خانه / اخبار خراسان / ورزشکاران نابینا در خراسان رضوی در سالن اجاره‌ای فعالیت می‌کنند

ورزشکاران نابینا در خراسان رضوی در سالن اجاره‌ای فعالیت می‌کنند

ورزشکاران نابینا در خراسان رضوی در سالن اجاره‌ای فعالیت می‌کنند

|ورزشکاران نابینا در خراسان رضوی در سالن اجاره‌ای فعالیت می‌کنند از خراسان مسکن|

به نقل از خبرگزاری خراسان مسکن از مشهدمقدس، ورزشکاران جانباز نابینا و همچنین کم‌بینا در خراسان رضوی در هیئت جانبازان و همچنین معلولان نابینا و همچنین کم‌بینای استان فعالیت می‌کنند، آن هیئت چندین رشته اسپورت و ورزشی متنوع و گوناگون و مختلف اعم از گلبال، فوتبال پنج نفره، شطرنج، دوومیدانی، پاورلیفتینگ، جودو، کوهنوردی، شنا، دوچرخه‌سواری و همچنین نظایر آن هم را درون خود جای داده می باشد.

محمود باقرزاده؛ ریاست هیئت ورزش‌های جانبازان و همچنین معلولان نابینا و همچنین کم‌بینای خراسان رضوی با حضور در تحریریه خراسان مسکن در مورد اقدامات و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب‌های هیئت ورزش‌های جانبازان و همچنین معلولان خنابینا و همچنین کم‌بینا نکاتی را به اطلاع رساند، همچنین در ارتباط با اوضاع هیئت در استان توضیحاتی را ارائه کرد که مشروح آن هم را در متن زیر می‌خوانید:

خراسان مسکن: هیئت ورزش‌های جانبازان و همچنین معلولان نابینا و همچنین کم‌بینای خراسان رضوی چه جوایزی را جهت رتبه‌های برتر در نظر گرفته می باشد؟

باقرزاده: هیئت ورزش‌های جانبازان و همچنین معلولان نابینا و همچنین کم‌بینای خراسان رضوی به ورزشکاران خود جوایز ارزشمندی تهیه می‌کند که به تا حال تمامی آنها به موقع اهدا شده می باشد، به عنوان مثال در ایام عید پارسال مبلغ ۴۵ میلیون تومان جوایز به ورزشکاران اهدا شد که بالاترین رتبه توانسته بود ۵۰۰ هزار تومان گرفتن کند.

بخشی از آن جوایز توسط فعالیت‌ها و همچنین دخل و درآمد هیئت ورزش‌های جانبازان و همچنین معلولان نابینا و همچنین کم‌بینای خراسان رضوی تأمین شده و همچنین قسمتی از آن هم نیز توسط افراد هیئت پرداخت می‌می شود، البته در قبل اسپانسرهای قدرتمندی از هیئت حمایت می‌کردند ولی باید توجه داشت در حال حاضر هیئت در مواقع حساس از جیب خود جهت ورزشکاران خرج می‌کند.

خراسان مسکن: فدراسیون جانبازان و همچنین معلولان در امر اهدای جوایز چه اقدامی انجام می‌دهد؟

باقرزاده: فدراسیون در بحث جوایز اقدامی انجام نمی‌دهد و همچنین جوایز هیئت ورزش‌های جانبازان و همچنین معلولان نابینا و همچنین کم‌بینای خراسان رضوی به ورزشکاران قهرمان استان در سطح کشوری از ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بوده می باشد، به روش کلی هیئت سعی بر تحقق مسائل و همچنین عمل کردن به عهدهایی می باشد که با ورزشکاران انعقاد کرد.

