خانه / اخبار خراسان / مشهد|گلوی استکبار جهانی در مرزهای اسرائیل در حال فشرده شدن می باشد

مشهد|گلوی استکبار جهانی در مرزهای اسرائیل در حال فشرده شدن می باشد

مشهد|گلوی استکبار جهانی در مرزهای اسرائیل در حال فشرده شدن می باشد

|مشهد|گلوی استکبار جهانی در مرزهای اسرائیل در حال فشرده شدن می باشد از خراسان مسکن|

به به گفته خبرگزاری خراسان مسکن از مشهدمقدسبه نقل از سپاه رضوی، سردار یعقوبعلی نظری در مراسم افتتاحیه طرح ولایت دانشجویی اظهار داشت: گاهی ممکن می باشد دچار فریب شویم یعنی دشمن جای غیره ای را به‌عنوان میدان جهت ما باز کند و همچنین ما درگیر آن هم میدان فرعی شویم، آنجاست که از ادامه تعقیب دشمن باز می‌مانیم و همچنین فریب دشمن را می‌خوریم.

سردار نظری افزود: بنابراین غرض آن می باشد که آن تذکر جدی خداوند در قرآن کریم که «در تعقیب دشمن سستی نکنید» ممکن می باشد به‌دلایل متنوع و گوناگون و مختلف اتفاق افتد و همچنین ما در ادامه تعقیب دشمن تا رسیدن به پس نتیجه آن می شود که نهایی دچار سستی شویم.

او همچنین با تأکید بر آنکه آن تذکر جدی، سازنده و همچنین باعث پیش‌روندگی می باشد، اظهار کرد: در صورتی که هر جامعه، جبهه، فرد یا قومی که در مبارزه با دنیای استکبار دچار آن آفت می شود خسارت‌های سنگینی بر آن هم جبهه و همچنین شهروندان و مردم شهر وارد می‌می شود. در صورتی که ما از آن هم غفلت کنیم فضا و همچنین شرایط امروز ما می‌تواند یک مصداق جدی و همچنین مهم از آن موضوع و همچنین تذکر قرآنی باشد.

نظری با گفتن آنکه بایستی و حتما ببینیم ما چنین ضربات، سستی‌ها و همچنین به دنبالش خسارت‌هایی به‌عنوان تجربه داشته‌ایم؟ که البته زیاد بوده؛ گفت: ولی باید توجه داشت همه ما می‌دانیم که از برجسته‌ترین نمونه‌ها و همچنین مصادیق آن هم می‌تواند جنگ صفین باشد.

او همچنین گفت: امام و پیشوا(ع)، یارانش و همچنین سربازان جبهه حق به‌تعبیری به‌پای عمود خیمه امام و پیشوا کفر رسیدند و همچنین منتظر آخرین ضربه بودند که بساط کفر برچیده می شود ولی باید توجه داشت نشد و همچنین آن هم پیوستگی تا پس نتیجه آن می شود که نهایی صورت نگرفت، همه می‌دانیم که یک جبهه و همچنین یک میدان برخورد فکری در درون جبهه حق باز شد.

فرمانده سپاه امام و پیشوا رضا(ع) ادامه داد: قرآن‌ها بلند شد و همچنین زمزمه‌ها آغاز شد و همچنین تفرقه‌ها شروع شد و همچنین نهایت جامعه را از نواختن ضربه آخر بر پیکر کفر بازداشتند، آن یک نمونه جدی، برجسته و همچنین خسارت‌بار در تاریخ اسلام و همچنین شیعه می باشد که بایستی و حتما از آن هم بهره بری و استفاده کنیم.

نظری با اشاره به آنکه اوضاع ما در حال حاضر نیز همین می باشد؛ گفتن کرد: جبهه انقلاب اسلامی در تعقیب دشمن و همچنین مبارزه با دشمن، امروز پای عمود خیمه دشمن رسیده و همچنین ما جهت دفاع از نظام اسلامی و همچنین نظام مردمی آن کشور در همین آب و همچنین خاک مشغول نبرد با آن تهاجم و همچنین سربازان بعثی و همچنین سربازان تجهیز شده توسط جبهه استکبار بودیم.

او همچنین اضافه کرد: آن جبهه و همچنین خطوط مقدم و همچنین آن خط نبرد در پس نتیجه آن می شود که مقاومت و همچنین استمرار مبارزه از منظر نظام اسلامی عمق پیدا کرده و همچنین امروز شاهد آن خط مقدم در مرزهای اسرائیل هستید، به تعبیری گلوی استکبار جهانی در مرزهای اسرائیل در حال فشرده شدن توسط سربازان انقلاب اسلامی می باشد.

