خانه / اخبار خراسان / ۹۵ قسمت و بخش شهرستان‌های خراسان رضوی در شرایط خشکسالی قرار دارند

۹۵ قسمت و بخش شهرستان‌های خراسان رضوی در شرایط خشکسالی قرار دارند

۹۵ قسمت و بخش شهرستان‌های خراسان رضوی در شرایط خشکسالی قرار دارند

|۹۵ قسمت و بخش شهرستان‌های خراسان رضوی در شرایط خشکسالی قرار دارند از خراسان مسکن|

به نقل از خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، آب شیرین در خراسان رضوی در اوضاع بحرانی قرار دارد، در صورت رعایت نکردن مصرف در مقدار و اندازه و میزان آب مورد بهره بری و استفاده روزمره و همچنین مصرف بیش از مقدار و اندازه آن هم، شهروندان مشهد و همچنین ساکنین شهرستان‌های اطراف آن هم در بعدی با شرایط سختی روبرو می‌شوند و همچنین خشکسالی در استان به وجود می‌آید.

احمد قندهاری؛ مدیر دفتر مطالعات پایه آب منطقه‌ای خراسان‌رضوی، با حضور در تحریریه تسنیم در مورد مقدار و اندازه و میزان آب موجود در استان و همچنین ذخایر آبی و همچنین همچنین شرایط پیش رو آمار دقیقی را به اطلاع رساند، همچنین در ارتباط با خشکسالی و همچنین کاهش آب شیرین در خراسان رضوی توضیحاتی را ارائه کرد که مشروح آن هم را در متن زیر می‌خوانید:

تسنیم: با توجه به حرف‌ها و همچنین هشدارهایی که به تا حال جهت خشکسالی شنیده شده، در حال حاضر آب در خراسان رضوی در چه وضعیتی قرار دارد؟

قندهاری: حرف‌های شنیده شده در ارتباط با خشکسالی واقعیت و حقیقت داشته و همچنین در حال حاضر خراسان رضوی در دوره خشکسالی به سر می‌برد، البته آن خشکسالی از بالغ بر ۱۸ سال شمسی قبل بر استان حاکم می باشد ولی باید توجه داشت سالیانه به مقدار و اندازه و میزان مشخصی کمبود آب و همچنین خشکسالی اکثرا و بیشتر می‌می شود.

هر سال شمسی حداقل یک میلی‌متر از مقدار و اندازه و میزان بارش کاهش یافته می باشد، به روش کلی از ۱۰ سال شمسی قبل که مقدار و اندازه و میزان بارندگی ۲۲۱ میلی‌متر مکعب مکعب بوده، مقدار و اندازه و میزان بارش ۲۳ میلی‌متر مکعب کاهش یافته می باشد، به عبارتی خراسان رضوی ۳۵ قسمت و بخش کاهش بارش را از ۱۰ سال شمسی قبل به تا حال تجربه کرده می باشد.

تسنیم: اوضاع شهرستان‌های خراسان رضوی چگونه می باشد؟ آیا آنها از شرایط سخت‌تری برخوردار خواهند بود؟

قندهاری: شهرستان‌های خراسان رضوی در اوضاع مطلوبی قرار ندارند، در بعضی از آنها کاهش ۵۰ درصدی بارش باران دیدن می‌می شود، قریب بر ۹۵ قسمت و بخش از شهرستان‌های خراسان رضوی در شرایط خشکسالی خواهند بود، در حال حاضر خراسان رضوی انواع خشکسالی را تجربه می‌کند.

تسنیم: خراسان رضوی از نظر خشکسالی در چه رتبه‌ای در کشور قرار دارد؟

قندهاری: خراسان رضوی در معرض خشکسالی کامل می باشد، در حالی که بعضی از استان‌ها از آن نعمت پهناور و بزرگ برخوردارند و همچنین آب به راحتی در اختیار آنها قرار دارد، بسیاری از شهرستان‌ها و همچنین استان‌ها شرایط خشکسالی ندارند، در حال حاضر خراسان رضوی از نظر خشکسالی در رتبه پنجم کشور قرار دارد.

