خانه / مقالات / روش خرید ساعت مچی

روش خرید ساعت مچی

خرید ساعت ارزان

در مقاله سعی کرده ایم شما را با انواع ساعت های مچـی آشنـا کـرده همچـنـین از اصـطلاحـات رایــج در رابــطـه با ساعتهای مچی آگاه سازیم. عـمده تـرین تـقسیـم بـندی ساعت هـا بـر حـسـب نـوع قـوه محرکه منبع تغذیه آنها است . ساعتهای موجود در بازار قوه محرکه کوارتز می باشند . در زیر به این تقسیم بندی توجه بکنید :

۱- MECHANICAL (مکانیکی ): در این سـاعتـهـا از یــک چرخدنده توازن (رقاصک) برای اندازه گیری زمان و شاه فنر جهت تولید نیرو استفاده میگردد. این نوع ساعتـها نیاز دارند تا هر چند سـاعت یکبار با دست کوک شوند. بـرخی از سـاعتهای مکانیکی از ۱۶۰ قطعه مجزا تشکیل گردیده است!

۲- AUTOMATIC (خود کار): این ساعتها هـمان مکانیزم ساعتـهای کوکی را دارند اما خود کوک میباشند. آنها چرخ دنده گردان (ROTOR) بـوده کـه شـامـل یـک وزنــه نوسان کننده است که با هر حرکت مچ دست به جلو و عقب نوسان می نماید . پس این نوسانات بوسیله چرخ دنده ها ی دیگر مبدل به حرکت زمان ی شـده و بـاعـث کـوک شـدن شاه فنر میگردد. نام دیگر آن خود-کوک(SELF-WINDING) است .

۳- QUARTZ (کوارتز): این ساعتها از بلور کـوارتز بـرای انـدازه گیـری زمـان و از بـاطـری بعنوان منبع تغذیه مصرف میکنند. نیازی به کوک کردن ندارند.

۴- KINETIC QUARTZ (کوارتز جنبشی): ایـن تکنـولـوژی منـحصر بـفرد مجموعه سیکو(SEIKO) است . ساعت کوارتزی ساعتی است که نیازی به باطری ندارد. این ساعتها انرژی الکتریکی خود را از حرکات طبیعی مچ دست بازو تامین می کنـند. پس انرژی حاصل را درون یک خازن ذخیره کنند این خازن قادر می بـاشد تا ۳ الی ۱۴ روز در صـورت بی حرکت بودن ساعت انرژی مورد نیاز آن را تامین نماید .

۵- SOLAR QUARTZ (کوارتز خورشیدی): این سـاعت هـا از کـوارتز جهت اندازه گیری زمان و از هر گونه منبع نوری که به صفحه ساعت تابیده می گـردد تـوسـط ســلولهای خورشیدی (SOLAR CELL) جذب شده و انرژی نور را به انرژی الکریکی مبدل میسازنــد، مصرف میکنند.

نحوه کار کوارتز

کـوارتـز همان دی افردی د سیلیکون (SILICON DIOXIDE) می بـاشـد کـه خـاصیـت پـیـزو الکتریکی دارد. بدین مفهوم که در صورت خم شدن یا اعمال فشار بـروی بلور کوارتز در سطح آن ایجاد بار الکتریکی و یا ولتاژ ضعیف می گـردد بالـعکـس به مفهوم هرگاه به آن ولتاژ ضعیفی داده شود در شـکـل آن تغـیـیر جـزئـی حـاصــل گردیده و یـا خـم میشـود. هرگاه جریان الکتریکی بطور همیشگـی به آن داده شـود شــروع به ارتعاش می نماید . سپـس ارتعـاشـات تـوسـط یـک آی سی به پـالـسهای الکتریکی تبدیل میگردند ایـن پالسـهای الکتریـکی بوسیله یک موتور خیلی ریز تبدیل به انرژی مکانیکی شده عقربکهای سـاعت را به حرکت در می آورد.

