خانه / اخبار خراسان / مشهد| نفس‌های سخت صنعت حمل و همچنین نقل بین‌المللی خراسان رضوی

مشهد| نفس‌های سخت صنعت حمل و همچنین نقل بین‌المللی خراسان رضوی

مشهد| نفس‌های سخت صنعت حمل و همچنین نقل بین‌المللی خراسان رضوی

|مشهد| نفس‌های سخت صنعت حمل و همچنین نقل بین‌المللی خراسان رضوی از خراسان مسکن|

به به گفته خبرگزاری خراسان مسکن از مشهدمقدس، مرز مشترک یکی از ویژگی‌های شامل  اهمیت در اقتصاد خراسان رضوی می باشد و همچنین با توجه به آنکه آن استان دروازه آسیای میانه نیز به حساب می‌آید شامل اوضاع راهبردی در حوزه ترانزیت می است و خواهد بود.ولی باید توجه داشت آن روزها روزهای سختی جهت قسمت و بخش حمل و همچنین نقل می باشد به گونه‌ای که تعدادی از فعالان آن حوزه می‌گویند ما به مردن و مرگ خود در حال نزدیک شدن هستیم و همچنین ادامه فعالیت جهت ما خیلی زیاد سخت شده می باشد.

روزنامه نویس و خبرنگار خراسان مسکن در مشهد مقدس گفت‌وگویی با  احمد زمانیان ریاست هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل و همچنین نقل بین‌المللی خراسان رضوی داشته که مشروح آن هم در زیر آمده می باشد.

خراسان مسکن: در مورد رفتار ترکمنستان در مقابل کامیون‌های ایرانی صحبت بسیاری شده سال شمسی قبل هم مشابه همین اتفاق رخ داد تو فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می‌کنید علت آن رفتارهای ترکمنستان چیست؟ چه ضرری می‌تواند به سیستم حمل و همچنین نقل ما وارد کند؟

زمانیان: ترکمنستان از سال شمسی‌ها قبل بعد از فروپاشی شوروی سابق متوجه شده بود که ناوگان حمل و همچنین نقل ایرانی در مسیر آسیای میانه حضور خیلی زیاد پررنگی دارد و همچنین قسمت و بخش اعظم کالاها را چه در باره صادرات و همچنین چه در باره ترانزیت ناوگان ایرانی حمل می‌کنند و همچنین به دنبال تقویت ناوگان خود افتاد و همچنین هر چه جلو تر رفتیم بدتر شد و همچنین متوجه شدیم که ترکمنستان در حوزه حمل و همچنین نقل بین‌المللی وارد شدن خیلی زیاد خوبی جهت حمایت از ناوگان خود انجام داده می باشد.

با توجه به آنکه روابط اقتصادی ترکمنستان با ترکیه خیلی زیاد خوب می باشد جهت ناوگان ایرانی موانعی را ساخته یا ایجاد کرد و همچنین موانعی را که از قبل مانند زندانی و همچنین دیپورت کردن رانندگان ایرانی، مصادره کامیون‌های ایرانی و همچنین بالا بردن عوارض متعددی که جهت وارد شدن و همچنین خورج ماشین‌ها گذاشته بود تقویت کرد؛ ولی باید توجه داشت در سال شمسی ۹۵ عوارض حمل و همچنین نقل را قرار داد چراکه کامیون‌های ایرانی ترانزیت آسیای میانه مانند قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و همچنین سایر کشورهایی مانند آن را قبضه کرده بود و همچنین عوارض کیلومتر یک دلاری را تصویب شده و مصوب قانون کرد و همچنین دو سال شمسی پیش آن هم را قرار داد آنجا ما هشدارهایی را به حکومت دادیم ولی باید توجه داشت علیرغم آنکه نشست‌های خیلی زیاد بسیاری را با مسئولان ترکمنستان برگزار کردیم متأسفانه نتوانستیم آن تعرفه را تعدیل کنیم و همچنین به ناچار بهای آن هم را بر نرخ بار اضافه کردیم و همچنین البته آن پیشامد جدید سبب شد که نرخ تمام شده محصولات ایرانی بالا رود.

