خانه / اخبار خراسان (صفحه 28)

اخبار خراسان

مشهد|گلوی استکبار جهانی در مرزهای اسرائیل در حال فشرده شدن می باشد

1396090411125629312598994.jpg

مشهد|گلوی استکبار جهانی در مرزهای اسرائیل در حال فشرده شدن می باشد |مشهد|گلوی استکبار جهانی در مرزهای اسرائیل در حال فشرده شدن می باشد از خراسان مسکن| به به گفته خبرگزاری خراسان مسکن از مشهدمقدسبه نقل از سپاه رضوی، سردار یعقوبعلی نظری در مراسم افتتاحیه طرح ولایت دانشجویی اظهار داشت: …

توضیحات بیشتر »

ناصری: در صورتی که استقلال و همچنین پرسپولیس بازی‌های‌شان را در مشهد برگزار کنند قطعاً قهرمان می‌شوند/ پرسپولیس بایستی و حتما از دقیقه ششم ۱۰ نفره می‌شد

1396052113473532011627024.jpg

ناصری: در صورتی که استقلال و همچنین پرسپولیس بازی‌های‌شان را در مشهد برگزار کنند قطعاً قهرمان می‌شوند/ پرسپولیس بایستی و حتما از دقیقه ششم ۱۰ نفره می‌شد |ناصری: در صورتی که استقلال و همچنین پرسپولیس بازی‌های‌شان را در مشهد برگزار کنند قطعاً قهرمان می‌شوند/ پرسپولیس بایستی و حتما از دقیقه …

توضیحات بیشتر »

مشهد| آیت‌الله علم‌الهدی: نصرت الهی تنها در صورت مبارزه با دشمنان خداوند تبارک و تعالی به جوامع تعلق می‌گیرد

1397042116183543914722154.jpg

مشهد| آیت‌الله علم‌الهدی: نصرت الهی تنها در صورت مبارزه با دشمنان خداوند تبارک و تعالی به جوامع تعلق می‌گیرد |مشهد| آیت‌الله علم‌الهدی: نصرت الهی تنها در صورت مبارزه با دشمنان خداوند تبارک و تعالی به جوامع تعلق می‌گیرد از خراسان مسکن| به نقل از خبرگزاری خراسان مسکن از مشهدمقدس، آیت‌الله …

توضیحات بیشتر »

کارکرد جشنواره بین‌المللی امام و پیشوا رضا(ع) گسترش فرهنگ رضوی می باشد

1396111410573858813208074.jpg

کارکرد جشنواره بین‌المللی امام و پیشوا رضا(ع) گسترش فرهنگ رضوی می باشد |کارکرد جشنواره بین‌المللی امام و پیشوا رضا(ع) گسترش فرهنگ رضوی می باشد از خراسان مسکن| به به گفته تیم اداره‌کل استان‌ها خبرگزاری خراسان مسکن، به‌ نقل از ستاد خبری شانزدهمین جشنواره بین‌المللی امام و پیشوا رضا(ع)، علی غیاثی ندوشن گفت: آن جشنواره امسال به …

توضیحات بیشتر »

مشهد| نفس‌های سخت صنعت حمل و همچنین نقل بین‌المللی خراسان رضوی

139311211722086844713674.jpg

مشهد| نفس‌های سخت صنعت حمل و همچنین نقل بین‌المللی خراسان رضوی |مشهد| نفس‌های سخت صنعت حمل و همچنین نقل بین‌المللی خراسان رضوی از خراسان مسکن| به به گفته خبرگزاری خراسان مسکن از مشهدمقدس، مرز مشترک یکی از ویژگی‌های شامل  اهمیت در اقتصاد خراسان رضوی می باشد و همچنین با توجه …

توضیحات بیشتر »