خانه / اخبار خراسان / عملیات روانی دشمن عزت‌مندی نظام را هدف گرفته می باشد

عملیات روانی دشمن عزت‌مندی نظام را هدف گرفته می باشد

عملیات روانی دشمن عزت‌مندی نظام را هدف گرفته می باشد

|عملیات روانی دشمن عزت‌مندی نظام را هدف گرفته می باشد از خراسان مسکن|

به نقل از خبرگزاری خراسان مسکن از مشهدمقدس، سردار یعقوبعلی نظری ظهر امروز در نهمین یادواره سرداران شهید و همچنین ۳۳ شهید زاوین در سالن اسپورت و ورزشی شهید عابدین اظهار داشت: آن روزها فضای جوامع بشری و همچنین اسلامی و همچنین به ویژه جامعه شیعی، معطر به نام و همچنین یاد حسین(ع) و همچنین اصحاب ایشان می باشد؛ تمرکز اذهان بر نقطه‌ای مقدس به نام کربلا و همچنین راهی و همچنین مسلکی به نام عاشورا می باشد.

فرمانده سپاه امام و پیشوا رضا(ع) گفتن کرد: جمعی توفیق خاص دارند و همچنین همچنین و علاوه بر روح، جسم خود را نیز امروز به آن وادی متبرک رساندند و همچنین نائل به زیارت آن هم حضرت شدند و همچنین پیاده روی و همچنین عبادت ویژه ای را صورت دادند. تو اهالی زاوین نیز خوش ذوق بوده‌اید که در آن روز باعظمت، از طریق شهدای خودتان و همچنین با یاد و همچنین خاطره شهدای آن منطقه و همچنین محدوده که در آن هم مسیر حرکت نموده اند و همچنین جان خود را تقدیم نموده اند، در آن اجتماع و همچنین جلسه شرکت دارید و همچنین دل‌ها را با بهره بری و استفاده از آن مجلس و همچنین به واسطه یاد شهدا به کربلا فرستاده‌اید.

سردار نظری با اشاره به آنکه بایستی و حتما بابت تمامی ارادت‌ها نسبت به آن خط و همچنین مسیر شکرگزار بود ادامه داد: آن راه همچنان نمود و همچنین ظهور و همچنین تجلی دارد؛ قطعا در ثواب پیاده روی اربعین شریک خواهید بود زیرا تمامی دل‌‌ها متوجه آن هم نقطه می باشد و همچنین آن مجلس نیز مجلس شهدا می باشد؛ شهدا چند نقطه کلیدی دارند که در مورد آنها مهم می باشد و همچنین بایستی و حتما یادآوری می شود.

فرمانده سپاه امام و پیشوا رضا(ع) خاطرنشان کرد: خانواده شهدا خیلی زیاد جهت ما محترم و همچنین فرصت و همچنین غنیمت خواهند بود؛ نخستین نقطه آن می باشد که بایستی و حتما توجه داشته باشیم که هدف تمامی شهدا یک هدف بلندو پهناور و بزرگ و همچنین معنوی بوده و همچنین آن هم حفظ اسلام می باشد؛ آن هم چیزی که امام و پیشوا حسین(ع) و همچنین شهدای کربلا جهت زنده ماندن آن هم در آن هم مقطع از تاریخ جان‌های خود را تقدیم کردند و همچنین شهدای ما نیز در آن هم مسیر و همچنین با آن هم هدف به شهادت رسیدند. هدف شهدا یک هدف معنوی می باشد؛ یک هدف الهی و همچنین بلند می باشد و همچنین مبادا که اهداف شهدا را کوچک کرده و همچنین طراز آنها را کاهش دهیم؛ شهدا با نگاه و همچنین با اندیشه بلند و همچنین شناخت عمیق و همچنین دقیق متوجه شدند که جهت رشد و همچنین تعالی و همچنین در مسیر حق قرار گرفتن انسانها، بایستی و حتما در محضر الهی حاضر باشند.

