خانه / مقالات / اثرات موسیقی بر درد و اضطراب واثرات روانی موسیقی

اثرات موسیقی بر درد و اضطراب واثرات روانی موسیقی

دانلود آهنگ جدید

مقدمه:

در سال ۱۹۸۳ آقای wak تئوریی‏ را بیان کرد مبنی بر این که عدم تمرکز حواس بر روی درد می‏تواند درد را کاهش دهد بعدها جهت انجام این کار از موسیقی مصرف شد. هر چند که موسیقی اصلاح ی علم جدیدی است اما تأثیر موسیقی بر روح و جسم آدم قرنها پیش شناخته شده است.

گسترش روز افزون بیماریهای تمدن که عمده آنها جنبه سایکولوژیک دارند سبب ظهور شیوه های بازبینی ی نوینی شده است که شاید ساختار آنها بکلی با ویرایش داروئی مفرق باشد. از این روشها می‏توان به موسیقی اصلاح ی، یوگا بازبینی ی، نیرو بازبینی ی، هیپنوتیزم … اشاره کرد، به طور کلی در علم پزشکی به این روشها Alternative Medicine یا طب حاشیه گفته می‏شود پیشینه مصرف از موسیقی ویرایش ی به حدود ۲۵۰۰ سال قبل بر می‏گردد.

یکی از آلات موسیقی که در این پروسه استفاده می‏شود آلت چنگ است. موسیقی چنگ در شنونده ایجاد آرامشی فراگیر می‏کند که باعث کاهش درد، کاهش فشارخون … می‏شود. بطور کلی موسیقی دارای یک نوع کیفیت آرام بخش و دینامیکی بالا می‏باشد که هم در اشخاصی که بیماری سوماتیک دارند در تسکین درد موثر است هم در بیماران روانی در تسریع و بازبینی روند ویرایش مفید است.

ـ موسیقی نه فقط در افراد بزرگسال بلکه در بچه‏ ها و حتی در جنین اثرگذار است. ابتکاری که در این زمینه صورت گرفته است حاوی بررسی عکس ‏العملهای جنین در شنیدن آوای موسیقی ین از قبیل صدای آواز خواندن مادر و … می‏باشد. با مصرف از تکنیکهای فیلمبرداری جنین در داخل رحم دیده شده است که در وقت حرف کردن آواز خواندن مادر یکسری حرکات ویِژگزینشه در جنین اتفاق می‏افتد که مبین این واقعیت است که جنین به آن محرک صوتی جواب می‏دهد. اگرچه این مطالعه به بررسی اثرات موسیقی در درد و اضطراب می‏پردازد، ولی جا دارد که به تاثیر موسیقی در ویرایش ی بسیاری از بیماریهای آناتومیکی حرکتی از قبیل اختلالات عضلانی اندامها نارسائیهای مغزی مثل آفازی هم اشاره کرد. فرد با شنیدن ریتم موسیقی، سعی می‏کند حرکات بدن را با آن همآهنگ نماید این همموزیک ی حاصل نمی‏شود مگر اینکه مراکز عصبی حرکتی مثل هسته ‏های قاعده‏ای ـ مخچه و نرونهای حرکتی نخاع با همدیگر تطابق همموزیک ی عملکرد داشته باشند که این امر در ویرایش بیماران مبتلا به اختلالات حرکتی مفید است.

متدولوژی:

این مطالعه بصورت مروری (Review Article) انجام گرفته است که تعداد ۲۳۸ متن با استفاده از کلمات کلیدی Music therapy و Pain و Anxiety بدست آمد و از این میان تعداد ۲۰ مقاله بصورت راندوم گزینش گردید که عنوان کلی این مقالات در رابطه با درد اضطراب تاثیر موسیقی در کاهش آنها بود.

نتایج:

در پژوهشی که در کالج پزشکی yale آمریکا انجام شد بیماران بالغی که تحت بیهوشی و عمل جراحی قرار می‏گرفتند بررسی شدند. ۴۸ نفر از این افراد در گروه مداخله قرار گرفتند به مدت ۳۰دقیقه موزیکی را که خودشان انتخاب کرده بودند گوش دادند. گروه دوم حاوی ۴۵ نفر بودند که به موزیک گوش ندادند فرآیند‏های روتین بخش برای آنها انجام شد. قبل و بعد از مداخله میزان اضطراب آنها بوسیله آزمون (State- trait Anexity Inventory) و نیز بخش فیزیولوژیک اضطراب از طریق سنجش HR (ضربان قلب) BP(فشارخون) کورتیزول، اپی‏نفرین نوراپی‏نفرین سرم اندازه‏گیری شد.

