خانه / اخبار خراسان / تجهیزات گران‌نرخ مهمترین معضل اسکیت بازان خراسان‌رضوی می باشد‌

تجهیزات گران‌نرخ مهمترین معضل اسکیت بازان خراسان‌رضوی می باشد‌

تجهیزات گران‌نرخ مهمترین معضل اسکیت بازان خراسان‌رضوی می باشد‌

|تجهیزات گران‌نرخ مهمترین معضل اسکیت بازان خراسان‌رضوی می باشد‌ از خراسان مسکن|

به به گفته خبرگزاری خراسان مسکن از مشهدمقدس، هیئت اسکیت خراسان‌رضوی از ابتدای سال شمسی به تا حال اقدامات بسیاری انجام داده و همچنین توانسته بود ورزشکاران را به سطوح مطلوبی برساند، آن هیئت با وجود معظلات و مسائل و مشکلات اقتصادی و مالی به تا حال به خوبی مسئولیت خود را انجام داده و همچنین نیت و اراده بر فعالیت اکثرا و بیشتر دارد.

فرخنده گلستانی؛ نایب ریاست هیئت اسکیت خراسان رضوی با حضور در تحریریه خراسان مسکن در مورد مسائل انجام شده توسط هیئت ذکر نکاتی را حائز اهمیت شمرد، همچنین در ارتباط با مقدار و اندازه و میزان بودجه در اختیار هیئت توضیحاتی را ارائه کرد که مشروح آن هم را در متن زیر می‌خوانید:

خراسان مسکن: هیئت اسکیت خراسان رضوی چه وضعیتی دارد؟ آیا آن هیئت به صورت مستقل کار می‌کند؟

گلستانی: اوضاع هیئت اسکیت خراسان رضوی مانند سایر هیئت‌ها می باشد، آن هیئت از شرایط اقتصادی و مالی مطلوبی برخوردار نیست، هزینه‌های اعزام، تمرینات و همچنین نظایر مسائل ورزشکاران بالا بوده ولی باید توجه داشت با آن حال برنامه جذاب و جالب و خوب‌های استان به صورت مستمر ادامه دارد و همچنین خللی در آنها ساخته یا ایجاد نمی‌می شود.

به عنوان مثال جهت نمایش مسابقات قهرمانی کشور بایستی و حتما مبلغ ۱۷ تا ۲۵ میلیون مسائل جانبی را در نظر گرفت، البته خانواده‌ها در آن باره کمک می‌کنند و همچنین بسیاری از امکانات را جهت فرزندان خود فراهم می‌کنند ولی باید توجه داشت هنوز بایستی و حتما بودجه بیشتری در دست هیئت اسکیت استان باشد تا ورزشکاران از امکانات بهتری برخوردار باشند.

خراسان مسکن: اداره کل ورزش و همچنین جوانان خراسان رضوی به چه مقدار و اندازه و میزان از هیئت اسکیت استان حمایت می‌کند؟

گلستانی: اداره کل ورزش و همچنین جوانان خراسان رضوی حمایت چندانی ندارد و همچنین مبلغ اخذ شده از آن ارگان نقطه‌ای در دریا می باشد، حمایت سه تا پنج میلیونی اداره کل ورزش و همچنین جوانان نمی‌تواند از بار سنگین هزینه‌های آن ورزش کم کند، در حال حاضر هیئت اسکیت استان فشار بسیاری را در قسمت و بخش اقتصادی و مالی متحمل می‌می شود ولی باید توجه داشت بایستی و حتما با همین مقدار بودجه برنامه جذاب و جالب و خوب‌های خود را تنظیم کند.

خراسان مسکن: هیئت اسکیت خراسان رضوی با توجه به شرایط موجود چه فعالیت‌هایی در استان دارد؟

گلستانی: هیئت اسکیت خراسان رضوی خود را با شرایط موجود وفق داده و همچنین سعی بر انجام تمامی مسائل دارد تا تیم‌ها در مسابقات متنوع و گوناگون و مختلف شرکت کرده و همچنین از مسابقات عقب نمانند، افراد هیئت هزینه‌های حاشیه‌ای را کاهش داده و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب‌های حائز اهمیت را به خوبی برگزار می‌‎کند.

