خانه / اخبار خراسان / امنیت اخلاقی در سایه امر به معروف بررسی کننده و پروهشگر می‌می شود/ امنیت بایستی و حتما جهت تمامی جریان‌های سیاسی بررسی کننده و پروهشگر می شود

امنیت اخلاقی در سایه امر به معروف بررسی کننده و پروهشگر می‌می شود/ امنیت بایستی و حتما جهت تمامی جریان‌های سیاسی بررسی کننده و پروهشگر می شود

امنیت اخلاقی در سایه امر به معروف بررسی کننده و پروهشگر می‌می شود/ امنیت بایستی و حتما جهت تمامی جریان‌های سیاسی بررسی کننده و پروهشگر می شود

|امنیت اخلاقی در سایه امر به معروف بررسی کننده و پروهشگر می‌می شود/ امنیت بایستی و حتما جهت تمامی جریان‌های سیاسی بررسی کننده و پروهشگر می شود از خراسان مسکن|

به نقل از خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه مشهد مقدس در جوار بارگاه منور رضوی اظهار داشت: کلام ما در خطبه نخست در باره تبیین انسان الگویی قرآن بر اساس تفسیر سوره انسان بود در مقدمه تفسیر مباحث آیات آن سوره به دو نقطه اشاره شد: یکی آنکه بهشت کانون زندگی کامل انسان می باشد و همچنین هم زندگی جسمانی و همچنین مادی و همچنین هم زندگانی معنوی می باشد.

او همچنین افزود: زندگانی کامل چه از نظر زندگی جسمی و همچنین مادی و همچنین چه روحانی و همچنین معنوی در آن هم نقطه‌ای می باشد که همه خواسته‌های انسان اعم از نفسانی و همچنین غریزی و همچنین خواسته‌های فطری اجرا می شود و همچنین بنابراین بهشت جایگاه اجرای همه خواسته‌های وجودی یک انسان می باشد و همچنین آن نقطه را خداوند در قرآن کریم اشاره می‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان خراسان رضوی گفتن کرد: فرد بهشتی هنگام و زمانی که در بهشت قرار می‌گیرد صاحب ولایت تکوینی می‌می شود زیرا به نقطه کمال عبودیت رسیده خواسته‌اش شدنی می باشد و همچنین اراده او همچنین عامل تحقق می باشد و همچنین هر چه بخواهد خواسته‌اش بدون زیرا و به درستی که و همچنین چرا اجرا می‌می شود و همچنین آن خاصیت بهشتی در زندگی بهشت می باشد.

امام و پیشوا جمعه مشهد مقدس اظهار داشت: آنکه نمازگزاران جمعه از پیشامد جدید فضای باز در اذیت و همچنین ناراحتی بودند بنا شد آن مشکل حل می شود و همچنین با ساخته یا ایجاد منفذی از دارالرحمه به رواق امام و پیشوا آن مشکل تا مقدار و اندازه بسیاری حل شد البته با یک محاسبه دقیق جمعیت صحن آزادی در دالمرحمه جای می‌گیرند و همچنین در قسمت شبستان‌های شرقی مسجد گوهرشاد و همچنین بخشی از حرم مطهر نیز اضافه می‌می شود و همچنین با آن کیفیت جایی باقی نمی‌ماند که در آفتاب نماز برپا می شود.

او همچنین گفت: جهت قسمت خواهران براساس برنامه جذاب و جالب و خوب‌ای که طراحی شده می باشد رواق مرحوم شیخ طوسی و همچنین حر عاملی بر دارالحجه اضافه می‌می شود و همچنین شبستان‌های اروپایی مسجد گوهرشاد نیز جهت محل خواهران اضافه می‌می شود و همچنین خواهران نیز مشکلی جهت فضای باز ندارند. پیشامد جدید شرعی آن پیشامد جدید نیز بررسی کردن شده می باشد.