تسنیم: بیشترین کاهش بارش در کدام منطقه از خراسان رضوی اتفاق افتاده می باشد؟

قندهاری: بیشترین کاهش بارندگی در منطقه ها و مناطق جنوبی استان نظیر گناباد اتفاق افتاده می باشد، آن شهرستان‌ها از اوضاع خطرناک‌تری نسبت به سایر استان‌ها برخوردارند، آنها انواع خشکسالی را در منطقه ها و مناطق خود تجربه کردند و همچنین در صورت ادامه آن روند قطعاً خشکسالی شدیدتری صورت می‌پذیرد.

در حال حاضر کاشمر با کاهش ۶۰ درصدی مقدار و اندازه و میزان بارش در دراز مدت نسبت به سایر استان‌ها از اوضاع خشکسالی شدیدتری برخوردار می باشد، آن شهرستان کاهش باران بسیاری را تجربه کرده و همچنین در صورت رعایت نکردن مقدار و اندازه و میزان آب مصرفی آن امر تشدید می‌یابد.

تسنیم: در چه منطقه‌ای از خراسان رضوی اوضاع بارندگی بهتر از سایر منطقه ها و مناطق استان بوده می باشد؟

قندهاری: اوضاع مشهد و همچنین بعد از آن هم بعضی از شهرستان‌ها نسبت به سایر نقاط استان بهتر می باشد، در واقع در آن شهرستان بارندگی بیشتری ملاحضه و همچنین ثبت شده می باشد ولی باید توجه داشت آن شهرستان نیز در معرض خشکسالی قرار دارد و همچنین نباید بی احتیاطی کرد، به روش کلی تمامی شهرستان‌های استان بایستی و حتما مصرف درستی از آب داشته باشند تا خشکسالی شدیدتر نشود.

به عنوان مثال درگز با مقدار و اندازه و میزان بارندگی ۲۰۷ میلی‌متری حداکثر مقدار و اندازه و میزان بارش را نسبت به سایر شهرستان‌ها داشته می باشد که البته مقدار و اندازه و میزان بارش آن منطقه با وجود برخورداری از اوضاع بهتر نسبت به سایر شهرستان‌ها، از سال شمسی‌های قبل ۹ قسمت و بخش کاهش یافته می باشد، ولی باید توجه داشت مقدار و اندازه و میزان بارش کلان شهرستان مشهد با بارندگی ۱۹۲ میلی‌متر مکعب در دراز مدت هیچ دگرگونی و تغییری نیافته می باشد.

تسنیم: ذخایر پشت سدها در چه وضعیتی قرار دارند؟ چه مقدار از آنها خشک شده می باشد؟

قندهاری: ذخایر پشت سدها در خراسان رضوی نسبت به سال شمسی قبل با کاهش ۳۰ درصدی روبرو بوده می باشد، بیشترین خشکسالی در سد دوستی گرفته شده می باشد، آن سد به هیچ عنوان از شرایط مناسبی برخوردار نیست، در حال حاضر مقدار آب موجود در سد دوستی ۲۲۰ میلی‌متر مکعب بوده که بخشی از آن هم غیر قابل برداشت می باشد.

اوضاع سدها نگران کننده بوده و همچنین بایستی و حتما تدابیری در آن باره صورت پذیرد، در غیر آن صورت تمامی سدها به صورت کامل خشک می‌شوند.

تسنیم: قسمت و بخش کشاورزی به چه مقدار و اندازه و میزان در مصرف آب استان سهم دارد؟

قندهاری: طبق آخرین برآورد مسئولان، ۸۶ قسمت و بخش از تمامی منابع آب، صرف کشاورزی می‌می شود که کشاورزان از انواع آب‌ها بهره بری و استفاده می‌کنند، بیشترین بهره بری و استفاده آنها از آب‌های سطحی و همچنین زیرزمینی می باشد، به عبارتی ۸۷ قسمت و بخش از آب‌های مورد بهره بری و استفاده کشاورزی توسط آب‌های سطحی و همچنین زیرزمینی تأمین می‌می شود.