خراسان مسکن: به چه نحوی از هزینه‌های حاشیه‌ای کاهش داده و همچنین مسائل حائز اهمیت را با کیفیت بهتری برگزار می‌کند؟

گلستانی: افراد هیئت اسکیت خراسان رضوی از دخل و درآمد خود صرف نظر کرده و همچنین جهت ورزشکاران اقدامات اکثرا و بیشتر با کیفیت بهتری را برگزار می‌کنند، داوران و همچنین مربیان زیر نظر هیئت اسکیت استان به خوبی فعالیت دارند و همچنین در نهایت ورودی مسابقات جهت داوران، مربیان و همچنین جوایز ورزشکاران در نظر گرفته می‌می شود.

خراسان مسکن: آیا معظلات و مسائل و مشکلات موجود در هیئت اسکیت خراسان رضوی از قبل به تا حال وجود داشته می باشد؟

گلستانی: در قبل مخارج خیلی زیاد پایین بود و همچنین رفت و همچنین آمدم به محل تمرینات و همچنین مسابقات به نظر نمی‌آمد، در واقع اصلا جذاب و جالب نبود که هزینه بنزینی که در آن مسیر مصرف می‌شد گفتن می شود، ولی باید توجه داشت در حال حاضر حتی آن موارد هزینه بردار بوده و همچنین نمی‌قدرت به راحتی از آنها چشم پوشی کرد، هر فعالیتی مستلزم و نیاز به هزینه‌ای سرسام آور دارد.

خراسان مسکن: به تا حال شرایط موجود در هیئت اسکیت خراسان رضوی سبب تمایل تو به کناره گیری از مسئولیت خود شده می باشد؟

گلستانی: افراد هیئت اسکیت خراسان رضوی در موضوع اقتصادی و مالی هنوز دغدغه‌های بسیاری نظیر فقدان اسپانسر، عدم حمایت کافی متولیان و همچنین نظایر آنها داشته ولی باید توجه داشت به دلیل علاقه خیلی زیاد به ورزش نیت و اراده بر کناره گیری نداشته و همچنین با تمایل و همچنین رضایت در آن هیئت فعالیت می‌کنند.

خراسان مسکن: هیئت اسکیت خراسان رضوی در صورت فراهم بودن شرایط اقتصادی و مالی می‌تواند برنامه جذاب و جالب و خوب‌های خود را افزایش دهد؟

گلستانی: البته؛ هر چه هیئت اسکیت خراسان رضوی بودجه بیشتری در اختیار داشته باشد و همچنین ارگان‌های متنوع و گوناگون و مختلف از آن هم حمایت کند قطعاً تعداد برنامه جذاب و جالب و خوب‌هایی نظیر نمایش مسابقات را افزایش می‌دهد، قرار بر نمایش مسابقات کشوری در خراسان رضوی بود که به دلیل کمبود بودجه، آن هیئت از تشکیل مسابقات مذکور صرف نظر کرد.

خراسان مسکن: خراسان رضوی در صورت نمایش مسابقات کشوری مورد استقبال سایر استان‌ها قرار می‌گیرد؟

گلستانی: در صورت نمایش مسابقات کشوری، استقبال بسیاری از آن هم صورت می‌گیرد؛ چرا که مشهد شهری مذهبی بوده و همچنین تمامی ورزشکاران از حضور در آن شهرستان لذت می‌برند، تمامی هیئت‌ها با نمایش رقابت‌های کشوری در خراسان رضوی موافق بودند ولی باید توجه داشت درخواست هیئت جهت حمایت ارگان‌ها بی پاسخ ماند.

هیئت اسکیت خراسان رضوی جهت نمایش مسابقات کشوری مستلزم و نیاز به بودجه‌ای مناسب جهت تأمین تغذیه، رفت و همچنین آمد ورزشکاران، بهره بری و استفاده از سالن اسپورت و ورزشی و همچنین نظایر آنها دارد ولی باید توجه داشت اداره کل ورزش و همچنین جوانان استان بودجه کافی جهت حمایت از هیئت ندارد.