در گروه تحت موزیک اصلاح ی سطح اضطراب به طور قابل ملاحظه‏ای کمتر از گروه کنترل بود (۰۰۱/۰P=) اضطراب در گروه مداخله بعد از موزیک در مقایسه با قبل از موزیک ۱۶% کاهش یافته بود اما از نظر شاخصهای خونی رابطه معنی‏داری یافت نشد.

در بررسی دیگری اثرات موزیک بر اضطراب را در بیمارانی که در انتظار کاتتریزاسیون قلبی بودند مورد بررسی قرار دادند. این تحقیق شبه experimental طراحی گردید. که در آن یک Pretest و یک Post test از ۱۰۱ نفر انجام شد که ۶۳ نفر از آنها مرد ۳۸ نفر زن بودند. این افراد در دو گروه مداخله کنترل قرار گرفتند و گروه مداخله به مدت۲۰ دقیقه به موزیک گوش دادند: در گروه مداخله کاهش اضطراب به صورت معنی‏داری (۰۰۳/۰P=) مشاهده شد و در مقایسه با گروه کنترل نیز با (۰۰۴/۰P=) رابطه معنی‏داری بین موسیقی کاهش اضطراب یافت شد. HR و BP در گروه مداخله کاهش یافته بود (در صورتی که در گروه کنترل هر دوی آنها افزایش داشتند)

مطالعات دیگری نیز در زمینه کاهش اضطراب ناشی از موسیقی در بیماریها و شرایط مختلف انجام شده است که باز همگی تأییدکننده تأثیر بسزای موسیقی بر کاهش اضطراب هستند . در یک تحقیق که در آمریکا انجام شد اثرات موزیک برکاهش اضطراب در۲۰ بیمار که منتظر انجام بیوپسی پستان بودند بررسی گردید. این افراد به صورت یک در میان در گروه مداخله یا کنترل قرار گرفتند هر شخص در گروه مداخله در اتاق انتظار اتاق عمل َ۲۰ دقیقه موزیک گوش داد. و گروه کنترل نیز به صورت روتین به اتاق عمل فرستاده شدند. در نتیجه این مداخله RR و HR و فشارخون بعد از مداخله در گروه مداخله کاهش عمده‎ای نسبت به گروه کنترل داشتند. شبیه چنین مطالعه‏ای نیز در مردانی که منتظر رزکشن اورترال پروستات بودند انجام شد که نتایج جالبی در پی داشت.

موزیک بازبینی ی همچنین بر کاهش اضطراب و درد ناشی از زایمان در بانوان بسیار موثر بوده است و در تحقیقات انجام شده این مسأله به اثبات رسیده است.

تأثیر موزیک بازبینی ی بر افرادی که ناتوانی یادگیری دارند نیز جذاب بوده است. در پژوهشی که در دانشکده پرستاری دانشگاه ‎های انگلیس انجام شد موزیک اصلاح ی در بیمارانی که ناتوانی یادگیری داشتند باعث کاهش رفتارهای آسیب به خود نیز پرخاشگری شد و همچنین باعث افزایش رابطه اجتماعی آنها نیز ویرایش نسبی در وضعیت سایکولوژیک آنان گردید. در بررسی تحقیقات انجام شده، موزیک ویرایش ی بر مشکلات رفتاری نیز تأثیر داشته است.

در تحقیق دیگری نیز که در اوهایوی آمریکا انجام شد محققان دریافتند که موسیقی می‏تواند در کودکان ناآرام باعث بهترشدن رفتار اجتماعی، پاسخهای احساس ی و تواناییهای گفتاری شود.

اثرات موسیقی بر درد:

طبق تحقیقات انجام شده موسیقی می‏تواند درد را کاهش دهد. در یک مطالعه، خانمی ۵۶ ساله مبتلا به MS و درد شدید به صورت داوطلبانه تحت موزیک ویرایش ی قرار گرفت. در این موزیک کلماتی که بیمار را تشویق به ویرایش ی داشتن اعتقاد به اصلاح ی می‏کرد گنجانده شد بیمار در حالت استآسان ۳۰ دقیقه به آن گوش می‏کرد. بیمار بعد از شنیدن موسیقی اظهار می‏داشت که خواب راحتی داشته و دردش کمتر شده است.

