خانه / اخبار مسکن / افت ۱۰ درصدی معاملات مسکن در تهران

افت ۱۰ درصدی معاملات مسکن در تهران

افت ۱۰ درصدی معاملات مسکن در تهران

|افت ۱۰ درصدی معاملات مسکن در تهران از خراسان مسکن|

 

براساس جدید و تو و تازه‌ترین به گفته بانک مرکزی از تحولات نرخ و همچنین حجم معاملات بازار مسکن شهرستان تهران، در اسفندماه سال شمسی ۱۳۹۴ تعداد معاملات نسبت به ماه مشابه سال شمسی قبل به مقدار و اندازه و میزان ۸٫۵درصد کاهش و همچنین متوسط نرخ خرید و همچنین فروش واحدهای مسکونی ۳٫۹درصد افزایش یافته می باشد.

افت ۱۰ درصدی معاملات مسکن در تهران

براساس جدید و تو و تازه‌ترین به گفته بانک مرکزی از تحولات نرخ و همچنین حجم معاملات بازار مسکن شهرستان تهران، در اسفندماه سال شمسی ۱۳۹۴ تعداد معاملات نسبت به ماه مشابه سال شمسی قبل به مقدار و اندازه و میزان ۸٫۵درصد کاهش و همچنین متوسط نرخ خرید و همچنین فروش واحدهای مسکونی ۳٫۹درصد افزایش یافته می باشد.

 آن به گفته همچنین نشان می‌دهد که در مجموع حجم معاملات و همچنین متوسط نرخ یک مترمربع واحد مسکونی در سال شمسی ۱۳۹۴ به ترتیب ۱۵۴٫۷ هزار واحد مسکونی و همچنین ۳۸٫۹ میلیون ریال بود که نسبت به سال شمسی ۹۳ به ترتیب ۱۰٫۳ و همچنین ۰٫۸درصد کاهش داشته می باشد.

به به گفته اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، دراین میان با نگاهی به چشم‌انداز فضای اقتصاد کلان و همچنین همچنین اقدامات انجام شده توسط نظام بانکی در کمک به تسهیل اعتباری قسمت و بخش مسکن، بهبود عملکرد آن قسمت و بخش در سمت تقاضا و همچنین عرضه در سال شمسی ۱۳۹۵ دور از انتظار نیست.

  کاهش ۸٫۵ درصدی حجم معاملات
در اسفندماه سال شمسی ۱۳۹۴، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهرستان تهران به ۱۳٫۱هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال شمسی ۹۳، ۸٫۵درصد کاهش نشان می‌دهد. بررسی کردن توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در اسفندماه سال شمسی ۱۳۹۴ حاکی از آن هم می باشد که واحدهای نوساز تا ۵ سال شمسی ساخت با سهم ۵۵٫۸ قسمت و بخش بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند؛ آن درحالی می باشد که سهم مزبور در مقایسه با اسفندماه سال شمسی ۱۳۹۳، ۲٫۴ واحد قسمت و بخش کاهش نشان می‌دهد.

توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب منطقه ها و مناطق متنوع و گوناگون و مختلف شهرستان تهران در اسفندماه سال شمسی ۱۳۹۴ حاکی از آن هم می باشد که از میان منطقه ها و مناطق ۲۲گانه شهرستان تهران، منطقه ۵ با سهم ۱۴٫۹درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه‌نامه را به خود اختصاص داده می باشد. همچنین منطقه ها و مناطق ۴، ۲ و همچنین ۸ به ترتیب با سهم ۱۰٫۵، ۹٫۴ و همچنین ۵٫۹ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. شایان ذکر می باشد ۷۰٫۴درصد از کل تعداد معاملات انجام شده در شهرستان تهران صرفا مرتبط به ۱۰منطقه شهرستان (به ترتیب بیشترین فراوانی شامل منطقه ها و مناطق ۵، ۴، ۲، ۸، ۱۴، ۱۵، ۱۰، ۱، ۷ و همچنین ۳) بوده و همچنین ۱۲ منطقه دیگر تنها ۲۹٫۶درصد از تعداد کل معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.

