خانه / اخبار خراسان (صفحه 89)

اخبار خراسان

کشتی خراسان به جایگاه اصلی‌اش باز می‌گردد / پیاده سازی و راه اندازی "‌مدرسه کشتی" در مجموعه اسپورت و ورزشی تختی

کشتی خراسان به جایگاه اصلی‌اش باز می‌گردد / پیاده سازی و راه اندازی "‌مدرسه کشتی" در مجموعه اسپورت و ورزشی تختی |کشتی خراسان به جایگاه اصلی‌اش باز می‌گردد / پیاده سازی و راه اندازی "‌مدرسه کشتی" در مجموعه اسپورت و ورزشی تختی از خراسان مسکن| محمود یعقوبی در گفت وگو …

توضیحات بیشتر »

تحمیل خسارت ۲۰ میلیارد ریالی به عشایر سبزواری/ اختصاص ۲ میلیارد و همچنین ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات مشاغل خانگی جهت عشایر

تحمیل خسارت ۲۰ میلیارد ریالی به عشایر سبزواری/ اختصاص ۲ میلیارد و همچنین ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات مشاغل خانگی جهت عشایر |تحمیل خسارت ۲۰ میلیارد ریالی به عشایر سبزواری/ اختصاص ۲ میلیارد و همچنین ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات مشاغل خانگی جهت عشایر از خراسان مسکن| به نقل از خبرگزاری تسنیم …

توضیحات بیشتر »

تدوین استاندارد اجباری جهت نبات خراسان رضوی/کیفیت تولیدات به شدت مورد بررسی کردن قرار می‌گیرد

تدوین استاندارد اجباری جهت نبات خراسان رضوی/کیفیت تولیدات به شدت مورد بررسی کردن قرار می‌گیرد |تدوین استاندارد اجباری جهت نبات خراسان رضوی/کیفیت تولیدات به شدت مورد بررسی کردن قرار می‌گیرد از خراسان مسکن| علیرضا جمیع  در گفت‌وگو با روزنامه نویس و خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس با اشاره به آنکه …

توضیحات بیشتر »

انتصابات جدید در هیئت کشتی خراسان‌رضوی‌

انتصابات جدید در هیئت کشتی خراسان‌رضوی‌ |انتصابات جدید در هیئت کشتی خراسان‌رضوی‌ از خراسان مسکن|  محمود یعقوبی در گفت وگو با روزنامه نویس و خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار‌ داشت: در حکمی امیر رشید لمیر به عنوان نایب‌ریاست و همچنین مسئول کمیته آموزش و همچنین زینل زینل‌نیا ‌و همچنین رضا …

توضیحات بیشتر »

بیش از ۸۰ قسمت و بخش کارگران ساختمانی خراسان رضوی بیکار خواهند بود

بیش از ۸۰ قسمت و بخش کارگران ساختمانی خراسان رضوی بیکار خواهند بود |بیش از ۸۰ قسمت و بخش کارگران ساختمانی خراسان رضوی بیکار خواهند بود از خراسان مسکن| محمدرضا داوری در گفت‌وگو با روزنامه نویس و خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار داشت: حدود ۸۵ هزار فرد یا شخص …

توضیحات بیشتر »