آن پیشامد جدید گذشت و همچنین تمام شد ولی باید توجه داشت امسال به ناگاه ترکمنستان ۵۰ سنت دیگر نیز بر آن عوارض افزود؛ هم اکنون از کامیون‌های ایرانی ۱٫۵ دلار بابت هر کیلومتری که در خاک ترکمنستان می‌روند اخذ می‌کنند و همچنین آن پیشامد جدید روی کرایه حمل تأثیر گذاشته و همچنین حکومت هم اکنون جهت اقدام مقابل به مثل کرده می باشد.

نظر ما آن می باشد که به جای آن پیشامد جدید بایستی و حتما به سمت گفت‌وگو و همچنین تعامل پیش رفت چراکه درست می باشد که بعضی از قوانین داخل کشورها بر آن موارد اعمال می‌می شود ولی باید توجه داشت کنوانسیون‌های بین‌المللی نیز وجود دارد حکومت بایستی و حتما اکثرا و بیشتر در آن حوزه وارد شدن کند حکومت بایستی و حتما با تعامل با کشورهای دیگر مانند ازبکستان، قزاقستان و همچنین تاجیکستان را در دستور کار داشته باشد و همچنین در مذاکرات بایستی و حتما گفته می شود که آن عوارض در واقع به ضرر آنها می باشد تا آنها به ترکمنستان فشار بیاورند در غیر آن صورت ما به روش کامل موقعیت را از دست می‌دهیم.

خراسان مسکن: همکاران تو اشاره می‌کنند که صنعت حمل و همچنین نقل در ایران حال مساعدی ندارد. تو فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می‌کنید علت آن امر در چیست؟ با توجه به آنکه هم اکنون رقیب حمل و همچنین نقل ما کشور ترکیه می باشد فکر کردن و اندیشیدن کردن و اندیشیدن می‌کنید آیا ایران شانسی جهت ادامه حیات دارد؟ در صورتی که ندارد تأثیر آن پیشامد جدید بر شاخص‌های متنوع و گوناگون و مختلف اقتصادی چیست؟

زمانیان: ترکیه از سال شمسی‌های خیلی زیاد قبل حرف اول را در حوزه حمل و همچنین نقل می‌زند سندیکای حمل و همچنین نقل در ترکیه حتی در سطح تصمیمات ریاست جمهوری دخالت دارند جهت همین ترکیه نه تنها در منطقه بلکه در اروپا و همچنین تمام دنیا حرف اول را می‌زند ولی باید توجه داشت ما آن ادعا را داشتیم که در منطقه افغانستان و همچنین آسیای میانه بایستی و حتما حرف اول را بزنیم و همچنین ترکیه در صورتی که نیت و اراده دارد که وارد آن کشورها می شود بایستی و حتما از مسیر ایران بگذرد.

قسمت و بخش خصوصی ایران جهت ارتقاء قسمت و بخش ترانزیت زحمات خیلی زیاد بسیاری کشیده؛ آنها عملیات بازاریابی، دیدار با تجار خارجی، تقویت ناوگان و همچنین سایر مواردی از آن دست را انجام دادند و همچنین در سال شمسی ۹۳ مقدار و اندازه و میزان تزانزیت کالا از ایران ۱۶ میلیون تن بود؛ به آن امید بودیم که در سال شمسی‌های بعد آن مقدار و اندازه و میزان به مرز ۲۵ تا ۳۰ میلیون تن برسد. متأسفانه با مشکلاتی که ساخته یا ایجاد شد ظرفیت ترانزیت ما کاهش پیدا کرده و همچنین ما واقعا در حال از دست دادن موقعیت ترانزیت خود هستیم چراکه مسیرهای جایگزین بسیاری باز شده می باشد.

هم اکنون کریدور لاجورد باز شده که به سمت آذربایجان و همچنین گرجستان می‌رود مسیر غیره ای هم از طریق راه آهن با واگن به کشور افغانستان رفته؛ کردیدور غیره ای از بندر پاکستان باز شده و همچنین به تاجیکستان می‌رود و همچنین ما شاهد هستیم آن کشورهایی که اصلا حمل و همچنین نقل را نمی‌شناختند امروز بهترین ناوگان را دارند و همچنین قوانین و همچنین زیرساخت‌های آنها همگی از توسعه حمل و همچنین نقل حمایت می‌کنند.

