خانه / اخبار خراسان / ۱۳۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزان نرخ به قسمت و بخش عشایری کشور اختصاص یافت/ ۴ قسمت و بخش از جامعه عشایری بیکار خواهند بود

۱۳۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزان نرخ به قسمت و بخش عشایری کشور اختصاص یافت/ ۴ قسمت و بخش از جامعه عشایری بیکار خواهند بود

۱۳۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزان نرخ به قسمت و بخش عشایری کشور اختصاص یافت/ ۴ قسمت و بخش از جامعه عشایری بیکار خواهند بود

|۱۳۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزان نرخ به قسمت و بخش عشایری کشور اختصاص یافت/ ۴ قسمت و بخش از جامعه عشایری بیکار خواهند بود از خراسان مسکن|

به به گفته خبرگزاری تسنیم از سبزوار، کرمعلی قندالی عصر امروز در حاشیه بازدید از منطقه عشایری ذوالفرخ روداب سبزوار اظهار داشت: عشایر شامل ظرفیت مهمی در باره تولیدات دامی، صنایع دستی و همچنین پرورش گیاهان دارویی خواهند بود.

قندالی با گفتن آنکه سیاست نهاد عشایری کشور ساخته یا ایجاد اشتغال پایدار جهت عشایر با معرفی تولیدات و همچنین دستاوردهای آنان می باشد تصریح کرد: یکی از حوزه‌هایی که امروز به صورت جدی در باره اشتغال پایدار عشایر به آن هم توجه شده، موضوع گردشگری و همچنین تولیدات صنایع دستی عشایر می باشد.

او همچنین با گفتن آنکه متاسفانه امروز ۴ قسمت و بخش از جامعه عشایری ما بیکار خواهند بود گفت: عشایر از ظرفیت‌های خوبی در حوزه اشتغال برخوردار خواهند بود و همچنین بایستی و حتما مقدار و اندازه و میزان بیکاری آنان به صفر برسد.

قندالی با اشاره به آنکه جمعیت عشایری کشور به صورت مطلق در سه سال شمسی قبل دگرگونی و تغییری جدی نداشته می باشد افزود: با پیگیری گرفته شده در راستای اجرای زنجیره تولید گوشت در کشور ۱۳۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزان نرخ به قسمت و بخش عشایری کشور اختصاص یافت.

او همچنین ادامه داد: درخواست عشایر ما پرداخت دوباره آن تسهیلات می باشد که در آن باره بایستی و حتما تسهیلات پرداخت شده توسط عشایر بازگردانده می شود تا با همکاری بانک عامل آن تسهیلات به چرخه تولید گوشت بازگردد.

قندالی با اشاره به آنکه پرداخت آن تسهیلات توسط عشایر جهت دو ماه در چند استان کشور شامل خراسان رضوی تمدید شده می باشد، گفت: در سال شمسی قبل همچنین بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در باره ساخته یا ایجاد کارو بار یا کسب و کار یا همان شغل در حوزه صنایع دستی، پرورش گیاهان دارویی و همچنین … به قسمت و بخش عشایری تسهیلات پرداخت شده می باشد.

او همچنین با اشاره به آنکه با تلاش گرفته شده در سال شمسی قبل ۵۶ هزار کیلومتر راه عشایری در سطح کشور احداث شده می باشد عنوان کرد: یکی از برنامه جذاب و جالب و خوب‌های ما در حوزه عشایر اجرای دو طرح اسکان و همچنین ارائه سرویس ها و خدمات کوچندگان به عشایر می باشد.

قندالی یادآورشد: در طرح اسکان، عشایری که دیگر قادر به کوچ نیستند در یک کانون توسعه مورد مطالعه قرار می‌گیرند و همچنین به صورت داوطلبانه در محلی ساکن می‌شوند.

او همچنین افزود: در طرح ارائه سرویس ها و خدمات به کوچندگان نیز ما سه خدمت شاخص را در دستور کار قرار داده‌ایم که آن اقدامات شامل ارائه سرویس ها و خدمات سوخت، آبرسانی با تانکر، ارائه سرویس ها و خدمات زیربنایی و همچنین احداث ۵۶ هزار کیلومتر راه جهت عشایر می باشد.

ریاست نهاد عشایری کشور با اشاره به سفر خود به منطقه عشایری ذوالفرخ قسمت و بخش روداب سبزوار نیز گفت: آن منطقه از ظرفیت خوبی در باره روان آب‌ها باکیفیت بالا برخوردار می باشد که در آن سفر تصویب شده و مصوب قانون شد تا با ساخته یا ایجاد بندهای خاکی در منطقه آن روان‌آّب‌ها و همچنین سیلاب‌ها را کنترل و همچنین از آنها در راستای تامین آب قنوات منطقه بهره بری و استفاده کنیم.

او همچنین گفت: مطالعات طرح در قبل گرفته شده و همچنین عملیات اجرایی آن هم در سال شمسی جاری آغاز و همچنین تا پایان سال شمسی بعدی به اتمام می رسد.