  افزایش ۳٫۹درصدی نرخ مسکن
به گفته اخیر بانک مرکزی حاکی از آن هم می باشد که در اسفندماه سال شمسی ۱۳۹۴، متوسط نرخ یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در تهران ۴۲٫۱میلیون ریال بود که نسبت به بهمن ۹۴ و همچنین اسفند سال شمسی ۹۳ به ترتیب ۷٫۵ و همچنین ۳٫۹درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین رشد متوسط نرخ در آن ماه نسبت به ماه مشابه سال۹۳ به منطقه ۱۱ (معادل ۵٫۲ قسمت و بخش) و همچنین بیشترین کاهش نرخ به منطقه ۱۰ (معادل ۲٫۶) قسمت و بخش تعلق دارد. در اسفندماه سال شمسی ۱۳۹۴ از میان منطقه ها و مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، بیشترین متوسط نرخ یک مترمربع زیربنای مسکونی معامله شده معادل ۸۲٫۷ میلیون ریال به منطقه یک و همچنین کمترین آن هم با ۲۱٫۴ میلیون ریال به منطقه ۱۸ تعلق داشته می باشد.

همچنین در سال شمسی قبل، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهرستان تهران به ۱۵۴٫۷هزار واحد مسکونی بالغ شد که در مقایسه با سال شمسی قبل ۱۰٫۳درصد کاهش نشان می‌دهد. در آن سال شمسی متوسط نرخ یک مترمربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهرستان تهران ۳۸٫۹ میلیون ریال بوده که نسبت به سال شمسی قبل با کاهش ۰٫۸ درصدی مواجه بوده می باشد.

  رشد ۹٫۸ درصدی اجاره‌بها
در اسفندماه سال شمسی ۱۳۹۴ شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهرستان تهران و همچنین در کل منطقه ها و مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال شمسی ۹۳ به ترتیب ۹٫۸ و همچنین ۱۱٫۱درصد رشد نشان می‌دهد.

باتوجه به آنکه قراردادهای اجاره مسکن غالبا یک‌ساله تنظیم می‌شوند و همچنین نیز اثرپذیری شاخص اجاره‌بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و همچنین مهار تورم، سبب رشد متناسب اجاره‌بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده می باشد، سهم هزینه مسکن (اجاره‌بهای مسکن اعم از فردی یا شخصی و همچنین غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و همچنین سرویس ها و خدمات مصرفی (بر اساس سال شمسی پایه ۱۰۰=۱۳۹۰) معادل ۲۸٫۴ قسمت و بخش می باشد.

گفتنی می باشد، بررسی کردن تحولات بازار اجاره‌بهای مسکن در اسفندماه سال شمسی ۱۳۹۴ موید تغییر متناسب اجاره‌بها با تحولات تورم می باشد به‌طوری که شاخص کرایه مسکن اجاره‌یی در شهرستان تهران و همچنین در کل منطقه ها و مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال۹۳ به ترتیب ۹٫۸ و همچنین ۱۱٫۱ قسمت و بخش رشد نشان می‌دهد. همچنین متوسط رشد شاخص مذکور در شهرستان تهران و همچنین کل منطقه ها و مناطق شهری طی سال شمسی ۱۳۹۴ به ترتیب معادل ۱۱ و همچنین ۱۲٫۵ قسمت و بخش بود.

افت ۱۰ درصدی معاملات مسکن در تهران در تاریخ ۲ April 2016 | 4:51 am نشر یافته شده شده می باشد

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

2433178

محرومیت مردم از لحاظ مسکن در خراسان

محرومیت مردم از لحاظ مسکن در خراسان زن روستایی با لبخندی می‌گوید «خوب شد زلزله …