خراسان مسکن: آن پیشامد جدید در اقتصاد و همچنین اشتغال چه تأثیری دارد؟

زمانیان: در خراسان رضوی ۳۰۰۰ فرد یا شخص در حوزه حمل و همچنین نقل شاغل خواهند بود؛ هنگام و زمانی که ترانزیت افت کند و همچنین ما نتوانیم فعالیت کنیم ناچار به تعدیل نیرو هستیم ما ظرف چند ماهه عملا شاهد آن بودیم که شرکت‌های بسیاری تعدیل نیرو داشته‌اند.

خراسان مسکن: چند شرکت حمل و همچنین نقل بین‌المللی در خراسان رضوی فعالیت دارند؟

زمانیان: ۲۱۰ شرکت.

خراسان مسکن: آیا آن شرکت‌ها با تمام ظرفیت خود فعالیت می‌کنند؟

زمانیان: سال شمسی‌های پیش بله ولی باید توجه داشت با مشکلاتی که به وجود آمده ترانزیت کالا در کشور افت خیلی زیاد بسیاری کرده و همچنین شرکت‌ها ناچار به تعدیل نیرو شدند و همچنین در نهایت آن شرکت‌ها با ادامه روند کوچک‌سازی خود مجبور می‌شوند فعالیت خود را خاتمه داده و همچنین کارآفرین سرمایه خود را از آن حوزه بیرون بکشد.

خراسان مسکن: راهکار تو جهت رفع آن معضل چیست؟

زمانیان: راهکار آن هم آن می باشد که قسمت و بخش خصوصی حمل و همچنین نقل ترانزیت را بایستی و حتما یک شاخصه مهم ببینند؛ همانطور که تولید و همچنین صنعت اهمیت دارد ترانزیت نیز ارزآوری و همچنین اشتغال دارد و همچنین بایستی و حتما جهت تقویت آن هم همه را با هم مطابق و یکدست کنیم؛ ما اصرار داریم که همپای تولید و همچنین تجارت حمل و همچنین نقل را هم در نظر بگیرند و همچنین بیش از سرویس ها و خدمات به چشم یک صنعت به آن هم نگاه می شود.

خراسان مسکن: آیا زیرساخت‌ها جهت توسعه حمل و همچنین نقل مناسب خواهند بود؟

زمانیان: در کشور ما زیرساخت‌ها مناسب خواهند بود ولی باید توجه داشت پیشامد جدید آن می باشد که قوانین مخل در آن باره زیاد وجود دارند که حکومت بایستی و حتما با همکاری با مجلس جهت رفع آنها تلاش کند.همچنین نوسازی ناوگان در کشور ما موفق نبوده چراکه نرخ کامیون در کشور ما خیلی زیاد بالا می باشد اصلا صرفه وجود ندارد که فردی ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان یک کامیون را خریداری کند و همچنین با آن هم فعالیت کند.ناوگان ما نوسازی نمی‌می شود و همچنین علت آن هم هم بالا بودن نرخ خرید کامیون می باشد.

بایستی و حتما آن را دانست که حمل و همچنین نقل هم یک کالا به حساب می‌آید به هر حال عده‌ای در آن صنعت برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی و همچنین سرمایه‌گذاری کرده و همچنین جهت آن هم وقت گذاشته‌اند که بایستی و حتما از آن هم حمایت کرد.

گفت‌وگو از شهرزاد حسینی قهستانی

انتهای پیام/ش

مشهد| نفس‌های سخت صنعت حمل و همچنین نقل بین‌المللی خراسان رضوی در تاریخ ۲۴ July 2018 | 12:56 am نشر یافته شده شده می باشد

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

1398061214320665418283234.jpg

آیت‌الله علم‌الهدی: امروز ایران، محدود به مرزهای جغرافیایی نیست/ بخواهید تجاوز کنید، اسرائیل نصف روزه خاک شده می باشد

آیت‌الله علم‌الهدی: امروز ایران، محدود به مرزهای جغرافیایی نیست/ بخواهید تجاوز کنید، اسرائیل نصف روزه …