تسنیم: چه مقدار و اندازه و میزان بارش را از ابتدای سال شمسی در استان شاهد بوده ایم؟

قندهاری: به روش کلی از ابتدای سال شمسی ۹۷ به تا حال تنها ۱۲۸ میلی‌متر مکعب بارندگی در خراسان رضوی وجود داشته می باشد که آن امر نسبت به درازمدت ۳۵ قسمت و بخش کاهش داشته می باشد، می‌قدرت با بهره بری و استفاده بهینه جای خالی بارندگی کم را در استان جبران کرد و همچنین خشکسالی را از میان برد.

تسنیم: آب شرب در خراسان رضوی به چه مقدار و اندازه و میزان مصرف می‌می شود؟

قندهاری: در حال حاضر مقدار و اندازه و میزان مصرف آب شرب در خراسان رضوی ۸٫۲ قسمت و بخش می باشد، همچنین حوزه صنعت در استان ۱٫۷ قسمت و بخش آب بهره بری و استفاده می‌کند، بیشترین آب مصرفی در حوزه کشاورزی بوده که ۸۶ قسمت و بخش مرتبط به آن قسمت و بخش می‌می شود، بعد از آن هم بالاترین مصرف آب در باره آب شرب می باشد.

تسنیم: چه اموری می‌تواند به بهبود اوضاع خشکسالی در خراسان رضوی کمک کند؟

قندهاری: هنوز به الگو و همچنین مبانی درستی مبتنی بر اوضاع فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و همچنین زیست‌محیطی نرسیده‌ایم، هنوز به ورژن و نسخه‌ای درست که با اجرای آن هم بتوان از خشکسالی جلوگیری کرد دست نیافته‌ایم، بایستی و حتما در گام نخست عامل جلوگیری از آن هم یافت شده و همچنین بعد از آن هم برنامه جذاب و جالب و خوب ریزی جهت انجام آن هم صورت پذیرد.

در حوزه حمل و همچنین نقل نیز پس نتیجه آن می شود که‌گیری نشده می باشد، در قسمت و بخش برق نیز اقدام مناسب و همچنین کارآمدی جهت جلوگیری از مصرف بیش از مقدار و اندازه آب نشده می باشد، خراسان رضوی و همچنین به روش کلی ایران جهت تحقق آن امر مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری به بهره بری و استفاده از تجربیات سایر کشورها دارد، استرالیا در هزار سال شمسی قبل به صورت ۱۰ سال شمسی متوالی در خشکسالی بود ولی باید توجه داشت از آن هم عبور کرد.

اروپا، آمریکا و همچنین نظایر آن هم نیز به همین گونه توانستند مشکل بی‌آبی را برطرف کنند، بایستی و حتما تجربیات آنها مورد بهره بری و استفاده قرار گیرد، بایستی و حتما آن بی‌برنامگی رفع می شود و همچنین اقدامات آنها را سرلوحه کسب و کار خود قرار دهیم، در آن صورت استان و همچنین کشور به حالت عادی خود باز می‌گردد.

انتهای پیام/ش

۹۵ قسمت و بخش شهرستان‌های خراسان رضوی در شرایط خشکسالی قرار دارند در تاریخ ۱۷ July 2018 | 10:54 pm نشر یافته شده شده می باشد

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

1398061214320665418283234.jpg

آیت‌الله علم‌الهدی: امروز ایران، محدود به مرزهای جغرافیایی نیست/ بخواهید تجاوز کنید، اسرائیل نصف روزه خاک شده می باشد

آیت‌الله علم‌الهدی: امروز ایران، محدود به مرزهای جغرافیایی نیست/ بخواهید تجاوز کنید، اسرائیل نصف روزه …