نماینده شهروندان و مردم شهر سبزوار در مجلس شورای اسلامی نیز در آن مراسم اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین معظلات و مسائل و مشکلات عشایر ما بهره بری و استفاده از تسهیلات بانکی می باشد، براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و همچنین تاکید حکومت بانک‌ها بایستی و حتما مجوزها و همچنین پروانه‌های بهره‌برداری عشایر را به عنوان ضامن قبول کنند که متاسفانه بانک‌ها در آن باره کم‌کاری می‌کنند.

رمضانعلی سبحانی‌فر با گفتن آنکه آن موضوع سبب شده تا عشایر نتوانند از تسهیلات مورد مستلزم و نیاز بهره بری و استفاده کند گفت: حکومت بایستی و حتما در آن باره با بانک‌های خاطی برخورد کند.

نماینده شهروندان و مردم شهر سبزوار در مجلس شورای اسلامی با گفتن آنکه عشایر ارتباط مستقیم با قسمت و بخش تولیدات دامی کشور دارند افزود: تسهیلات مورد تصویب حکومت و همچنین مجلس به قسمت و بخش تولید اختصاص دارد و همچنین آن قسمت و بخش نیز به عنوان یکی از حوزه‌های تولید در کشور بایستی و حتما از آن تسهیلات بهره‌مند شوند.

سبحانی‌فر گفت: خشکسالی‌های اخیر و همچنین بیماری تب برفکی نیز روی تولیدات دامی عشایر تاثیر جدی گذاشته که در آن باره انتظار ما از حکومت حمایت از آن قسمت و بخش و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی جهت خرید تضمینی دام‌های عشایر و همچنین ارائه تسهیلات قابل پرداخت به عشایر می باشد.

او همچنین ادامه داد: نباید طوری عمل می شود که عشایر ما که عمده تولید گوشت کشور به آنها مرتبط می‌شوند درگیر با معظلات و مسائل و مشکلات باشند و همچنین از طرفی شاهد واردات گوشت از سایر کشورها به کشور باشیم.

سبحانی‌فر اظهار داشت: در بودجه امسال نیز با تلاش گرفته شده توسط فراکسیون عشایری مجلس شورای اسلامی ۲۰ میلیارد تومان جهت توسعه زیرساخت‌های قسمت و بخش عشایری کشور اعتبار اختصاص داده شده می باشد.

او همچنین با اشاره به سفر ریاست نهاد مسائل عشایری کشور به منطقه ذوالفرخ قسمت و بخش روداب سبزوار تصریح کرد: آن سفر در راستای آشنایی با معظلات و مسائل و مشکلات عشایر منطقه، ساخته یا ایجاد تسهیلات مورد مستلزم و نیاز عشایر، تکمیل طرح‌های نیمه تمام و همچنین اختصاص اعتبارات جهت اجرای چند طرح شامل احداث بند خاکی، انبار علوفه و همچنین مرمت جاده‌های مورد بهره بری و استفاده عشایر گرفته شده می باشد.

سبحانی‌فر با اشاره به آنکه در آن سفر موضوع احداث محور سبزوار – روداب به عنوان یک پروژه مورد بررسی کردن قرار گرفت، تصریح کرد: بر آن اساس بخشی از اعتبارات احداث آن محور توسط نهاد عشایری کشور و همچنین بخشی نیز توسط وزارت راه و همچنین شهرسازی تامین می‌می شود.

او همچنین با اشاره به مشکل آنتن دهی تلفن همراه در منطقه عشایری سبزوار نیز گفت: متاسفانه در سال شمسی ۸۸ مخابرات به قسمت و بخش خصوصی واگذار شد که آن موضوع سبب شده تا سرویس ها و خدمات حوزه ارتباطات کاهش یابد.

سبحانی‌فر گفت: توسعه ارتباطات در قسمت و بخش‌های روستایی و همچنین عشایری به قسمت و بخش خصوصی واگذار شده که بایستی و حتما از محل اعتبارات USO آن هزینه را تامین کند.

او همچنین گفت: متاسفانه به دلیل کمبود جمعیت در آن منطقه ها و مناطق قسمت و بخش خصوصی رغبتی جهت اجرای آن طرح‌ها در منطقه ندارد که بایستی و حتما آن موضوع پیگیری می شود.

منتخب شهروندان و مردم شهر سبزوار در مجلس دهم گفت: جمیعت عشایری حوزه انتخابیه ما در شهرستان‌های سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب و همچنین داورزن قابل توجه می باشد و همچنین قسمت و بخش مهمی از تولیدات دامی در منطقه غرب خراسان رضوی توسط آن قسمت و بخش تامین می‌می شود.

انتهای پیام/

۱۳۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزان نرخ به قسمت و بخش عشایری کشور اختصاص یافت/ ۴ قسمت و بخش از جامعه عشایری بیکار خواهند بود در تاریخ ۱۲ May 2016 | 2:58 pm نشر یافته شده شده می باشد

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

1398061214320665418283234.jpg

آیت‌الله علم‌الهدی: امروز ایران، محدود به مرزهای جغرافیایی نیست/ بخواهید تجاوز کنید، اسرائیل نصف روزه خاک شده می باشد

آیت‌الله علم‌الهدی: امروز ایران، محدود به مرزهای جغرافیایی نیست/ بخواهید تجاوز کنید، اسرائیل نصف روزه …