خانه / اخبار خراسان / هیئت کونگ‌فوی خراسان رضوی سالن اختصاصی تمرین ندارد

هیئت کونگ‌فوی خراسان رضوی سالن اختصاصی تمرین ندارد

هیئت کونگ‌فوی خراسان رضوی سالن اختصاصی تمرین ندارد

|هیئت کونگ‌فوی خراسان رضوی سالن اختصاصی تمرین ندارد از خراسان مسکن|

به به گفته خبرگزاری خراسان مسکن از مشهد مقدس، کونگ‌فو یک ورزش رزمی بوده که مورد توجه بسیاری از عموم شهروندان و مردم شهر و همچنین به ویژه جوانان قرار گرفته می باشد، هیئت کونگ‌فوی خراسان رضوی اقدامات بسیاری در آن باره انجام داده که شامل آنها می‌قدرت به میزبانی مسابقات کونگ فو اشاره کرد، آن هیئت ولی باید توجه داشت سالن اختصاصی ندارد و همچنین با آن شرایط عهده دار کونگ‌فو در خراسان رضوی می باشد.

قربان اعظمی؛ ریاست هیئت کونگ‌فوی خراسان رضوی، با حضور در تحریریه خراسان مسکن در مورد اقدامات هیئت کونگ‌فو از ابتدای سال شمسی به تا حال و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب‌های آن هیئت تا چند ماه بعدی آماری را به اطلاع رساند، همچنین در ارتباط با اوضاع سالن‌های اسپورت و ورزشی موجود در خراسان رضوی توضیحاتی را ارائه کرد که مشروح آن هم را در متن زیر می‌خوانید:

خراسان مسکن: چه تسهیلات و همچنین امکاناتی در ارتباط با مسابقات کونگ‌فو در اختیار ورزشکاران خراسان رضوی قرار می‌گیرد؟

اعظمی: مقدار و اندازه و میزان تسهیلاتی که توسط هیئت کونگ‌فوی خراسان رضوی در اختیار ورزشکاران قرار می‌گیرد، به نحوه نمایش مسابقات بستگی دارد، در حال حاضر دو نوع اعزام انتفاعی و همچنین غیر آن هم وجود دارد، هزینه رفت و همچنین آمد مسابقات انتفاعی به دست هیئت کونگ‌فوی خراسان رضوی می باشد.

تأمین هزینه رفت و همچنین آمد بعضی از مسابقات نیز بر عهده ورزشکاران می باشد، هزینه اعزام تیم به بعضی از سبک‌های مجاز با طی شدن راه قوانین و قانونی خود توسط مسئول هماهنگی استان بر عهده خود می باشد، به صورت کلی تا جای امکان سعی بر تأمین هزینه‌های ورزشکاران اعزامی استان توسط هیئت کونگ‌فوی خراسان رضوی می باشد.

خراسان مسکن: هیئت کونگ‌فوی خراسان رضوی جهت قهرمانان کشوری و همچنین نظایر آنها چه جوایزی را در نظر گرفته می باشد؟

اعظمی: نخستین ابتکار هیئت کونگ‌فوی خراسان رضوی در سال شمسی ۹۶ با ارائه کمربند طلایی همچنین و علاوه بر اهدای کاپ و همچنین مدال نمایان شد، اهدای آن جوایز بعد از آن هم در مسابقات سال شمسی ۹۷ نیز اجرا می‌می شود، اهدای کمبند و همچنین دژبه صورت کلی جوایز جهت ورزشکاران انگیزه‌ای جهت تلاش اکثرا و بیشتر آنها می باشد.

مقام آوری ورزشکاران در مسابقات تیمی با ارائه مکان اختصاصی، تغذیه مناسب و همچنین به صورت کلی امکاناتی که در اختیار آنها قرار دارد مطابق و یکدست می باشد، با توجه به اقدامات هیئت در آن موضوع و همچنین همچنین استعداد بالای ورزشکاران، قطعاً هیئت کونگ‌فوی خراسان رضوی شاهد مقام‌آوری اکثرا و بیشتر آنها از قبل می باشد.

خراسان مسکن: هیئت کونگ‌فوی خراسان رضوی چه اقداماتی را در قسمت و بخش استعدادیابی انجام می‌دهد؟

اعظمی: هیئت کونگ‌فوی خراسان رضوی همزمان با نمایش مسابقات استانی، سطح ورزشکاران استان را آنالیز کرده و همچنین آنها را به طرف ورزش قهرمانی هدایت می‌کند، ورزشکاران حتی در صورت باخت حرکات آنها مورد ارزیابی قرار گرفته و همچنین بعد از آن هم به هیئت معرفی می‌شوند، بعضی از آنها بعد از اجرای تمرینات متعدد بعد از مدتی به مسابقات کشوری نیز راه می‌یابند.

خراسان مسکن: آیا هیئت کونگ‌فوی خراسان رضوی سالن اسپورت و ورزشی مناسبی در اختیار دارد؟

اعظمی: در حال حاضر هیئت کونگ‌فوی خراسان رضوی سالن اختصاصی کونگ‌فو در اختیار نداشته ولی باید توجه داشت سالن‌های موجود در استان که هیئت آنها را جهت اجرای تمرینات اخذ می‌کند آزاد می باشد، هزینه‌هایی از آن قبیل به مسئولان مربوطه پرداخت می‌می شود و همچنین هیئت در انتظار حمایت اکثرا و بیشتر متولیان می باشد.

خراسان مسکن: مربیان کارآمدی در اختیار ورزشکاران کونگ‌فوی خراسان رضوی قرار می‌گیرد؟

اعظمی: مربیان حاضر در خراسان رضوی از استعداد بالایی برخوردارند و همچنین سطح علمی و همچنین عملی آنها بالا می باشد، هیچ گونه مشکلی در بحث مربیان و همچنین داوران استان وجود نداشته و همچنین آن دسته از اشخاص به درستی مسائل خود را انجام می‌دهند، در واقع مربیان به خوبی از نظر فنی کارآمد خواهند بود.

