خانه / بایگانی برچسب: محمد حسین ادیب

بایگانی برچسب: محمد حسین ادیب

نرخ مسکن بایستی و حتما ۴۰ قسمت و بخش کاهش یابد

نرخ مسکن بایستی و حتما ۴۰ قسمت و بخش کاهش یابد |نرخ مسکن بایستی و حتما ۴۰ قسمت و بخش کاهش یابد از خراسان مسکن| یک استاد دانشگاه با اشاره به آن که نرخ مسکن همچنان اکثرا و بیشتر از اقتدار و قدرت خرید شهروندان و مردم شهر می باشد …

توضیحات بیشتر »