کریستال(CRYSTAL)

همـان پـوشش محـافـظ شفاف که روی صفحه سـاعت سوار میگردد بوده و از آنجایی که در معرض ضربه و آسیب دیدن است ، کریستال می بایست تا میزان امکان سخت باشد.مواد نرم براحتی خش برداشته می شکنند. کریـستال میـتواند از هر نوع مواد شفافی تهیه و تولید شده باشد. از پـلاستیک گرفته تا یاقوت مصنـوعـی کـه سـخت تـرین و گــران قیمت ترین کریستال موجود است . در زیـر بـه کــریستالهای رایج و میزان سختی آنها اشاره شده است:

۱- پلاستیک: در مساوی خراشیدگی مقاوم ناست .
۲- مواد معدنی: همان شیشه سخت شده است که تا میزانی در برار خراشیدگی مقاوم است.
۳- یاقوت مصنوعی(سنتزی): شیشه معمولی را با یاقوت ساختگی پوشش داده مقاوم میسازند.

۴- یاقوت: مـقاوم در مساوی خش بوده میزان سختی آن بسیار زیاد بالا است .

پایداری در مساوی آب (WATER RESISTACE)
مـقیـاسی است کـه درجـه مـقـاومت ساعت را در مساوی نفوذ رطوبت می سـنـجـد. واحـد سنجش ATM است که مساوی فشار ۱۰ متر آب است. در زیـر بـه ایـن درجـه بندی تذکر بکنید :

ATM فوت متر فرد د
—————————————————————————————–
۱ ۳۳ ۱۰ مقاوم در مساوی آب در زیر دوش و یا پاشش آب بطور تصادفی
۳ ۱۰۰ ۳۰ مقاوم در مساوی پاشش آب فرو رفتن مختصر در آب اما برای

شنا کردن مناسب نیست
۵ ۱۶۵ ۵۰ مناسب جهت شنا
۱۰ ۳۳۰ ۱۰۰ مناسب جهت شنا غواصی
۱۵ ۵۰۰ ۱۵۰ مناسب جهت غواصی
۲۰ ۶۶۰ ۲۰۰ مناسب جهت غواصی

مد نظر داشته باشید که عمقهای اشاره شده فرضا ۳۰ متر فقط در شرایط تست گاهی زمانی است که ساعت کوچکترین حرکتی نداشته باشد پس در شـرایـط واقـعی آنها قابل اطمینان نمیباشند به همین جهت ساعتهایی که درجه بندی ۳ داشته و تا ۳۰ متر را در شرایط تست گاهی پایداری میکنند جهت شنا مناسب نیستند. همـچنـیـن تـوجه داشته باشید که از ساعتهای مقاوم در مساوی آب حتی آنهایی که مقامتهای بالایی دارند در سونا آب گرم مصرف نکنید زیرا آب داغ واشر درزگیر ساعت را تخریب می نماید .

ساعت اتمی چیست؟واژه نامـه ساعت های مچی

۱- ANALOG (آنالوگ): سـاعت با نمایشـگر آنـالــوگ کـه
صفحه با عقربه های ساعت شمار-دقیقه شمار
و ثانیه شمار است .