سردار نظری با اشاره به آنکه هدایت انسانها ارزش آن را دارد که انسانهای غیره ای جان خود را تقدیم کنند و همچنین آن هدف خیلی زیاد بزرگی می باشد که با حفظ اسلام بررسی کننده و پروهشگر می‌می شود تصریح کرد: شهدای ما در دوره انقلاب اسلامی، اسلام ناب را در نظام اسلامی متجلی کردند و همچنین جهت همین می باشد که امام و پیشوا عزیز می‌فرماید حفظ آن نظام از اوجب واجبات می باشد و همچنین جهت آن نظام، آن شهدا جان خود را تقدیم کردند و همچنین خانواده شهدا حاضر شدند جوون‌های خود را در آن مسیر تقدیم کنند.

فرمانده سپاه امام و پیشوا رضا(ع) تاکید کرد: در صورتی که اسلام تبلور یافت و همچنین نظام اسلامی بر پایه اسلام ناب استحکام پیدا کرد آنجاست که سایر اهداف نیز بررسی کننده و پروهشگر می‌می شود؛ بنابراین شهدای ما جهت اسلام و همچنین ارزش‌ها و همچنین جهت مرزهای معنوی به شهادت رسیدند. نقطه بعدی که بایستی و حتما توجه کنیم آن می باشد که شهدا منحصر در مقطع زمانی خود نیستند؛ درست می باشد که قیام امام و پیشوا حسین(ع) و همچنین یاران ایشان، در مقابل یزید زمانه بود ولی باید توجه داشت آن قیام و همچنین آن شهادت منحصر به در آن هم مقطع زمانی نیست و همچنین منحصر در تقابل با یزید زمان خود به تنهایی نیست و همچنین شهدا ضمن آنکه اثرگذاری وضعی دارند و همچنین در مقطعی که به شهادت می‌رسند تاثیر خود را براساس اهدافی که در آن هم دوره وجود دارد می‌گذارند ولی باید توجه داشت محدود به آن هم مقطع نیستند و همچنین جهت همین می باشد که شهدا زنده خواهند بود و همچنین شهدا شمع محفل بشریت خواهند بود.

سردار نظری با تاکید بر آنکه بایستی و حتما شهدا را ببینیم و همچنین چشمان خود را باز کنیم و همچنین شهید و همچنین شهادت و همچنین خط شهادت را ببینیم اظهار داشت: در صورتی که اینها را نبینیم معنایش آن نیست که آن شهدا جلوه‌گری ندارند؛ شهدا دائم در حال نورافشانی خواهند بود و همچنین جهت هدایت بشریت نورانیت دارند و همچنین شرطش آن می باشد که ما ببینیم و همچنین چشمان خود را باز کنیم.

او همچنین ادامه داد: شهدا خطشان ادامه و همچنین استمرار دارد؛ شهدا مخصوص یک مقطع نیستند؛ آنکه یک دوره به شهادت برسند و همچنین سپس قطع بشود نیست؛ خط شهادت از ابتدای تاریخ اسلام به وجود آمده و همچنین در آن مسیر حق و همچنین حقانیت تا ابد ادامه خواهد داشت. ما همچنان که گذشتگان و همچنین شهدای صدر اسلام را داریم و همچنین شهدای کربلا را داریم در دوره ۱۴۰۰ ساله اسلام، شهدای متعددی داریم؛ ممکن می باشد فراز و همچنین نشیب باشد ولی باید توجه داشت آن جریان قطع نشده و همچنین به تا حال نیز ادامه پیدا کرده می باشد.

فرمانده سپاه امام و پیشوا رضا(ع) گفت: خط شهادت ادامه دارد و همچنین ما بایستی و حتما آماده باشیم؛ آن جریان ادامه دارد ولی باید توجه داشت آثار شهدا و همچنین برکات آنها را بایستی و حتما مرور کنیم. نخستین اثر و همچنین برکت و همچنین تاثیری که خون شهید دارد؛ ارتقاء پیدا کردن و یافتن می باشد. شهید به محض آنکه خونش ریخته شد و همچنین به شهادت رسید، آخر می‌گیرد؛ جهت همین می باشد که آیات و همچنین روایات و همچنین احادیث اشاره دارند که شهید در آخر قرار می‌گیرد و همچنین آن آن هم نقطه اوجی می باشد که انسان می‌تواند قرار گیرد و همچنین جز با شهادت آن مهم میسر نیست.