اثرات موسیقی ویرایش ی در کودکان مبتلا به سرطان نیز در بخش روانشناسی بیمارستان کودکان دانشگاه تورنتو کانادا مورد پژوهش قرار گرفت آنها از این پژوهش نتیجه گرفتند که موسیقی ویرایش ی موجب بهتر شدن احساس ات کودکان اصلاح فعالی تهای روز مره آنان می‏شود. این تأثیر در کودکان پیش دبستانی و بالغین وجود داشت ولی در کودکان سنین مدرسه این تأثیر مشاهده نشد. محققان پیشنهاد کردند که مطالعات کاملتری به صورت RCT انجام شود.

در بخش انکولوژی بیمارستان مشترک چین و ژاپن نیز پژوهشی در مورد تأثیر موسیقی ویرایش ی در بازبینی بیماران مبتلا به تومور انجام شد. در این مطالعه ۱۶۲ بیمار مبتلا به تومور مورد بررسی قرار گرفتند که سنجش و ارزیابی آنان براساس Self Rating Depression Scale (SDS) ، (SAS) Self Rating Anxiety Scale و سنجش ایمونوهیستوشیمیایی لنفوسیتهای T و فعالی ت NKC ضد تومور انجام گرفت. در میان این بیماران ۴۶ نفر تحت موسیقی بازبینی ی قرار نگرفتند بعنوان گروه کنترل در نظر گرفته شدند. در نتیجه این مداخله میزان SDS, SAS در گروه بازبینی شده، بعد از اصلاح واضحاً از گروه کنترل کمتر بود. (۰۱/۰P< و 05/0P<). در ایران نیز تحقیقاتی در این زمینه انجام شده است که یک نمونه آن به بررسی تأثیر موسیقی بر میزان دردهای مزمن بیماران مبتلا به سرطان بستری در بیمارستان سانترال تهران می‏پردازد که توسط آقای علی یوسفی‏نژاد نوشته شده است، در این مطلب 40 بیمار مبتلا به سرطان در سنین 70-18 سال قرار داشتند که به دو گروه الف و ب تقسیم شدند. روند کار این بود که میزان درد در سه روز اول صبح عصر تعیین گردید و در سه روز دوم موسیقی جهت گروه الف در سه روز سوم موسیقی برای گروه ب پخش گردید، آنگاه طی سه روز چهارم میزان درد تعیین گردیده و با میزان درد قبل از ارائه موسیقی مقایسه گردید. یافته‏ها با آزمون تی ویلکاکسون بررسی شدند، نتایج دال بر این بود که میزان درد و تعداد مسکن قبل و بعد از پخش موسیقی اختلاف معنی‏داری دارد. (645/1Z= و 021/2T=). 12 مطلب بصورت Clinical Trial و 8 مطلب به صورت مروری تألیف شده بودند. بحث: موسیقی اصلاح ی پروسه‏ای است که نحوه عملکرد آن در تخفیف درد و اضطراب محل بحث بررسی است. اگرچه توجیهاتی منطقی در این خصوص وجود دارد اما تا بحال دلیلی قطعی جهت آن ارائه نشد ه است. اما آنچه مسلم است این است که موسیقی تأثیری مثبت در کاهش درد و اضطراب دارد که طبق تحقیقات انجام شده این تاثیر مثبت هم در بیماریهای سو ماتیک هم سایکولوژیک مشاهده می‏شود. اینکه چه ملودیهایی با چه ریتم و آهنگ خاصی استفاده شود امری سلیقه‏ای است و تاکنون در تمام مطالعات استاندارد معین ی را بکار نگرفته‏اند، ولی عمدتاً