آیت الله علم الهدی تاکید کرد: از نظر مبنای فقهی نیز آن پیشامد جدید بررسی کردن شده می باشد و همچنین جهت شبهه زدایی، از مسئول تیم استفتای مقام معظم رهبری و همچنین مسئول مسائل شرعی در دفتر مقام معظم رهبری به مشهد دعوت کردیم و همچنین آن برنامه جذاب و جالب و خوب را مطابق فتاوای همه مراجع بررسی کردن کردند، اتصال ماموم از بالا به پائین مشکلی ندارد و همچنین ایشان نیز آن پیشامد جدید را تائید کردند و همچنین از نظر مکان امام و پیشوا نیز دارالمرحمه پائین تر می باشد و همچنین مامومین از امام و پیشوا پائین تر خواهند بود.

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی گفت: برحسب فتاوای همه مراجع اتصال برقرار می باشد و همچنین مشکلی جهت برپایی نماز با آن کیفیت وجود ندارد و همچنین برادر و همچنین خواهران شبهه‌ای نداشته باشند و همچنین انشاء الله با آن کیفیت نماز جمعه زیر سقف صورت می‌گیرد و همچنین هیچ جمعیتی در فضای باز نخواهند بود و همچنین مجدداً از آن اقدام خالصانه تولیت آستان قدس رضوی تشکر می‌کنم ولی باید توجه داشت آن کفایت نمی‌کند، عظمت نماز جمعه، عظمت اسلام و همچنین مسلمین می باشد و همچنین عظمت به آن می باشد که جمعیت یکپارچه و همچنین در یک مکان باشند و همچنین نماز جمعه در حضور جمعیت برپا می شود.

آیت الله علم الهدی با اشاره به آنکه امیدواریم نماز جمعه مشهد در یک صف واحد صورت گیرد تاکید کرد: خوشبختانه مشکل آفتاب و همچنین سرما فعلاً حل شده می باشد.

او همچنین گفت: امام و پیشوا بزرگوار ما روز سوم شعبان را روز پاسدار اعلام کردند و همچنین آن جهت ابلاغ یک منظور بود، پیشامد جدید‌ای که در روز عاشورا اتفاق افتاد آن بود که یاران اباعبدالله یکی بعد از غیره ای شهید شدند و همچنین تا یکی زنده بود کسی جرات جسارت به وجود امام و پیشوا نداشت و همچنین ضربه‌ای متوجه امام و پیشوا نشد و همچنین حتی سرباز هشت ساله هم به میدان رفت و همچنین ایستادگی کرد و همچنین با آخرین قطره خون حمایت کرد و همچنین اجازه نداد آسیبی به امام و پیشوا وارد می شود.

آیت الله علم الهدی با اشاره به آنکه سپاه و همچنین پاسدار در عرصه انقلاب تا آخرین نفس و همچنین فرد یا شخص قربانی می‌شوند گفتن کرد: آن راهبردی می باشد که امام و پیشوا دادند و همچنین ما تا امروز شاهد تحقق آن راهبرد امام و پیشوا در مردانگی و همچنین غیرتمندی و همچنین ایثارگری عزیزان پاسدارمان بودیم و همچنین تا امروز به اینجا انجامیده می باشد که در کیلومترهای ممتد در برابر یک دشمن قسم خورده نظام ما عزیزان ما ایستاده‌اند تا دشمن نتواند به مرز نزدیک می شود و همچنین با او همچنین می‌جنگند.

او همچنین افزود: آن اراجیف یک مشت ضد انقلابی می باشد که می‌گویند چرا بایستی و حتما در سوریه و همچنین عراق مقابله کنیم و همچنین تجهیزات به کار ببریم و همچنین امکانات کشور را مصرف کنیم، همه اینها به ما مرتبط می باشد زیرا دشمن هدفش براندازی ما می باشد، اینهایی که در سوریه انواع مظالم را به کار می‌برند و همچنین در بحرین انواع سرکوب را علیه شیعه وارد می‌کنند و همچنین یمن را یکپارچه آتش نموده اند اینها دشمن ما خواهند بود ولی آن اقتدار ماست.