هیئت کونگ‌فوی خراسان رضوی جهت انتخاب مربیان شورای فنی برگزار می‌کند، ورزشکاران زبده انتخاب می‌شوند و همچنین جهت رساندن آنها به سطح مربی‌گری تلاش می‌می شود، البته در حال حاضر هیئت کونگ‌فوی استان به دنبال مربی جهت رده جوانان بوده که بتواند جهت آنها نیز اردو برگزار کند، ولی باید توجه داشت به صورت کلی مربیان مطلوبی در استان فعالیت می‌کنند.

خراسان مسکن: آیا میزبانی می‌تواند مانند استعدادیابی اشخاص مستعد را جذب کند؟

اعظمی: میزبانی می‌تواند تأثیر بسزایی در رشد ورزشکاران و همچنین جذب عموم به آن رشته اسپورت و ورزشی می شود ولی باید توجه داشت نمایش هر دوره میزبانی مستلزم وجود حداقل ۲۰ میلیون تومان می باشد، در صورت حمایت اسپانسرها و همچنین یا متولیان آن ورزش نظیر اداره کل ورزش و همچنین جوانان استان و همچنین فدراسیون کونگ‌فو، می‌قدرت از پس نتیجه آن می شود که مطلوب آن هم بهره مند شد.

میزبانی در کاهش رفت‌ و همچنین آمدهای ورزشکاران تأثیر دارد، همچنین هیئت میزبان، سهمیه دوبرابر داشته و همچنین دو تیم می‌توانند در مسابقات شرکت کنند، به آن صورت شانس بیشتری جهت برد جهت تیم استان وجود دارد، همچنین به دلیل وجود دو تیم ورزشکاران معمولی در کنار قهرمانان می‌توانند ورزش کنند و همچنین حتی در صورتی که مقام کسب نکنند تجربه و مهارت بالا آنها افزایش می‌یابد.

خراسان مسکن: در صورت افزایش بودجه و همچنین بهبود شرایط در باره حمایت از ورزشکاران، آیا هیئت کونگ‌فوی خراسان رضوی نمایش برنامه جذاب و جالب و خوب‌های اکثرا و بیشتر را در نظر دارد؟

اعظمی: قطعاً؛ هیئت کونگ‌فوی خراسان رضوی برنامه جذاب و جالب و خوب‌های بسیاری را در نظر داشته که با افزایش بودجه قسمت و بخش عمده و همچنین یا تمامی آن هم تحقق می‌یابد، در حال حاضر هیئت جهت نمایش برنامه جذاب و جالب و خوب‌های خود تنها مستلزم و نیاز به بودجه دارد، طرح‌های سنگینی جهت اجرا وجود دارد که با انتقال بودجه به آن هیئت برگزار می‌می شود.

خراسان مسکن: هیئت کونگ‌فوی خراسان رضوی چه اهدافی را جهت بعدی آن ورزش در نظر دارد؟

اعظمی: در حال حاضر نیت رشته اسپورت و ورزشی کونگ فو توآ تثبیت فرهنگ اسپورت و ورزشی در دنیا می باشد، در صورت کسب پس نتیجه آن می شود که مطلوب مقدار و اندازه و میزان استقبال از آن رشته اسپورت و ورزشی افزایش می‌یابد، به تا حال جهت بررسی کننده و پروهشگر شدن آن امر تلاش شده می باشد و همچنین متولیان کونگ‌فوی خراسان رضوی در حال ادامه تلاش خود در آن باره خواهند بود.

خراسان مسکن: آیا تمرینات ورزشکاران به صورت منظم و همچنین در زمان‌های مشخص برگزار می‌می شود؟

اعظمی: تمرینات ورزشکاران کونگ‌فو در قسمت و بخش آقایان از ۲۷ فروردین‌ماه آغاز شده و همچنین به تا حال ادامه داشته می باشد، آن تمرینات سه مرتبه در هفته برگزار می‌می شود، هیچ خللی در تمرینات آنها دیدن نمی‌می شود و همچنین ساعات آنها منظم می باشد، ورزشکاران نیز مرتب تمرینات را اجرا می‌کنند، هیئت در حال حاضر در تلاش جهت نمایش و همچنین شرکت ورزشکاران در اردوها می باشد.

خراسان مسکن: ورزش کونگ‌فو در خراسان رضوی و همچنین به روش کلی در کشورمان از چه جایگاهی برخوردار می باشد؟

اعظمی: در حال حاضر آن رشته به حدی در ایران رشد کرده که به عنوان ورزش ایرانی شناخته شده و همچنین حمایت‌ها بیش از قبل شده می باشد، همکاری‌ها در باره ورزش کونگ‌فو از آن پس اکثرا و بیشتر می‌می شود و همچنین ورزشکاران نیز تلاش خود را جهت کسب مقام اکثرا و بیشتر به کار می‌برند.

انتهای پیام/ش

هیئت کونگ‌فوی خراسان رضوی سالن اختصاصی تمرین ندارد در تاریخ ۲۲ July 2018 | 12:44 am نشر یافته شده شده می باشد

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

1398061214320665418283234.jpg

آیت‌الله علم‌الهدی: امروز ایران، محدود به مرزهای جغرافیایی نیست/ بخواهید تجاوز کنید، اسرائیل نصف روزه خاک شده می باشد

آیت‌الله علم‌الهدی: امروز ایران، محدود به مرزهای جغرافیایی نیست/ بخواهید تجاوز کنید، اسرائیل نصف روزه …