از موسیقی‏های بی‏کلام مصرف شده است. نکته جالبی که طی برخی مطالعات معین شده این است که موسیقی اصلاح ی فعال (Active music therapy) یعنی اینکه فرد با یک آلت موسیقی موسیقی ی هر چند غیر اصاما و غیر حرفه‏ای بزند، از دریافت غیرفع ال موسیقی بصورت شنیداری تاثیر بهتری دارد همان گونه که اشاره شد. یکی از آلاتی که تقریباً در بسیاری از مطالعات مصرف شده آلت چنگ می‏باشد، که تاکنون هیچ توجیه علمی خاصی جهت این استفاده بیان نشده است منحصراً از طریق مشاهدات تجربی این نتیجه حاصل شده است. تئوریهائی که در مورد فیزیولوژی تاثیر موسیقی بیان است حاوی موارد زیر می‏باشد: – برخی روانپزشکان معتقد هستند که گوش دادن به موزیک باعث ترشح اندورفین‏ها در بدن می‏شود که این مولکولها باعث تسکین درد می‏شوند. همچنین موزیک با انرژی‏زائی در بدن از طریق تأثیر بر نرونهای مغزی می‏تواند بر تعداد تنفس ضربان قلب که نمودی فیزیولوژیک از آرامش یا اضطراب می باشند تاثیر بگذارد. – در سال 1983 دو محقق به نامهای Melzain و Wall در تئوری خود اعلام کردند که احساس درد پردازش آن یک روند پیچیده از ارسال و پردازش سیگنال‌هایی است که در طی یکسری نرون ویِژگزینشه به مغز می‏رسند. آنها این مسیر را تحت عنوان دروازه درد نامیدند، حال اگر این دروازه باز باشد، یک محرک دردآور می‏تواند باعث ایجاد احساس درد شود، ولی یکسری مکانیسمها وجود دارند که با این مسیر پردازش تداخل پیدا می‏کنند و در اصطلاح دروازه درد را به صورت کامل یا ناقص می‏بندند و موسیقی با این مکانیسم باعث ساپرشن درد می‏شود. -موسیقی در طرف چپ مغز یعنی همانجایی که محل پردازش زبان است، درک می‏شود. موزیک با اثر بر روی سیستم لیمبیک باعث تنظیم و اداره احساس ات فردی می‏شود و به علاوه بعضی از موارد فیزیولوژیک غیرارادی از قبیل یأس، حس درد، فشارخون، را هم تنظیم می‏کند. این تئوری که به نظر قانع کننده ‏تر است براساس Centry Fugal Control استوار است یعنی تمرکزی که از CNS به یک امر ویِژگزینشه می‏شود سبب مهار اطلاعات رسیده از محرکهای دیگر و تشدید ایمپالسهای آن محرک مورد توجه می‏گردد. افرادی که درد دارند چنانچه بر روی درد تمرکز کنند، گذر را کمتر احساس میکنند به نظر آنها زمان ایستاده است که این امر در تشدید درد آنها فوق ‏العاده موثر است. موسیقی با جلب کردن حواس شخص به خود، و خود شخص نیز با تمرکز ارادی عمدی روی موسیقی می‏تواند با توجه به مکانیسم ذکر شده سبب کاهش درد شود. با توجه به موارد ذکر شده، پیشرفت سریع موسیقی اصلاح ی در دو دهه اخیر امری دور از ذهن نیست و تذکر بیشتر به این شاخه طب حاشیه می‏تواند نتایج بسیار بهتر ی داشته باشد. راه هایی جهت مواجهه با اضطراب

