خانه / اخبار مسکن / موج پنجم حمله به مسکن مهر از راه رسید

موج پنجم حمله به مسکن مهر از راه رسید

موج پنجم حمله به مسکن مهر از راه رسید

|موج پنجم حمله به مسکن مهر از راه رسید از خراسان مسکن|

در حالی اتمام طرح مسکن مهر مورد تاکید مقامات ارشد نظام می باشد که حکومت و همچنین وزارت راه و همچنین شهرسازی همچنان در انجام وظیفه قوانین و قانونی خود تعلل می کنند و همچنین با اظهارنظرهای گاه و همچنین بیگاه شرایطی را به وجود آورده اند که امید شهروندان و مردم شهر جهت تحویل آن واحدها هر روز کمتر می می شود.

موج پنجم حمله به مسکن مهر از راه رسید

در حالی اتمام طرح مسکن مهر مورد تاکید مقامات ارشد نظام می باشد که حکومت و همچنین وزارت راه و همچنین شهرسازی همچنان در انجام وظیفه قوانین و قانونی خود تعلل می کنند و همچنین با اظهارنظرهای گاه و همچنین بیگاه شرایطی را به وجود آورده اند که امید شهروندان و مردم شهر جهت تحویل آن واحدها هر روز کمتر می می شود.

به نقل از اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، انتظار جهت اجرای مسکن فرهنگی و اجتماعی به عنوان تنها طرح حکومت یازدهم جهت منزل و خانه دار کردن یا شاید هم تداوم اجاره نشینی قشر کم دخل و درآمد جامعه به چهارمین سال شمسی خود نزدیک می می شود. در قالب آن طرح کاغذی قرار می باشد سالانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته می شود.

تا امروز ولی باید توجه داشت به جز ضد و همچنین نقیض های نزدیکان وزیر راه و همچنین شهرسازی از آن طرح چیزی عاید شهروندان و مردم شهر نشده می باشد. دست یار مسائل مسکن و همچنین ساختمان به عنوان اصلی ترین فرد اراده و تصمیم راسخ گیر آن قسمت و بخش چندی پیش از اجرای مسکن فرهنگی و اجتماعی بعد از اتمام طرح مسکن مهر خبر داد که با توجه به سنگ اندازی ها و همچنین روند کُند تکمیل آن پروژه عملا تحقق آن وعده به بعد از تحویل سال شمسی ۱۴۰۰ یعنی قرن ۱۵ موکول خواهد شد.

در ادامه مشاور وزیر راه و همچنین شهرسازی اظهاراتی را در مورد مسکن فرهنگی و اجتماعی گفتن کرده که ۳۶۰ درجه با سخنان مظاهریان متغایر و متفاوت می باشد؛ «حکومت بودجه مسکن فرهنگی و اجتماعی را که از ابتدا آن هم را مطرح کرد خرج اتمام طرح مسکن مهر می‌کند. به‌دلیل انتخاب مکان نامناسب مسکن‌های مهر در حکومت قبل آن حکومت هرچه بودجه داشته جهت ساخته یا ایجاد زیرساخت‌های آن منطقه ها و مناطق هزینه کرده و همچنین مجبور می باشد بقیه را از پول شهروندان و مردم شهر هزینه کند.»

از آن هم ابتدای آغاز به کار حکومت مشخص بود تیم اقتصادی روحانی تدبیری جهت انجام وظیفه قوانین و قانونی خود یعنی منزل و خانه دار کردن اقشار کم دخل و درآمد جامعه ندارند، ولی باید توجه داشت در عوض با شدت هر چه تمام تر طرح مسکن مهر را مورد انتقاد بی سابقه قرار دادند. از ریاست جمهوری گرفته تا وزیر و همچنین دست یار وزیر طی سه سال شمسی اخیر طرح مسکن مهر را عامل همه مصائب اقتصادی اعلام کرده اند.

سیب گندیده، طرح خانمان برانداز، طرح مزخرف و همچنین… همه نشان می دهد که دولتی ها چه حس و همچنین حالی در مورد پهناور و بزرگ ترین طرح مسکن سازی کشور دارند. طرحی که با اراده و همچنین عزم حکومت قبل در سال شمسی ۸۶ اجرایی شد و همچنین تا مردادماه سال شمسی ۹۲ مطابق برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی پیش رفت. سرعت ساخت و همچنین ساز، بهره بری و استفاده از فناوری های روز دنیا با بکارگیری شرکت های خارجی و همچنین از همه مهم تر ثبت نرخ تمام شده ۲۳۰ هزار تومان جهت هر مترمربع شامل دستاوردهای طرح مسکن مهر در حکومت قبل بود.

آن در حالی بود که از ابتدای شهریور ماه ۹۲ موج حمله به طرح مذکور -که پیش از انتخابات ریاست جمهوری کم و همچنین بیش به آن هم پرداخته می شد- وارد فاز جدید شد. دولتی ها طرح مسکن مهر را عامل تورم چهل و همچنین چند درصدی اقتصاد کشور معرفی کرده و همچنین آرام آرام تزریق منابع اقتصادی و مالی به آن هم را کم و همچنین کم تر کردند. به آن ترتیب پروژه های مسکن مهر با حرکت لاکپشتی تکمیل شد تا وعده اتمام سال شمسی ۹۴ به ۹۵ و همچنین بعد از آن هم به ۹۶ موکول می شود. وعده ای که با توجه به عملکرد نزدیکان وزیر راه و همچنین شهرسازی امیدی به تحقق آن هم حداقل در سده ۱۴ نیست.