خراسان مسکن: هیئت ورزش‌های جانبازان و همچنین معلولان نابینا و همچنین کم‌بینای خراسان رضوی سالن اختصاصی جهت فعالیت خود دارد؟

باقرزاده: اداره کل ورزش و همچنین جوانان خراسان رضوی از نظر سالن اسپورت و ورزشی و همچنین سایر مباحث اقتصادی و مالی از هیئت ورزش‌های جانبازان و همچنین معلولان نابینا و همچنین کم‌بینای استان حمایت کرده می باشد، فدراسیون آن ورزش نیز تا حد امکان در کنار هیئت بوده و همچنین به آن هم کمک رساند، هیئت نیز با حمایت‌های آنها در حال پیشرفت و همچنین توسعه آن ورزش در استان می باشد.

در حال حاضر یکی از ورزشکاران زیر پوشش هیئت عضو تیم ملی بوده ولی باید توجه داشت با آن وجود هیئت ورزش‌های جانبازان و همچنین معلولان نابینا و همچنین کم‌بینای خراسان رضوی باشگاه اختصاصی و همچنین تجهیزات کامل ندارد، بایستی و حتما در باره فراهم سازی تجهیزات و همچنین به دست آوردن سالن اسپورت و ورزشی اختصاصی تدابیری صورت پذیرد.

خراسان مسکن: معظلات و مسائل و مشکلات اقتصادی و مالی سبب لغو بعضی از برنامه جذاب و جالب و خوب‌های هیئت ورزش‌های جانبازان و همچنین معلولان نابینا و همچنین کم‌بینای خراسان رضوی شده می باشد؟

باقرزاده: با وجود معظلات و مسائل و مشکلات اقتصادی و مالی خیلی زیاد، هیئت ورزش‌های جانبازان و همچنین معلولان نابینا و همچنین کم‌بینای خراسان رضوی به تا حال برنامه جذاب و جالب و خوب‌ای خود را لغو نکرده می باشد، آن هیئت در سالن‌های اجاره‌ای فعالیت می‌کند و همچنین ورزشکاران مکان ثابتی جهت اجرای تمرینات خود ندارند ولی باید توجه داشت آن موارد از حمایت هیئت از ورزشکاران نمی‌کاهد.

خراسان مسکن: مربیان زیر پوشش هیئت ورزش‌های جانبازان و همچنین معلولان نابینا و همچنین کم‌بینای خراسان رضوی از چه سطحی برخوردارند؟

باقرزاده: اغلب مربیان حاضر در مشهد عضو مربیان تیم ملی خواهند بود، در حال حاضر هیئت ورزش‌های جانبازان و همچنین معلولان نابینا و همچنین کم‌بینای خراسان رضوی از بهترین مربیان کشور برخوردار بوده و همچنین خللی در بحث مذکور وجود ندارد، آن هیئت مربیان خود را تقویت کرده و همچنین جهت ارتقاء آنها می‌کوشد.

خراسان مسکن: دلیل بالا بودن سطح مربیان حاضر در خراسان رضوی چیست؟

باقرزاده: مربیان به دلیل شرکت متعدد در کلاس‌های مربی‌گری، جزو برترین مربی‌های کشور بوده و همچنین در قسمت و بخش داوری نیز بعضی از داوران در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند، به روش کلی هیئت ورزش‌های جانبازان و همچنین معلولان نابینا و همچنین کم‌بینای خراسان رضوی شامل مربیان و همچنین داوران کشوری و همچنین بین‌المللی می باشد.

خراسان مسکن: آیا اسپانسرها از هیئت ورزش‌های جانبازان و همچنین معلولان نابینا و همچنین کم‌بینای خراسان رضوی حمایت می‌کنند؟

باقرزاده: هیچ اسپانسری جهت حمایت از هیئت ورزش‌های جانبازان و همچنین معلولان نابینا و همچنین کم‌بینای خراسان رضوی وجود نداشته و همچنین هیئت به تنهایی مایحتاج ورزشکاران را تأمین می‌کند، آن هیئت از ارگان‌ها و همچنین نهادهای متولی خواستار آن می باشد که بتواند پلاکاردی در ارتباط با ورزش‌های جانبازان و همچنین معلولان در مسابقات آنها به صورت مجانی و رایگان نصب کند.