اضطراب جواب طبیعی بدن ما نسبت به تغییرات محیط بوده و حالتی است که توان سازگاری با این تغییرات را در آدم ایجاد می‌کند. چنانچه اضطراب از حالت عادی طبیعی خود خارج گردد عوارض خطرناک جبران ناپذیری را بر بدن ما، زندگی ما، ارتباطات ما آینده ما میگذارد. امروزه به دلیل تعدد عوامل اضطراب ‌زا و کاهش توان مواجهه افراد با آنها نقش ویرانگر اضطراب بیشتر خودنمایی میکند. از این رو آگاهی از روش‌های موثر برای مواجهه با آن ضروری به نظر می رسد.

راهبردهای مواجهه با اضطراب (بالا بردن توان عمومی مواجهه )

۱- محیط فیزیکی را تنظیم کنید: نور، رنگ سر و صدا عناصری هستند که بر حواس ما تاثیر گذاشته و می‌توانند فشارآفرین بوده ، یا برعکس کاهنده‌ی اضطراب باشند.
۲- خودتان را تشویق کنید: خیلی وقتها آدم ‌ها تحت فشار قرار می‌گیرند چون خودشان را سرزنش می‌کنند، حتی زمانی که مقصر نیستند. در چنین موارد ی بزرگترین خطای فرد خودگویی‌های منفی است، چون اضطراب ‌آفرین است.
۳- افراد خوب را انتخاب کنید: ارتباطات بین فردی محتاج سرمایه‌گذاری عاطفی فراوانی است. افراد منفی‌باف، انتقادگر، یا منزوی، بر اضطراب وارده بر افراد دیگر می‌افزایند و بر عکس افراد خوش‌بین که خودباوری بالاتری دارند، اضطراب زیادی در اطرافیان وارد نمی‌آورند.
۴- به خودتان جایزه بدهید: جایزه و تشکر در قبال انجام کاری، یک بخش حیاتی مدیریت اضطراب است چون اندورفین اوپیوئیدهای درونزاد بدن را آزاد می‌سازد (درست همان موادی که فرد جهت کاهش اضطراب آنها را به شکل مصنوعی موجود در مواد مخدر مصرف می‌کند). منظور از جایزه هر چیزی است که برای فرد لذت بخش است و باعث لبخند زدن وی می‌شود. یک توصیه اساسی این است که هر فردی دست‌کم یک کار لذت بخش را جهت خودش در طول روز پروگرام ‌ریزی کند.
۵- رسم قاعده‌ای جهت مقرر کنید: افراد پر مشغله اضطراب زیادی را تحمل می‌کنند چون سیستم، الگو قاعده‌ی خاصی را برای زندگی روزمره تعیین نمی‌کنند در حالی که داشتن رسوم یا عادت‌های ویِژگزینشه هم صرفه‌جویی در است (چون لازم نیست هر روز جهت زندگی پروگرام ‌ریزی نمود) در شرایط افزایش اضطراب به شخص یاری می‌کند، چرا که شخص حس می‌کند علیر اضطراب فراوان پیش‌بینی ناپذیر، چیزی وجود دارد که در زندگی ثابت است (پروگرام ‌ی کلاسی منظم، برنامه امتحانی غیرقابل تغییر صرفه‌جویی در انرژی روانی است).
۶- به زندگی معنوی غنا ببخشید: داشتن یک اعتقاد مذهبی، افق دید ما را وسیع می‌کند، به ما سعه‌ی صدر می‌دهد در شرایط اضطراب ‌های عمیق زیاد کمک کننده است
۷- دفتر یادداشت هر روز داشته باشید: اینکه فردی تمام روزه احساس ‌های ناخوشایند را در یک دفتر هر روز یادداشت نماید (به ویژه کسانی که به سختی می‌توانند در مورد مشکلاتشان حرف کنند، گوش شنونده‌ای در اختیار ندارند)، به فرد یاری می‌کند تا هنجارهای منفی‌اش را بیرون ریخته به عبارتی از خود دور سازد.
۸- از کمال‌گرایی روی برگردانید: چنانچه از آنهایی هستید که کارهایشان را به تأخیر می‌اندازند چون نمی‌دانند چطور باید آنها را به عالی ترین شکل ممکن انجام داد یا اگر از دسته افرادی هستید که کار انجام شده را چندین و چند بار مرور ویرایش می‌کنند، تا اینکه بالاخره از مهلت مقرر می‌گذرند و کار تمام نمی‌شود، این توصیه حاوی حالتان می‌شود. شاید بهترین راه مدیریت زمان باشد.
۹- بچه شوید. یک راه خیلی خوب مواجهه با اضطراب انجام کارهای بچه‌گانه است، امتحان کنید. وقتی تحت فشار قرار می‌گیرید، یک قلم شمعی بردارید و نقاشی کنید، یک فیلمی را که در کودکی رفیق داشتید تماشا کنید.
۱۰- از سرعت بکاهید: کسانی که کار را با آرامش بیشتر و به آهستگی انجام می‌دهند، کمتر تحت فشار اضطراب قرار می‌گیرند.
۱۱- همواره جهت تغییر آماده باشید: شک و عدم اطمینان را به حداقل برسانید. در شرایط بی‌تصمیمی، هر تصمیمی بهترین تصمیم است.
۱۲- به تعطیلات بروید: تعطیل از ریشه عطل است یعنی خالی، بدون کار. هر فردی باید اوقاتی را در زندگی‌اش داشته باشد که خالی از تمامی سرنخ‌ها و نشانه‌های روزمره‌گی باشد.
۱۳- یک سرگرمی برای خودتان درست کنید: یعنی یک کاری که مزدی جهت ش نمی‌گیرید، آن کار را انجام می‌دهید چون از آن لذت می‌برید. از کجا بفهمیم سرگرمی واقعی چیست؟ سرگرمی واقعی این است که وقتی به آن مشغولید، متذکر گذر زمان نمی‌شوید. وقتی آن را انجام می‌دهید اضطراب را فراموش می‌کنید و به نهایت آرامش می‌رسید.مرکز تحقیقات غده ها درونریز متابولیسم (دانشکده علوم پزشکى شهید بهشتى)

