خانه / اخبار خراسان / تیراندازان خراسان‌رضوی همچنان با سیبل‌های کاغذی تمرین می‌کنند

تیراندازان خراسان‌رضوی همچنان با سیبل‌های کاغذی تمرین می‌کنند

تیراندازان خراسان‌رضوی همچنان با سیبل‌های کاغذی تمرین می‌کنند

|تیراندازان خراسان‌رضوی همچنان با سیبل‌های کاغذی تمرین می‌کنند از خراسان مسکن|

به به گفته خبرگزاری خراسان مسکن از مشهدمقدس، هیئت تیراندازی خراسان‌رضوی یکی از هیئت‌هایی می باشد که توانسته در فعالیت اسپورت و ورزشی خود و همچنین مقام‌آوری در سطوح متنوع و گوناگون و مختلف موفق باشد، البته مسئولان و همچنین ورزشکاران ورزش تیراندازی در خراسان رضوی دغدغه‌هایی دارند ولی باید توجه داشت آن مورد از ادامه فعالیت آنها جلوگیری نکرده می باشد.

محمود سوقندی؛ دبیر هیئت تیراندازی خراسان‌رضوی، با حضور در تحریریه خراسان مسکن در مورد اوضاع ورزشکاران و همچنین متولیان تیراندازی در خراسان‌رضوی آماری را به اطلاع رساند، همچنین در ارتباط با نحوه دخل و درآمد افراد هیئت توضیحاتی را ارائه کرد که مشروح آن هم را در متن زیر می‌خوانید:

خراسان مسکن: هیئت تیراندازی خراسان‌رضوی از چه قسمت و بخش‌هایی منبع دخل و درآمد دارد؟

سوقندی: در حال حاضر هیئت تیراندازی خراسان‌رضوی از اموری نظیر کلاس‌ها، ورودی‌های مسابقات و همچنین مانند آنها دخل و درآمد کسب می‌کند، آن روش کمی سخت می باشد ولی باید توجه داشت بدون آن مسائل نمی‌قدرت چرخه هیئت را ثابت نگه داشت و همچنین اقدامات مرتبط به ورزشکاران را به درستی انجام داد.

خراسان مسکن: آیا هیئت تیراندازی خراسان‌رضوی اسپانسری جهت حمایت از ورزشکاران دارد؟

سوقندی: به تا حال هیچ اسپانسری جهت حمایت از هیئت و همچنین ورزشکاران تیراندازی در خراسان‌رضوی وجود نداشته و همچنین هیئت به تنهایی مجبور به انجام تمامی مسائل تیراندازی شده می باشد، هیچ یک از متولیان قسمت و بخش خصوصی که در حال فعالیت خواهند بود به حوزه تیراندازی وارد نمی‌شوند و همچنین آن ورزش نمی‌تواند آنها را جهت حمایت جذب کند.

در حال حاضر هیئت تیراندازی خراسان رضوی جهت واگذاری تیم لیگ برتر آمادگی کامل دارد ولی باید توجه داشت جهت اعزام ورزشکاران تیراندازی استان به مسابقات لیگ کشوری اسپانسری وجود ندارد، اغلب شرکت‌ها به دلیل فقدان تبلیغات زیاد و همچنین پوشش خبری کامل توسط ارگان‌های متنوع و گوناگون و مختلف نظیر صدا و همچنین سیما از هیئت حمایت نمی‌کند.

توسط صدا و همچنین سیما در دو سال شمسی قبل چندین برنامه جذاب و جالب و خوب تصویری و تلویزیونی و همچنین رادیویی تیراندازی برگزار شده ولی باید توجه داشت در حال حاضر میان هیئت تیراندازی استان و همچنین صدا و همچنین سیمای خراسان رضوی ارتباطی برقرار نمی‌می شود، هیئت تیراندازی استان خواستار به چالش کشیدن خود توسط آن ارگان بوده که به تا حال بررسی کننده و پروهشگر نشده می باشد.

خراسان مسکن: هیئت تیراندازی خراسان رضوی به چه مقدار و اندازه و میزان مورد حمایت ارگان‌های دولتی قرار می‌گیرد؟

سوقندی: منابع دولتی چندان زیاد نیست و همچنین نمی‌قدرت از هیئت حمایت کرد، در صورت حمایت نیز مقدار بودجه آن هم جهت انجام برنامه جذاب و جالب و خوب‌های مورد نظر کافی نیست، البته اداره‌کل ورزش و همچنین جوانان خراسان‌رضوی از هیئت و همچنین ورزشکاران تیراندازی خراسان رضوی حمایت کرده ولی باید توجه داشت بیش از آن منابع اقتصادی و مالی در اختیار آنها نیست.