خراسان مسکن: هیئت ورزش‌های جانبازان و همچنین معلولان نابینا و همچنین کم‌بینای خراسان رضوی چه درخواستی از مسئولان و همچنین متولیان مربوطه دارد؟

باقرزاده: هیئت ورزش‌های جانبازان و همچنین معلولان نابینا و همچنین کم‌بینای خراسان رضوی به تا حال درخواستی از اداره کل ورزش و همچنین جوانان استان و همچنین فدراسیون جانبازان و همچنین معلولان نداشته ولی باید توجه داشت آنها تا حد امکان به هیئت کمک کرده اند، آن هیئت اسپانسرها را حمایت کننده خود می‌داند و همچنین خواستار حمایت از سوی آنها می باشد.

خراسان مسکن: هیئت ورزش‌های جانبازان و همچنین معلولان نابینا و همچنین کم‌بینای خراسان رضوی چه مشکلاتی را در سیستم کاری خود دیدن می‌کند؟

باقرزاده: دغدغه‌هایی در مبحث بودجه وجود داشته ولی باید توجه داشت هیئت ورزش‌های جانبازان و همچنین معلولان نابینا و همچنین کم‌بینای خراسان رضوی به تا حال مسائل سنگین انجام نداده و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب‌ها به بودجه فشار وارد نکرده اند، حقوق مسئولان هیئت خیلی زیاد اندک بوده و همچنین تمامی آنها جهت فعالیت اشخاص نابینا و همچنین کم‌بینا تلاش می‌کنند.

خراسان مسکن: هزینه اعزام ورزشکاران به مسابقات متنوع و گوناگون و مختلف اعم از کشوری، آسیایی و همچنین نظایر آن هم بر عهده چه کسی می باشد؟

باقرزاده: هیئت ورزش‌های جانبازان و همچنین معلولان نابینا و همچنین کم‌بینای خراسان رضوی هزینه اعزام ورزشکاران را پرداخت می‌کند و همچنین بعد از مسابقات در صورتی که مقدار مبلغ پرداخت شده موجود باشد افراد هیئت مبلغ را پس می‌گیرند، ولی باید توجه داشت در صورت باقی نماندن بودجه مورد نظر، افراد هیئت اصراری جهت پس گرفتن آن هم ندارند.

به عنوان مثال چندین سال شمسی قبل حدود یک میلیون و همچنین ۵۰۰ هزار تومان گم شده و همچنین افراد هیئت مجبور به پرداخت مجدد آن مبلغ شدند، به آن صورت ورزشکاران به راحتی و همچنین با آسایش خاطر به فعالیت خود پرداختند، همچنین چند مدت پیش ۷۰۰ هزار تومان جهت ورزشکاران پرداخت شد که بعد از بررسی دیدن شد که آن مبلغ را ریاست هیئت پرداخت کرده می باشد.

هیئت ورزش‌های جانبازان و همچنین معلولان نابینا و همچنین کم‌بینای خراسان رضوی در صدد پیاده سازی و راه اندازی باشگاه‌های دوومیدانی بوده ولی باید توجه داشت به دلیل شرایط سخت اقتصادی هنوز آن امر به پس نتیجه آن می شود که نرسیده می باشد، هیئت با ورزشکاران قرارداد ۹ میلیون تومانی در هر سال شمسی انعقاد کرده که بایستی و حتما به آنها عمل کند، ولی باید توجه داشت در سال شمسی قبل یک میلیون و همچنین ۲۰۰ هزار تومان پرداخت شد.

انتهای پیام/ش

ورزشکاران نابینا در خراسان رضوی در سالن اجاره‌ای فعالیت می‌کنند در تاریخ ۷ August 2018 | 1:57 am نشر یافته شده شده می باشد

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

1398061214320665418283234.jpg

آیت‌الله علم‌الهدی: امروز ایران، محدود به مرزهای جغرافیایی نیست/ بخواهید تجاوز کنید، اسرائیل نصف روزه خاک شده می باشد

آیت‌الله علم‌الهدی: امروز ایران، محدود به مرزهای جغرافیایی نیست/ بخواهید تجاوز کنید، اسرائیل نصف روزه …