فرمانده سپاه امام و پیشوا رضا(ع) تأکید کرد: دشمن مرحله به مرحله تعقیب شده و همچنین امروز انقلاب اسلامی و همچنین سربازانش یقه استکبار جهانی و همچنین نماد استکبار جهانی را در منزل و خانه خودش در حال گرفتن می باشد و همچنین گلوی او را می‌فشارند، آن واقعیت حاکم بر تقابل انقلاب اسلامی و همچنین جبهه استکبار می باشد، بنابراین استکبار بایستی و حتما راه‌حلی پیدا کند.

نظری با اشاره به آنکه اقتدار و قدرت دنیای کفر پاسخگوی اقتدار و قدرت انقلاب اسلامی در آن خطوط نیست؛ گفت: هر کاری که کردند به در بسته خوردند، عراق، حدود چندبار اشغال شد، ابتدا در اشغال صدام بود، سپس آمریکا عراق را اشغال کرد و همچنین بعد هم داعش خود خوانده قسمت و بخش بزرگی از آن هم را اشغال کرد. با پیوستگی مبارزه و همچنین هوشیاری سربازان انقلاب اسلامی همه آن مراحل را پشت سر گذاشته شد و همچنین هم‌اکنون ما پیوستگی خطوط نبرد با مرکزیت انقلاب اسلامی را تا رسیدن به گلوگاه نبرد با اسرائیل شاهد هستیم.

فرمانده سپاه امام و پیشوا رضا(ع) با گفتن آنکه استکبار و همچنین اسرائیل همه کارهای خود را انجام داده و همچنین حریف انقلاب اسلامی نشده‌اند؛ تشریح کرد: استکبار هر آنچه که داشته و همچنین دارد به‌میدان آورده، آمریکایی‌ها اهل عمل خواهند بود یعنی در صورتی که کاری را بتوانند انجام می‌دهند و همچنین در صورتی که کاری را انجام نمی‌دهند یعنی نمی‌توانند. در صورتی که امروز آمریکایی‌ها در مقابل انقلاب و همچنین نظام اسلامی و همچنین جبهه مقاومت اقدام نظامی و همچنین قدرتمندانه نمی‌کنند یعنی براساس راهبردها و همچنین مشی خودشان قدرت آن هم را ندارند. آن یک موضوعی می باشد که بایستی و حتما به‌روش عمیق آن هم را باور کرده و همچنین تقویت کنیم و همچنین واقعیت جبهه را آن‌گونه ببینیم و همچنین راه خود را ادامه دهیم.

فرمانده سپاه امام و پیشوا رضا(ع) گفتن کرد: راهبرد خروج از آن بن‌بست جهت آمریکا که نجات اسرائیل به‌عنوان یک جاپا و همچنین سمبل راهبردی در قلب آسیا و همچنین خاورمیانه قدیم می باشد چه بایستی و حتما باشد، در حالی‌که آن هم‌ها جهت شکل دادن اسرائیل هزینه دادند و همچنین جهت رساندن آن هم تا آن حد سرمایه پرداخت کردند.

نظری ادامه داد: آمریکایی‌ها امید داشتند که در اندک زمانی آن غده سرطانی توسعه پیدا کند و همچنین استراتژی اساسی‌شان که «نیل تا فرات» می باشد به مرحله عمل برسد، ولی باید توجه داشت اینگونه نشده و همچنین امروز آن هم محدوده کوچک که به‌عنوان خواستگاه اسرائیل در نظر داشته‌اند در خطر انقراض قرار گرفته می باشد.

او همچنین اظهار کرد: آنچه که در عدم تعقیب جبهه انقلاب و همچنین استمرار مبارزه مستقیم با جبهه کفر در دستورکار قرار دادند آن می باشد که ما را از تعقیب در آن هم مکان راهبردی و همچنین اسرائیل، غافل کنند، آن هم‌ها می‌خواهند به هر وسیله‌ای ما را از نقطه خارج کنند، آن راهبرد دنیای استکبار در شرایط جدید می باشد.

فرمانده سپاه امام و پیشوا رضا(ع) با اشاره به آنکه بدیهی می باشد که آن هم‌ها از اوضاع ما بهره بری و استفاده کنند؛ اظهار کرد: آنچه که در دستور کار قرار دادند راهبرد اقتصادی ـ فرهنگی و اجتماعی می باشد، زیرا کار اقتصادی به‌تنهایی جواب نمی‌دهد و همچنین آن هم‌ها آن موضوع را تجربه نموده اند.

نظری با اشاره به آنکه معادلات حاکم بر تصمیمشان بیانگر آن می باشد که مبارزه اقتصادی در طولانی‌مدت به‌نفع آن کشور می باشد؛ گفتن کرد: تحریم مهم‌ترین ابزار دنیای استکبار می باشد که با توجه به چالش‌های اقتصادی ما، تنها و فقط می‌تواند طی چند سال شمسی اثرگذار باشد و همچنین آن هم‌ها خودشان نیز بر آن باور خواهند بود.