خراسان مسکن: هیئت اسکیت خراسان رضوی چه اقداماتی در شهرستان‌ها انجام می‌دهد؟

گلستانی: در صورت حمایت اکثرا و بیشتر اداره کل ورزش و همچنین جوانان خراسان رضوی، آن هیئت برنامه جذاب و جالب و خوب‌های خود را در سایر شهرستان‌ها نیز برگزار می‌کند، در حال حاضر آن هیئت سه ماه یک مرتبه مسابقات، جشنواره و همچنین یا برنامه جذاب و جالب و خوب‌هایی مانند آن هم را اجرا می‌کند و همچنین آن اقدامات می‌تواند اکثرا و بیشتر می شود.

خراسان مسکن: تمرینات ورزشکاران به صورت منظم انجام می‌می شود؟

گلستانی: تمرینات ورزشکاران به روش منظم انجام می‌می شود، مربیان جهت ورزشکاران برنامه جذاب و جالب و خوب‌ریزی کرده و همچنین هر روز پیست طرقبه جهت آنها مورد بهره بری و استفاده بوده می باشد، روزهای فرد جهت بانوان و همچنین زوج جهت آقایان در نظر گرفته شده می باشد، پارک ملت نیز از دیگر مکان‌های اسپورت و ورزشی می باشد که هر شب به ویژه در قسمت و بخش بانوان فعال می باشد.

تشکیل تیم قدرتمند مستلزم وجود مربیان حرفه‌ای می باشد، مربیان، داوران و همچنین به روش کلی متولیان آن رشته اسپورت و ورزشی با علاقه در آن حرفه فعالیت می‌کنند، خانواده‌ها نیز همکاری بسزایی با هیئت داشته و همچنین به آنها اعتماد می‌کنند، هیئت اسکیت خراسان رضوی سالیانه مراسمی با عنوان تجلیل برگزار کرده و همچنین از ورزشکاران و همچنین خانواده‌ آنها تقدیر می‌می شود.

خراسان مسکن: هزینه اعزام ورزشکاران اسکیت خراسان رضوی را چه ارگانی پرداخت می‌کند؟

گلستانی: آن مورد به نوع مسابقات بستگی دارد، در صورت اعزام ورزشکاران به مسابقات قهرمانی کشوری، هیئت اسکیت خراسان رضوی هزینه‌های آن هم را متقبل می‌می شود ولی باید توجه داشت پرداخت هزینه‌های لیگ، جشنواره و همچنین مسابقات افتخاری به دست هیئت اسکیت استان نیست، خانواده‌ها اسپانسرهای خوبی جهت هیئت خواهند بود.

خراسان مسکن: هیئت اسکیت خراسان رضوی در چه جایگاهی در کشور و همچنین استان قرار دارد؟

گلستانی: هیئت اسکیت خراسان رضوی طی چهار سال شمسی قبل در مقایسه با سایر استان‌های کشور و همچنین همچنین نسبت به سایر هیئت‌های استان جزو برترین‌ها بوده می باشد، رشته اسکیت به دلیل وسایل گران‌نرخ آن هم مانند کفش، کلاه، زانوبند، دستبند و همچنین نظایر آنها سنگین و همچنین پرهزینه می باشد ولی باید توجه داشت توانسته به بهترین نحو برنامه جذاب و جالب و خوب‌های خود را پیش ببرد.

انتهای پیام/ ز

تجهیزات گران‌نرخ مهمترین معضل اسکیت بازان خراسان‌رضوی می باشد‌ در تاریخ ۹ September 2018 | 9:52 am نشر یافته شده شده می باشد

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

1398061214320665418283234.jpg

آیت‌الله علم‌الهدی: امروز ایران، محدود به مرزهای جغرافیایی نیست/ بخواهید تجاوز کنید، اسرائیل نصف روزه خاک شده می باشد

آیت‌الله علم‌الهدی: امروز ایران، محدود به مرزهای جغرافیایی نیست/ بخواهید تجاوز کنید، اسرائیل نصف روزه …