با موسیقی به آرامش می رسم

از روزی که آدم به آواز موسیقی ین یک پرنده گوش داد، نقش موسیقی و تأثیر قابل ملاحظه‎ ی آن به رسمیت شناخته شد. برای لحظه ‎ای چشم انتان را ببندید و به ترانه ‎ی مورد علاقه ‎تان فکر کنید. بگذارید صدای موسیقی در ذهنتان طنین ‎انداز شود. آگاهانه به آن توجه کنید و حس کنید که بدنتان چطور نسبت به آن واکنش نشان می‎دهد. بدون تردید، تحریک شنوایی ناشی از موسیقی، می‎تواند روی هم اکنون ت جسمانی و حس ی ما تأثیر بگذارد. موسیقی، از توانایی انگیزه ‎بخشی برخوردار است. قرن‎های متمادی از صدای موسیقی به شکل طبل و کوس دهل جهت پیش بردن جنگ‎ها پیروز شدن در آن‎ها استفاده شده است. اخیراً نیز در حوادث مسابقات ورزشی، جهت رسیدن به پیروزی، از موسیقی مصرف می‎شود. ولی موسیقی به همین اندازه می‎تواند آرام‎بخش و مسکن نیز باشد. به یاد نواهای آهنگ ینی بیفتید که از آن‎ها برای خواباندن بچه‎ ها مصرف می‎شود.
از این رو می‎توان گفت که موسیقی، به روش‎های مختلف، بر شرایط آدم تأثیر می‎گذارد می‎تواند روی آرمیدگی نیز موثر واقع شود. درست است که قرن‎هاست که از این امر مطلعیم، ولی در روزگار ما به شکل علمی، خاصیت التیام بخشی موسیقی به اثبات رسیده است. در زمینه ‎ی موسیقی بازبینی ی، دو مکتب فکری مفرق وجود دارد. در مکتب فکری اول، صدای آواز یا صدای ادوات موسیقی می‎توانند تأثیرات التیام بخش داشته باشند. در این مکتب فکری، موسیقی بازبینی ی کاربرد منظم به قاعده ‎ی موسیقی به وسیله ‎ی موسیقی اصلاح گر، برای ایجاد تغییرات احساس ی یا ایجاد التیام جسمانی در بیمار است. در مکتب دوم به تأثیرات آرامش بخش موسیقی اشاره می‎شود. بدین مفهوم، موسیقی بازبینی ی را می‎توان توانایی تجربه کردن حالتی تغییر یافته از انگیختگی جسمانی روحی، به یاری نواها، ضرب موزیک ‎ها لحن‎های ناشی از ادوات موسیقی تعریف نمود. در این مطلب ، بیشتر به این جنبه‎ از موسیقی اصلاح ی اشاره کرده ‎‎ایم.
امروزه، موسیقی بازبینی ی روشی پرطرف‎دار برای رسیدن به آرامش آرمیدگی است. در جریان یک بررسی که در سال ۱۹۹۱ انجام شد، ۷۵ درصد کسانی که مورد پرسش قرار گرفتند، گوش دادن به موسیقی را، اقدامی برای کاستن از اضطراب بیان کردند. در حالی که موسیقی بازبینی ی، روشی مناسب برای افزایش آرامش آرمیدگی محسوب می‎شود، از توانایی یک اقدام مواجهه ‎ای نیز برخوردار است. گوش دادن به برخی از انواع موسیقی، به قدرت پذیرندگی ذهن می ‎افزاید. از آن قدیم ، این گونه بیان می‎شود که موسیقی، بر خلاقیت اشویِژگزینشه می‎افزاید و تصورات ذهنی را تقویت می‎کند.