فرمانده سپاه امام و پیشوا رضا(ع) ادامه داد: در صورتی که حوزه اقتصادی مدیریت می شود آنان به اهدافشان نمی‌رسند، بنابراین مهم‌ترین هدفی که آن هم‌ها به‌دنبال آن هم خواهند بود بهم‌ریختگی فرهنگی و اجتماعی در درون نظام و همچنین کشور با بهره بری و استفاده از چالش‌های اقتصادی و همچنین برگرفته از فشار تحریم‌هاست، آن میدانی می باشد که به‌روی ما باز کردند تا بتوانند فشار بر گلوی اسرائیل را کم کنند.

نظری با تأکید بر آنکه پس نتیجه آن می شود که آن می باشد که ما بایستی و حتما هوشیار باشیم و همچنین متوجه پاشنه آشیل دشمن باشیم؛ گفت: بایستی و حتما نقطه ضعف دنیای استکبار را در همانجایی ببینیم که گرفتار شده، بنابراین آن هم خطوط را بایستی و حتما مقتدرانه و همچنین با فشار بر دشمن حفظ کنیم، در عین حال جبهه باز شده در داخل را مدیریت کنیم، یعنی اجازه ندهیم مسائل فرهنگی و اجتماعی با موضوعات اقتصادی مخلوط می شود.دشمن جهت بررسی کننده و پروهشگر شدن آن هدف همه عوامل خود اعم از منافقان، سلطنت‌طلبان و همچنین سایر تیم‌هایی که وابسته خواهند بود را بسیج نموده اند و همچنین سالیان سال شمسی جهت آن شهروندان و مردم شهر و همچنین نظام خسارت به‌بار می‌آورند.

فرمانده سپاه امام و پیشوا رضا(ع) با گفتن آنکه بنابراین ما بایستی و حتما در نقطه‌ای که دنیای استکبار آسیب‌پذیر می باشد همچنان اصرار بر مبارزه، نبرد و همچنین تقابل با دنیای استکبار داشته باشیم و همچنین تمام افرادی که در سطوح راهبردی اراده و تصمیم راسخ می‌گیرند نیز بایستی و حتما متوجه آن موضوع باشند.

نظری با گفتن آنکه ما نباید اجازه دهیم مسائل اقتصادی و همچنین مسائل فرهنگی و اجتماعی با یکدیگر مخلوط شوند؛ تصریح کرد: مسؤولان مربوطه بایستی و حتما به معظلات و مسائل و مشکلات اقتصادی، به سرعت در محل خودش بپردازند.

او همچنین با اشاره به آنکه آن واقعیت را تجریه کردیم که ظرفیت‌های بسیاری در کشور وجود دارد؛ گفتن کرد: بایستی و حتما آموزش، توجیه، هماهنگی و همچنین شبکه‌سازی صورت گیرد، ما می‌توانیم با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و همچنین عزم و همچنین اراده و همچنین کار جهادی مشکلاتی که در حوزه اقتصادی می باشد را کاهش دهیم.

نظری یادآور شد: همه مؤلفه‌های اقتدار و قدرت شامل اقتدار و قدرت دفاعی، امنیتی، سیاسی و همچنین استحکام نظام مقدس اسلامی که در اختیار نظام اسلامی می باشد در پس نتیجه آن می شود که گذر از یک میدان سخت و همچنین پختگی به‌دست آمده می باشد، جهت نمونه در حوزه علمی و همچنین هسته‌ای با «مقاومت» امروز در نقطه قابل قبول و همچنین مناسبی ایستاده‌ایم، در حوزه اقتصاد نیز تا گرفتار چنین میدانی نشویم، پختگی اقتصادی را پیدا نخواهیم کرد.

او همچنین با اشاره به آنکه امروز ترامپ و همچنین مواضع او حتماً به‌نفع نظام می باشد و همچنین با توجه به آن فشار و همچنین دیوانه‌بازی‌های ترامپ و همچنین عواملش، برکات بسیاری جهت نظام سلامی حاصل می‌می شود؛ گفتن کرد: دیوانه بازی‌های ترامپ باعث شفاف‎سازی شده و همچنین ایادی او که در خادمی حرمین جایی جهت خود دست و همچنین پا کرده بودند رسوا شدند.

انتهای پیام/ ت

مشهد|گلوی استکبار جهانی در مرزهای اسرائیل در حال فشرده شدن می باشد در تاریخ ۲۷ July 2018 | 8:58 am نشر یافته شده شده می باشد

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

1398061214320665418283234.jpg

آیت‌الله علم‌الهدی: امروز ایران، محدود به مرزهای جغرافیایی نیست/ بخواهید تجاوز کنید، اسرائیل نصف روزه خاک شده می باشد

آیت‌الله علم‌الهدی: امروز ایران، محدود به مرزهای جغرافیایی نیست/ بخواهید تجاوز کنید، اسرائیل نصف روزه …