خراسان مسکن: جهت فراهم‌سازی تجهیزات مورد نظر رشته اسپورت و ورزشی تیراندازی چه مقدار و اندازه و میزان بودجه مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد؟

سوقندی: تجهیزات ورزش تیراندازی هزینه‌بردار بوده و همچنین نمی‌قدرت با مبالغ کم انتظارات بسیاری داشت، همچنین فضای مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری بایستی و حتما در اختیار ورزشکاران قرار گیرد تا حرکات خود را به درستی انجام دهند و همچنین با یکدیگر به رقابت بپردازند، به عنوان مثال سلاح مورد بهره بری و استفاده ورزشکاران تیراندازی بالغ بر ۲۰ میلیون تومان می باشد.

همچنین وسیله‌ای به نام تپانچه جهت ورزشکاران ۱۳ میلیون تومان نرخ داشته که بایستی و حتما آن تجهیزات جهت ورزشکار پیش از آغاز تمرینات خریده و همچنین آماده باشد، در حال حاضر هیئت توانایی خرید سلاح و همچنین تجهیزات ورزشکاران استان را نداشته و همچنین فدراسیون تیراندازی نیز هیچ کمکی به آنها نمی‌رساند.

خراسان مسکن: هیئت تیراندازی خراسان رضوی چه اقداماتی را در شهرستان‌ها انجام می‌دهد؟

سوقندی: هر یک از شهرستان‌ها شامل اداره کل ورزش و همچنین جوانان خواهند بود، آن هیئت ورودی و همچنین مبالغ نمایش کلاس‌ها را از ورزشکاران حاضر در مشهد می‌گیرد و همچنین نمی‌تواند آن هم را در شهرستان‌های دیگر بهره بری و استفاده کند، آن مبالغ حق ورزشکاران مشهدی می باشد و همچنین ورزشکاران سایر شهرستان‌ها نیز بایستی و حتما به همین گونه عمل کنند و همچنین مبالغ دریافتی را تنها جهت شهرستان خود بهره بری و استفاده کنند.

البته مبالغ دریافتی از ورزشکاران کفاف پرداخت هزینه‌های سایر شهرستان‌ها را نمی‌دهد ولی باید توجه داشت در صورت تحقق آن امر نیز هیئت اجازه انجام آن کار را ندارد، مشهد مانند سایر شهرستان‌ها بایستی و حتما به تنهایی مخارج خود را پرداخت کند و همچنین مبالغ دریافتی از ورزشکاران را جهت آن هم ورزشکار پرداخت کند.

هیئت تیراندازی خراسان رضوی از ورزشکاران سایر شهرستان‌ها در مسائل فنی و همچنین فکری حمایت می‌کنند، چرا که آن امر توسط افراد هیئت انجام می‌می شود، ولی باید توجه داشت انجام سایر مسائل در قدرت هیئت استان نیست، همانطور که ذکر شد بایستی و حتما قسمت و بخش خصوصی وارد کار می شود، آن قسمت و بخش می‌تواند تأثیر بسیاری بر آن امر گذارد.

خراسان مسکن: هیئت تیراندازی خراسان رضوی چه مشکلاتی در سیستم اسپورت و ورزشی خود احساس می‌کند؟

سوقندی: یکی از دغدغه‌های هیئت تیراندازی خراسان رضوی، تقاضاهای وام بانکی دیر به اجابت می‌رسد، در صورت اختصاص پیدا کردن و یافتن سهمیه‌ای مطلوب به اداره کل ورزش و همچنین جوانان خراسان رضوی اوضاع تیراندازی در استان بهبود می‌یابد، آن ارگان به طبع ورزش تیراندازی را در شهرستان‌هایی مانند نیشابور و همچنین نظایر آن هم رواج می‌دهند.

خراسان مسکن: شهرستان‌های خراسان رضوی سالن‌ اختصاصی جهت ورزش تیراندازی دارند؟

سوقندی: اقداماتی در آن باره گرفته شده و همچنین مسائل مربوطه انجام شده می باشد، به عنوان مثال به تا حال یک سالن در سرخس به نام پالایشگاه شهید هاشمی نژاد بوده که از امکانات کافی برخوردار نیست، شهرستان‌های استان جای بسیاری جهت پیشرفت دارند و همچنین می‌‍قدرت بر ورزشکاران آن هم سرمایه گذاری کرد.