سابقه ‎ی تاریخی
قدما معتقد بودند که موسیقی، شیطان را فراری داده، سبب التیام می‎گردد. یونانیان باستان، از عبارت ‎ی آن‎ها، افلاطون، ارسطو و فیثاغورث، به قدرت التیام بخش موسیقی معتقد بودند اظهار می‎داشتند که چنانچه اشخاص، تمام روزه به موسیقی گوش بدهند، به سلامت ی خود کمک می‎کنند. ارسطو معتقد بود که نوای فلوت بر احساس ات آدم تأثیر می‎گذارد. افلاطون نیز می‎گفت که موسیقی، سبب همآهنگ ی و رضایت روح ‎شده، اخلاقیات مردم را افزایش می‎دهد بالاخره اعتقاد فیثاغورت این بود که موسیقی به آدم همموسیقی ی می‎دهد. به باور او، از دست رفتن همموسیقی ی در آدم ، سبب بیماری می‎شود.
پادشاهان قرون وسطی، جهت رهایی از حس تکدّر خاطر افسردگی و تب، در قصرهای موسیقی پخش می‎کردند. بعد از آن، بسیاری از موسیقیدانان کلاسیک از عبارت باخ، پاشل بل موزارت، با یاری اشراف سلاطین، به تصنیف موزیک ‎هایی بدین منظور تشویق شدند. ولی تنها طبقات بالای جامعه نبودند که از موسیقی استفاده و از آن لذت می‎بردند. مدت‎ها قبل از آن که نوار ضبط و سی – دی رادیو و ویدیو وجود خارجی داشته باشند، دسته‎ های مختلف مردم دور جمع می‎شدند تا به نوای موسیقی آواز، گوش فرا دهند.
در بسیاری از آیین‎های قبیله ‎ای در همه دنیا، از موسیقی مصرف کرده ‎اند. آفریقاییان، قرن‎هاست که در پروگرام ‎ های مختلف خود از موسیقی استفاده کرده ‎اند.
در سال ۱۸۷۷، اختراع فنوگراف سبب شد تا مردم اقصی نقاط زمین، با موسیقی آشناتر شوند. موسیقی، در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم برای اختلالات ذهنی وسیله‎ای بازبینی ی گردید. ولی تا قبل از سال ۱۹۲۶،‌ موسیقی هم‎چون وسائل ی علمی، جهت ویرایش بسیاری از اختلالات بالینی مورد تأیید قرار نگرفت. با آن که ملل مختلف در گذشت سال‎های متمادی، از موسیقی برای رسیدن به آرامش استفاده کرده ‎اند، اما تا سال ۱۹۴۶ طول کشید که در آمریکا آن را وسائل ی التیام بخش به حساب آورده در مورد ‎ی آن بررسی‎های بیشتری کنند.
در اواخر دهه ‎ی ۱۹۷۰ و اوایل دهه ‎ی ۱۹۸۰ که مساله اضطراب جهت مردم از ارزش ی ویِژگزینشه برخوردار شد، موسیقی جدیدی برای التیام اضطراب مورد استفاده قرار گرفت تا بر میزان آرامش آگاهی‎ های اشویِژگزینشه بیفزاید.

از صدا به سروصدا موسیقی
صدا، نوعی از انرژی است که به گوش می‎رسد. صدا می‎تواند خوشایند و یا ناخوشایند، دلنشین یا آزارنده باشد. صدای ناخوشایند آزارنده را به اصطلاح سروصدا می‎نامیم. امواج صوتی را با «هرتز»، اندازه می‎گیریم. شدت صدایی که گوش تحمل می‎کند ۲۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز است که این، اما ، به کیفیت صدا بستگی دارد. بعضی از صداها را نیز از طریق پوست و استخوان جذب می‎کنیم.
در حالی که ارتعاشات به وسیله ‎ی هرتز اندازه ‎گیری می‎شوند، صداها با معیاری به نام «دسیبل» ارزیابی می‎گردند. گفته می‎شود که یک دسیبل، ملایم‎ترین صدایی است که گوش آدم آن را می‎شنود. جدول زیر فهرستی از صداهای محیطی را در مقیاس دسیبل نشان می‎دهد.

جدول سطح صدای محیط
محیط با صدا دسیبل
یخچال ۴۵
مسکونی های مرکز شهر ۸۰
جنگل ۳۵
باران ملایم ۵۰
مته ی کمپرسی ۱۰۰
چکه ی آب از شیر ۴۰
جارو برقی ۸۰-۷۵
موتور سیکلت ۱۰۰
مناطق روستایی ۴۰
دستگاه تهویه ی هوا ۸۰
موسیقی راک زنده ۹۰-۱۳۰
موتور جت (به برخاستن هواپیما) ۱۲۰-۱۴۰

اثرات روانی موسیقی
موسیقی، سوای تأثیرات فیزیولوژیایی، روی روحیه نیز اثر می‎گذارد که از عبارت می‎توان به هراس افسردگی اشاره کرد. اکثرا ً بیشتر اشویِژگزینشه به تأثیر موسیقی بر روی اشاره می‎کنند.