۲- ALARM (زنگ): زنگ اخبار از پیش تنظیم شده در ساعت.
۳- BRACELET=WATCHBAND=STRAP (بند ساعت): همان بند ساعت است که جنس آن میتواند از فلز، چرم، پارچه و یا پلاستیک باشد.
۴-BEZEL: بخش فوقـانـی سـاعـت کـه کریستال ساعت را احاطه کرده و آن را در جایش نگاه میدارد.
۵- BUILT-IN-ILLUMINATION: روشـنایی که در شب بـه دارنـده سـاعت این امکان را میدهد تا بتواند ساعت را بخواند. اکثرا ٌ از مواد شب رنگ مصرف میگردد.
۶- CALENDER: تاریخ را نشان میدهد.
۷- CASE (قاب): جلد خارجی که قسمت های متحرک ساعت را درون جای میدهد.۸- CROWN=PIN (تاج): دکـمـه دنـدانه داری که در سمت راست ساعت قرار گـرفـتـه و جهت تنظیم و یا کوک ساعت مورد مصرف قرار میگیرد.
۹- CRYSTAL: پوشش محافظ شفافی که روی نمای ساعت سوار می گـردد تــوسط BEZEL در جایش قرار میگیرد.
۱۰- CHRONOGRAPH=STOPWATCH (زمان نگار): ساعتـی کـه دو سیـستم جداگانه جهت نشان دادن وقت دارد. یـکی نشانگر روز و دیگری فواصل زمانی کوتاه را اندازه گیری می نماید .
۱۱-DIAL: صفحه مدرج ساعت که در ساعتهای آنالوگ اعداد نمایش داده میشوند.
۱۲-DIGITAL (دیجیتال): سـاعت با نمایشگر دیجیتال که وقت را بوسیله نمایشگر LCD نمایش میدهد.
۱۳- DEPTH ALARM: این ویژگــی در ساعتهـای غواصی موجود می بـاشـد هــرگــاه ساعت از عمق معین ی فراتر برود زنگ هشدار آن بصدا در می آید.
۱۴- DEPTH METER (عمق سنج): این ویژگی نـیز در سـاعتـهـای مـخصـوص غواصی وجود داشته که با سنجش فشار آب عمق آب را تعیین می نماید .
۱۵-GASKET (درز گیر): واشـر پلاستیکی کـه اجــزاء داخـلی سـاعـت را در بـرابـر گرد و غبار، رطوبت و آب عایق بندی می نماید .
۱۶- GOLD PLATE(آب طلا): آب کاری ساعت توسط طلا است .
۱۷- HAND: عقربه های سـاعت میباشند.
۱۸- LCD: نمایشگر دیجیتالی که از یـک لایـه مـایـع کـه بـیـن یـک جفت کریستال شفاف احاطه گشته تشکیل میگردد.
۱۹-MOVEMENT: نوع قوت محرکه ساعت را معین می نماید .
۲۰- SHOCK RESISTANCE: مقاوم در مساوی ضربه سقوط.
۲۱- SKELETON: ساعتـی کـه کیـس شـفـاف داشـته اجـزاء داخـلی آن از بـیـرون قابل مشاهده است .
۲۲-STAINLES STEEL: فولاد زنگ نزن.
۲۳- SOLAR TECH: ساعت کوارتزی که از انرژی نورانی استفاده می نماید .
۲۴- TACHOMETER: سرعت سنج که در برخی از ساعتها موجود است .
۲۵- TELEMETER: مسـافت سـنج است که با اندازه گیری سرع صوت فاصله اجسام تا سـاعت را محاسبه می نماید .
۲۶- WATER RESISTANCE: پایداری ساعت در مساوی آب و رطوبت.
۲۷- COUNT DOWN TIMER: تـایـمری است که نشان میدهد چه مدت زمان از پیش تعیین شده سپری شده است.
۲۸- LUGS: برآمدگیهای فوقانی و تحتانی ساعت که بند ساعت به آن متصل میگردد.
۲۹-ROTATING BEZEL: بزل قابل چرخش که در بعضی از ساعتها موجود می بـاشــد و توسط آن میتوان زمان را اندازه گیری یا عملیات ریاضی انجام داد.
۳۰- TANK WATCH: سـاعت مستطیل شکل با میله در اطراف آن.
۳۱- ALTIMETER: ارتفاع سنج.
۳۲-BAGUETTE: سـاعت مستطیل شکل کشیده باریک زنانه .
۳۳-CALIBER: معین ات ابعاد پیکربندی سازنده ساعت را معین می نماید .

مارکهای زیاد دیده شده ساعت

ROLEX
BULOVA
CITIZEN
ESQ
MOVADO
CARTIER
RADO
OMEGA
CASIO
LONGINES
GUCCI
TISSOT
ORIS
SWISS ARMY
SWATCH
SEIKO
TIMEX
NIKE
LUMINOX
CALVIN KLEIN
BREITLING
ZENITH
MIDO
BVLGARI

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

معرفی گوشی شیائومی ردمی نوت ۵ پرو

معرفی گوشی شیائومی ردمی نوت ۵ پرو در این مقاله می خواهیم به معرفی گوشی شیائومی …