آیت الله علم الهدی گفتن کرد: اینها نمی‌توانند از فرسنگ‌ها به ما نزدیک شوند، امن ترین نقطه در روی کره زمین کشور ما می باشد. امروز اروپا و همچنین آمریکا که کعبه آمال بعضی می باشد نیز ناامن می باشد، آن حوادثی که در کانون کشوری که ادعای اقتدار جهانی دارد در کشور ما نیست و همچنین امنیت ما حتی از آنها نیز بالاتر می باشد در حالی که همه ناامنی‌های منطقه را دشمنان منطقه به دلیل عداوت با ما اجرا می‌کنند.

او همچنین گفت: از روزی که دفاع مقدس ما تمام شد آمریکا و همچنین استکبار جهانی جرات نزدیک شدن به ما ندارد، آن امنیت و همچنین اراده خداست ولی باید توجه داشت فعلیت و همچنین اجرای آن هم پس نتیجه آن می شود که دلامردی‌های آن عزیزان ایثارگر می باشد. مهم آن می باشد که خود ما نیز ناامنی ساخته یا ایجاد نکنیم، در کشوری که در همه عرصه‌ها کشور ما موفق می باشد ولی خب بایستی و حتما توجه داشت ناامنی خود ما ساخته یا ایجاد نکنیم.

آیت الله علم الهدی تصریح کرد: مقام معظم رهبری فرمودند ناامنی را ریشه یابی کنید و همچنین ریشه ناامنی‌ها و همچنین وجود بعضی حوادث مثل داستان ستایش یا زورگویی‌های باخشونت ریشه‌اش در ناامنی اخلاقی و همچنین فرهنگی و اجتماعی می باشد، یعنی آن قسمت و بخش امنیت که مرتبط به نظام و همچنین نیروهای نظامی و همچنین انتظامی می باشد در بهترین شکل پیاده می‌شوید و همچنین بخشی از امنیت که مرتبط به شهروندان و مردم شهر می باشد با حوادثی گهگاه روبرو می‌شویم که ملت تکان می‌خورد.

او همچنین تصریح کرد: ریشه اینها ناامنی فرهنگی و اجتماعی و همچنین اخلاقی می باشد، امنیت اخلاقی به آن می باشد که یک مومن و همچنین معتقد از نظر حفظ عفت و همچنین عصمت امنیت داشته باشد و همچنین جریان‌هایی بروز نکند که امنیت آن جوانی که در بوران غرایز می باشد امنیتش بهم بخورد. امنیت اخلاقی در سایه امر به معروف و همچنین نهی از منکر بررسی کننده و پروهشگر می‌می شود. بعضی از عناصر بیمار و همچنین مغرضی که می‌خواهند بعضی حرفها را به عنوان کاربرد سیاسی حوزه خود را قرار دهند سخن منطقی را به یک جمله شعاری خلاصه می‌کنند و همچنین آن هم را جلوه می‌دهند تا بگویند آن حرف تند می باشد.

آیت الله علم الهدی تصریح کرد: چرا در مورد کاندیدایی از یک جریان که در فضای مجازی تصاویرش نشر یافته شده شد پیگیرش خواهند بود ولی باید توجه داشت در مورد فردی دیگر که به صورت حضوری به او همچنین توهین شده می باشد بررسی کردن نمی‌می شود؟ چرا برخورد دوگانه صورت می‌گیرد. امنیت جهت همه خوب می باشد نه آنکه جهت خانمی از یک جریان سیاسی بایستی و حتما امنیت حفظ می شود ولی باید توجه داشت جهت یک عالم نباید امنیت حفظ می شود. آن مسائل کفران نعمت امنیت می باشد.

انتهای پیام

امنیت اخلاقی در سایه امر به معروف بررسی کننده و پروهشگر می‌می شود/ امنیت بایستی و حتما جهت تمامی جریان‌های سیاسی بررسی کننده و پروهشگر می شود در تاریخ ۱۳ May 2016 | 8:16 am نشر یافته شده شده می باشد

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

1398061214320665418283234.jpg

آیت‌الله علم‌الهدی: امروز ایران، محدود به مرزهای جغرافیایی نیست/ بخواهید تجاوز کنید، اسرائیل نصف روزه خاک شده می باشد

آیت‌الله علم‌الهدی: امروز ایران، محدود به مرزهای جغرافیایی نیست/ بخواهید تجاوز کنید، اسرائیل نصف روزه …