دستگاه مغز و به خصوص هیپوتالاموس، جایگاه نرون‎هایی است که وقتی از ناحیه ‎ی حس شنوایی تحریک شدند، می‎توانند روحیه و حس ات شخص را تغییر بدهند. در حالی که اشخاص، اکثرا ً در سطح ذهن هشیار به تأثیر موسیقی روی روحیه پی می‎برند، محرک شنوایی می‎تواند بر ذهن ناهشیار نیز نفوذ کرده به سهم خود، روی روحیه ‎ی اشویِژگزینشه تأثیر گذارد. جهت اندازه‎ گیری تأثیر موسیقی پس زمینه روی کسانی که در سوپرمارکت‎ها خرید می‎کنند، معین گردید که خریداران، وقتی موسیقی ملایمی پخش می‎شود، بیشتر در راهروهای بین قفسه ‎های اقلام فروشگاه صرف می‎کنند در نتیجه میزان فروش افزایش می‎یابد. همچنین ، ثابت شده که پخش موسیقی ملایم در مطب پزشکان دندان‎پزشکان تأثیرات آرام کننده ‎ی زیاد دارد.
موسیقی می‎تواند احساس ات توأم با اضطراب را تخفیف بدهد. در زمانی که سینما هنوز صامت بود، در سالن‎های سینما جهت بالا بردن حس ات تماشاچیان، در صحنه ‎های صمیمیت ، از نوازندگان پیانو مصرف می‎کردند. به این شکل که وقتی تصویر یک صحنه‎ ی صمیمیت روی پرده نمایش داده می‎شد، یک نوازنده ‎ی پیانو آهنگ خوشایندی را در لحظه می‎نواخت. بعد از آن و با صدادار شدن فیلم‎های سینمایی، از موسیقی به میزان وسیعی در فیلم‎ها استفاده شد.
در حالی که امروزه، پخش موسیقی در فروشگاه‎ها آسانسورها بسیار رایج است، در اتاق‎های عمل نیز موسیقی پخش می‎شود تا بر سرعت التیام بیفزاید. برای اندازه ‎گیری تأثیر موسیقی روی بیماران مشوش بیمارستان‎ها، دکتر «هلن بونی»، موسیقی ویرایش گر، نوارهایی از موسیقی تهیه کرد تا در بخش نگهداری ‎های ویژه‎ی بیمارستان جفرسون در پورت تاون سند ایالت واشینگتن و بیمارستان دیگری در بالتیمور پخش شوند. معلوم شد که پخش موسیقی، روی فشار خون، ضربان قلب، تنفس تنش‎های عضلاتی تأثیر آرام‎بخش دارد. پخش موسیقی، به افزایش خواب بیماران یاری می‎کرد از شدت اضطراب و افسردگی آن‎ها می‎‏کاست.
موسیقی، روی حس و اندیشه ‎ی آدم تأثیراتی بر جای می‎‏گذارد که از عهده ‎ی زبان و کلام ساخته نیست. موسیقی می‎تواند دفاع‎های قدرت‎مند حس را درهم فرو ریخته و ابراز حس ات را میسر سازد. به همین دلیل، روان‎شناسان روان‎پزشکان برای تخلیه ‎ی بسیاری از هیجانات پنهان نیز چون خشم ، از موسیقی مصرف می‎کنند.
تردیدی نیست که موسیقی، روی حس ات در سطح هشیار و ناهشیار تأثیر زیاد دارد. انواع مختلف موسیقی، می‎تواند روی برافروختگی و نیز آرامش آدم تأثیر گذارد. در جریان یک بررسی به منظور ارزیابی رابطه میان انواع موسیقی، گزینش موسیقی لذت شادی هم اکنون ت آرمیدگی، والری استراتون و آنتونی زالانوسکی (۱۹۸۴) به این نتیجه رسیدند که یک موسیقی ویِژگزینشه روی تمام ‎ی اشویِژگزینشه تولید آرمیدگی نمی‎کند، بلکه میزان علاقه ‎‎ی اشویِژگزینشه به موسیقی انتخاب شده، در ایجاد آرمیدگی موثر است. در جریان یک بررسی دیگر، ویلیام دیویس میشل توت (۱۹۸۹) بر آن شدند که ببینند در نظر اشویِژگزینشه مختلف کدام موسیقی آرامش بخش ارزیابی می‎شود. در این بررسی معین گردید که نواهای مختلف، روی اشویِژگزینشه مختلف، اثرات مفرق بر جای می‎گذارد.

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

معرفی گوشی شیائومی ردمی نوت ۵ پرو

معرفی گوشی شیائومی ردمی نوت ۵ پرو در این مقاله می خواهیم به معرفی گوشی شیائومی …