساند و همچنین ارمان یازدهم آن هم به موضوع شهرستان ها اختصاص یافته و همچنین بدنبال پایدار ساختن سکونتگاه های شهری می باشد و همچنین و همچنین حکومت خود را موظف می داند که در آن راستا تلاش کند.

او همچنین عنوان کرد: سیاست های پیشنهادی و همچنین نتایج آن همایش در کنفرانس هبیتات ۳ مطرح و همچنین مورد بهره بری و استفاده قرار خواهد گرفت تا سایر کشورها هم از تجربیات و همچنین نتایج مباحث علمی عنوان شده در آن همایش بهره ببرند.

 

مهر

ساکنین سکونتگاه های غیررسمی در دنیا تا۳۰ سال شمسی دیگر سه … در تاریخ ۵ May 2016 | 8:22 pm نشر یافته شده شده می باشد

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

2433178

محرومیت مردم از لحاظ مسکن در خراسان

محرومیت مردم از لحاظ مسکن در خراسان زن روستایی با لبخندی می‌گوید «خوب شد زلزله …