طی سه سال شمسی فعالیت حکومت یازدهم پروژه های نیمه تمام طرح مسکن مهر حدود ۲۰ قسمت و بخش پیشرفت فیزیکی داشته می باشد؛ یعنی تقریبا هر ماه ۵۸ صدم قسمت و بخش. با آن رویه تنها و فقط یک معجزه می تواند باعث می شود تا طرح مسکن مهر سال شمسی بعدی به اتمام برسد. با توجه به عملکرد مسئولان ذی ربط و همچنین سنگ اندازی بعضی مدیران رده میانی احتمالا سده ۱۴ زمانی نیست که طرح مسکن مهر به اتمام برسد و همچنین همه چیز در آن خصوص به قرن ۱۵ موکول می می شود.

تمام اقدامات حکومت طی سه سال شمسی اخیر در بازنگری آمار طرح جامع مسکن حکومت قبل خلاصه می می شود. در آن شرایط مسئولان مربوطه به جای یک "اندیشه" جهت منزل و خانه دار کردن قشر کم دخل و درآمد جامعه به عنوان وظیفه قوانین و قانونی خود به دنبال متهم کردن طرح مسکن مهر خواهند بود و همچنین در آن مسیر از هیچ تلاشی دریغ نمی کنند.

آنها در "راه" انتقاد از طرح مذکور پای رسانه های زنجیره ای را نیز به آن داستان باز کرده اند، رسانه هایی که شماری از دولتی ها عضو شورای سیاستگذاری آن هم خواهند بود. با آن اقدام عملا می قدرت گفت موج پنجم انتقاد از طرح مسکن مهر آغاز شده و همچنین طی روزهای بعدی بایستی و حتما منتظر نشر نقل از های متعددی در آن باره بود.

موج چهارم انتقاد از طرح مسکن مهر اواسط فروردین ماه امسال در ساختمان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کلید خورد. جایی که روحانی با گفتن آنکه تأمین مسکن در شهرستان ها با خرید مسکن مهر وسط بیابان خیلی متغایر و متفاوت می باشد، گفته بود: تمام امکانات زیربنایی و همچنین روبنایی در شهرستان وجود دارد ولی باید توجه داشت مسکن مهر تنها و فقط یک خوابگاه تعریف‌شده می باشد. بهترین کار به‌جای اجرای مسکن مهر آن بود که بافت‌های فرسوده شهرستان ها بازسازی می‌شدند.

او همچنین با اعلام آنکه در حکومت یازدهم تلاش شد تورم مهار می شود، افزود: حکومت قبل جهت جبران شکافْ مسیر خطرناک بهره بری و استفاده از پول بانک مرکزی را جهت ساخت مسکن انتخاب کرد  که ریسک خیلی زیاد بزرگی به حساب می‌آید. به‌تعبیر من پول بانک مرکزی صرفاً بایستی و حتما در شرایط اضطرار و همچنین آن هم هم در حد محدود که از خطر نجات پیدا کنیم، مورد بهره بری و استفاده قرار گیرد.

او همچنین با ابراز آنکه پول بانک مرکزی عامل پهناور و بزرگ تورم شد آن کار را برداشت از جیب شهروندان و مردم شهر دانست و همچنین گفت: جهت کنترل تورم از آغاز حکومت یازدهم مهم‌ترین راه را پیشامد جدید پایه پولی و همچنین عدم بهره‌برداری از پول بانک مرکزی در روزهای سخت قرار دادیم اگرچه بانک مسکن معضلی شد پیش پای حکومت یازدهم ولی زیرا و به درستی که حکومت قبل تعهداتی را به شهروندان و مردم شهر ساخته یا ایجاد کرده بود، حکومت یازدهم بایستی و حتما آن هم را به دوش می‌کشید.  مگر مسکن مهر قرار بود به‌صورت ساختمان شامل دیوار و همچنین سقف باشد؟ نیازمندی‌های طرح مسکن چگونه و چطوری تأمین می‌می شود؟ پلیس، بهداشت، آموزش، آب، برق و همچنین گاز هیچ‌یک از اینها در نظر گرفته شده بود؟ پس جهت حل مسکن بایستی و حتما راه صحیح را انتخاب کنیم.

ریاست‌جمهوری با اظهار آنکه بهترین کار به‌جای اجرای مسکن مهر آن بود که بافت‌های فرسوده شهرستان ها بازسازی می‌شدند، افزود: امروز بایستی و حتما از طریق قسمت و بخش خصوصی داخلی و همچنین خارجی اقدام به بازسازی بافت فرسوده کرد، قطعاً با اجرای چنین مدلی منزل و خانه‌هایی بهداشتی‌تر با صرفه‌جویی انرژی و همچنین محله‌هایی آبادتر در مناطقی که بافت فرسوده بودند خواهیم داشت.

ارسال به فیسبوک
ارسال به لینکداین
ارسال به توییتر


موج پنجم حمله به مسکن مهر از راه رسید در تاریخ ۲۷ May 2016 | 11:20 am نشر یافته شده شده می باشد

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

2433178

محرومیت مردم از لحاظ مسکن در خراسان

محرومیت مردم از لحاظ مسکن در خراسان زن روستایی با لبخندی می‌گوید «خوب شد زلزله …