در حال حاضر تیم‌های لیگ تیراندازی توسط هیچ ارگانی نظیر فدراسیون تیراندازی حمایت نشده و همچنین تنها توسط قسمت و بخش ورودی آن هم هزینه‌های موجود پرداخت می‌می شود، در غیر آن صورت هیئت تیراندازی خراسان رضوی هیچ بودجه‌ای در اختیار نداشته و همچنین نمی‌تواند به فعالیت خود در آن قسمت و بخش ادامه دهد.

خراسان مسکن: به تا حال افراد هیئت به دلیل کمبود بودجه مجبور شده‌اند که شخصاً از دخل و درآمد خود بعضی از هزینه‌ها را تقبل کنند؟

سوقندی: خیر زیرا افراد هیئت نمی‌گذارند اوضاع به آن مقدار و اندازه وخیم می شود، هزینه‌های ورزشکاران عمدتاً از محل ثبت نام‌ها و همچنین کلاس‌ها جبران می‌می شود، همچنین آن هیئت جهت لیگ‌های خود ورودی گرفتن می‌کند،

همچنین و علاوه بر موارد مذکور، قرار بر حمایت اداره کل ورزش و همچنین جوانان خراسان رضوی از بهیئت تیراندازی استان در باره نمایش لیگ کشوری در قسمت و بخش آقایان شده می باشد، در حال حاضر ورزشکاران تمامی تلاش خود را جهت اخذ پس نتیجه آن می شود که مطلوب در مسابقات متنوع و گوناگون و مختلف نظیر قهرمانی کشوری و همچنین مانند آن هم به کار می‌گیرند.

خراسان مسکن: به تا حال برنامه جذاب و جالب و خوب‌ای به دلیل کمبود بودجه لغو شده و همچنین یا به تعویق افتاده می باشد؟

سوقندی: بله؛ مسابقات سال شمسی قبل در قسمت و بخش آقایان به دلیل محدودیت بودجه‌ای بدون حضور ورزشکاران خراسان رضوی شکل گرفت، همچنین یکی از برنامه جذاب و جالب و خوب‌های هیئت تیراندازی خراسان رضوی، الکترونیکی کردن خطوط تیراندازی بوده که مستلزم پرداخت مبلغی بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان می باشد که آن مورد نیز در اوضاع فعلی امکان پذر نیست.

یکی از دلایل پایین بودن رکورد ورزشکاران خراسان رضوی، فقدان خطوط الکترونیکی می باشد، تیراندازان استان با سیبل‌های کاغذی تمرین می‌کنند و همچنین مسابقات کشوری با خطوط الکترونیکی می باشد، به همین دلیل آنها در مسابقات به دلیل عدم تمرین با خطوط مذکور افت می‌کنند، در حالی که هنگام و زمانی که تمرینات متعددی با آنها انجام می شود، آنها طرز بهره بری و استفاده آن وسیله را فرا می‌گیرند.

هیئت تیراندازی خراسان رضوی در صدد انجام آن امر در سال شمسی ۹۷ می باشد ولی باید توجه داشت با توجه به بالا رفتن هزینه‌های ارز، تحقق آن امر شاید به قسمتهای آخر سال شمسی موکول می شود، همچنین اداره کل ورزش و همچنین جوانان خراسان رضوی بعد از نمایش جلساتی با هیئت، اراده و تصمیم راسخ به حمایت از هیئت در باره خطوط الکترونیکی دارد.

انتهای پیام/ ز

تیراندازان خراسان‌رضوی همچنان با سیبل‌های کاغذی تمرین می‌کنند در تاریخ ۲۳ July 2018 | 5:31 am نشر یافته شده شده می باشد

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

1398061214320665418283234.jpg

آیت‌الله علم‌الهدی: امروز ایران، محدود به مرزهای جغرافیایی نیست/ بخواهید تجاوز کنید، اسرائیل نصف روزه خاک شده می باشد

آیت‌الله علم‌الهدی: امروز ایران، محدود به مرزهای جغرافیایی نیست/ بخواهید تجاوز کنید، اسرائیل نصف روزه …