سردار نظری تاکید کرد: در پس نتیجه آن می شود که خون شهدای کربلا اسلام حفظ شد و همچنین حتما در پس نتیجه آن می شود که خون شهدای شهروندان و مردم شهر نیز نظام اسلامی حفظ شده و همچنین خواهد شد؛ در صورتی که شهدای کربلا و همچنین عاشورا نبودند قطعا امروز ما اسلامی در اختیار نداشتیم که بخواهیم مسیر را طی کنیم؛ ارزش خون شهید آن می باشد و همچنین بادی حفظ می شود و همچنین مهمترین ارزش نظام مقدس اسلامی می باشد.

او همچنین گفتن کرد: شهروندان و مردم شهر ایران اسلامی طی ۴۰ سال شمسی قبل و همچنین بلکه قبل از آن هم در جریان نهضت امام و پیشوا و همچنین انقلاب اسلامی در مقاطع متنوع و گوناگون و مختلف به زیبایی ثابت کردند که تمام آن مولفه‌های مرتبط به شهدا را پیاده سازی نموده اند و همچنین با چشم دل به کربلا، دائما نگاه نموده اند و همچنین جهت همین می باشد که امام و پیشوا عزیز فرمودند محرم و همچنین صفر می باشد که اسلام را حفظ کرده می باشد.

سردار نظری خاطرنشان کرد: شهروندان و مردم شهر جهت حفظ نظام، محرم و همچنین صفر را گرامی داشته‌اند و همچنین شهید نیز در آن راه تقدیم نموده اند؛ تنها عرض ارادت صرف و همچنین سوگواری نبوده بلکه به میدان مبارزه نیز شتافتند و همچنین در عمل ثابت کردند که آن هم مسیر را ادامه می‌دهند و همچنین جوانان خود را در آن مسیر تقدیم می‌کنند و همچنین سند آن موضوع خانواده شهدا خواهند بود.

او همچنین ادامه داد: امروز نیز آن مسیر ادامه پیدا کرده و همچنین منحصر به جغرافیا و همچنین مرزهای کشور خودمان نیز نشده می باشد؛ امروز عزت‌مندی شهروندان و مردم شهر و همچنین نظام پس نتیجه آن می شود که آن پیشامد جدید می باشد و همچنین بایستی و حتما اینها را قدر بدانیم و همچنین نباید تحت تاثیر عملیات روانی دشمنان قرار بگیریم و همچنین دستاوردها را فراموش کنیم؛ امروز در صورتی که از دنیا و همچنین شخصیت‌های مستقل سوال می شود کدام جامعه و همچنین شهروندان و مردم شهر و همچنین ملت از عزت برخوردار خواهند بود آیا غیر از شهروندان و مردم شهر ایران اسلامی که در آخر عزت قرار دارند و همچنین جهت سایر جوامع الهام قسمت و بخش خواهند بود جای غیره ای را می‌قدرت نام برد؟

سردار نظری گفتن کرد: ملت ما در آخر عزت و همچنین استقلال می باشد؛ هیچ کشوری بر سرنوشت آن شهروندان و مردم شهر نمی‌تواند حاکمیت داشته باشد و همچنین هیچ کشوری جرات تعرض ندارد و همچنین در حوزه علمی نیز استقلال بالایی داریم و همچنین مرزها و همچنین خاکریزهای علمی یکی بعد از غیره ای در حال فتح شدن می باشد.

انتهای پیام/ ت

عملیات روانی دشمن عزت‌مندی نظام را هدف گرفته می باشد در تاریخ ۳۰ October 2018 | 12:33 pm نشر یافته شده شده می باشد

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

1398061214320665418283234.jpg

آیت‌الله علم‌الهدی: امروز ایران، محدود به مرزهای جغرافیایی نیست/ بخواهید تجاوز کنید، اسرائیل نصف روزه خاک شده می باشد

آیت‌الله علم‌الهدی: امروز ایران، محدود به مرزهای جغرافیایی نیست/ بخواهید تجاوز کنید، اسرائیل نصف روزه …