خانه / اخبار مسکن / کاهش ۱۰ درصدی فروش آپارتمان در تهران

کاهش ۱۰ درصدی فروش آپارتمان در تهران

کاهش ۱۰ درصدی فروش آپارتمان در تهران

|کاهش ۱۰ درصدی فروش آپارتمان در تهران از خراسان مسکن|

سال شمسی قبل در مجموع ۱۲ ماه، ۱۵۵ هزار آپارتمان مسکونی در تهران خرید و همچنین فروش شد که تحت تاثیر عمیق‌تر شدن رکود مسکن در سال شمسی ۹۴، حجم معاملات نسبت به سال شمسی ۹۳ رقمی معادل ۱۰ قسمت و بخش کاهش پیدا کرد.

کاهش ۱۰ درصدی فروش آپارتمان در تهران

سال شمسی قبل در مجموع ۱۲ ماه، ۱۵۵ هزار آپارتمان مسکونی در تهران خرید و همچنین فروش شد که تحت تاثیر عمیق‌تر شدن رکود مسکن در سال شمسی ۹۴، حجم معاملات نسبت به سال شمسی ۹۳ رقمی معادل ۱۰ قسمت و بخش کاهش پیدا کرد.

نقل از رسمی نشر یافته شده شده از سوی بانک مرکزی در مورد تحولات بازار مسکن در آخرین ماه سال شمسی قبل حاکی می باشد که در اسفند سال شمسی ۹۴ تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهرستان تهران به ۱۳ هزار و همچنین ۱۰۰ واحد مسکونی رسید که در مقایسه با ماه مشابه سال شمسی قبل ۵/ ۸ قسمت و بخش کاهش نشان می‌دهد. بررسی کردن توزیع تعداد واحد مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در اسفند ماه سال شمسی ۹۴ حاکی از آن هم می باشد که واحدهای نوساز تا ۵ سال شمسی ساخت با سهم ۸/ ۵۵ قسمت و بخش بیشترین حجم از واحدهای مسکونی معامله شده را به خود اختصاص داده‌اند. آن سهم در مقایسه با اسفند ماه سال شمسی ۹۳ معادل ۴/ ۲ قسمت و بخش کاهش پیدا کرده می باشد.

به نقل از اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، توزیع تعداد معاملات انجام شده بر حسب منطقه ها و مناطق متنوع و گوناگون و مختلف شهرستان تهران در اسفند ماه سال شمسی ۹۴ نیز حاکی از آن هم می باشد که از میان منطقه ها و مناطق ۲۲ گانه شهرستان تهران، منطقه ۵ با سهم ۹/ ۱۴ درصدی از کل معاملات، بیشترین تعداد قراردادهای مبایعه نامه را به خود اختصاص داده می باشد. همچنین منطقه ها و مناطق ۴ و همچنین ۲ و همچنین ۸ به ترتیب با سهم ۵/ ۱۰، ۴/ ۹ و همچنین ۹/ ۵ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. ۴/ ۷۰ قسمت و بخش از کل تعداد معاملات انجام شده در شهرستان تهران صرفا مرتبط به ۱۰ منطقه شهرستان (شامل منطقه ها و مناطق ۵، ۴، ۲، ۸، ۱۴، ۱۵، ۱۰، ۱، ۷ و همچنین ۳) بوده و همچنین ۱۲ منطقه دیگر تنها ۶/ ۲۹ قسمت و بخش از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده‌اند.در اسفند ماه سال شمسی قبل متوسط نرخ هر متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهرستان تهران ۴ میلیون و همچنین ۲۱۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و همچنین ماه مشابه سال شمسی قبل به ترتیب ۵/ ۷ قسمت و بخش و همچنین ۹/ ۳ قسمت و بخش افزایش نشان می‌دهد.بیشترین رشد متوسط نرخ در آن ماه نسبت به ماه مشابه سال شمسی قبل به منطقه ۱۱ و همچنین معادل ۲/ ۵ قسمت و بخش و همچنین بیشترین کاهش نرخ نیز به منطقه ۱۰ و همچنین معادل ۶/ ۲ قسمت و بخش تعلق داشته می است و خواهد بود.در آخرین ماه سال شمسی قبل از میان منطقه ها و مناطق ۲۲ گانه شهرستان تهران، بیشترین متوسط نرخ هر مترمربع آپارتمان مسکونی فروخته شده معادل ۸ میلیون و همچنین ۲۷۰ هزار تومان به منطقه یک و همچنین کمترین آن هم با ۲ میلیون و همچنین ۱۴۰ هزار تومان به منطقه ۱۸ تعلق داشت.در سال شمسی ۹۴ تعداد کل معاملات خرید آپارتمان مسکونی در تهران به ۱۵۴ هزار و همچنین ۷۰۰ فقره رسید که در مقایسه با سال شمسی ۹۳، حدود ۱۰ قسمت و بخش کاهش پیدا کرد. در آن سال شمسی متوسط نرخ یک متر مربع بنای مسکونی فروخته شده در تهران ۳ میلیون و همچنین ۸۹۰ هزار تومان بود که ۸/ ۰ قسمت و بخش نسبت به سال شمسی قبل افت یافته می باشد.

آن در حالی می باشد که متوسط نرخ مسکن در سال شمسی ۹۳ معادل ۶/ ۵ قسمت و بخش نسبت به سال شمسی ۹۲ افزایش پیدا کرد.توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده بر حسب نرخ یک متر مربع بنا در اسفند ماه سال شمسی ۹۴ حاکی از آن هم می باشد که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی ۵/ ۲ تا ۳ میلیون تومان به ازای هر متر مربع بنا با سهم ۱۳ قسمت و بخش بیشترین سهم از تعداد معاملات را به خود اختصاص داده و همچنین دامنه‌های قیمتی ۳ تا ۵/ ۳ میلیون تومان و همچنین ۲ تا ۵/ ۲ میلیون تومان به ترتیب با سهم ۴/ ۱۲ قسمت و بخش و همچنین ۲/ ۱۲ قسمت و بخش، در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در آخرین ماه سال شمسی قبل توزیع حجم معاملات خرید مسکن در تهران به گونه‌ای بوده می باشد که در حدود ۲/ ۶۱ قسمت و بخش واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از میانگین نرخ هر متر مربع واحد مسکونی (۴ میلیون و همچنین ۲۱۰ هزار تومان) معامله شده‌اند.توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله شده در تهران بر حسب سطح زیر بنای هر واحد مسکونی در اسفند ماه سال شمسی ۹۴ نشان می‌دهد بیشترین سهم از معاملات انجام شده به واحدهای مسکونی با زیر بنای ۶۰ تا ۷۰ متر مربع معادل ۹/ ۱۴ قسمت و بخش اختصاص داشته می باشد. واحدهای شامل زیر بنای ۵۰ تا ۶۰ و همچنین همچنین آپارتمان‌های ۷۰ تا ۸۰ متر مربع با سهم مشابه ۵/ ۱۳ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. واحدهای مسکونی با سطح زیر بنای کمتر از ۸۰ متر مربع نیز ۴/ ۵۲ قسمت و بخش از معاملات انجام شده را در آن ماه به خود اختصاص دادند. در مجموع ۷/ ۵۷ قسمت و بخش از کل تعداد معاملات خرید مسکن در تهران در سال شمسی ۹۴ به آپارتمان‌های مسکونی با مساحت کمتر از ۸۰ متر مربع اختصاص داشته می است و خواهد بود.در اسفند سال شمسی ۹۴ توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی خرید و همچنین فروش شده در تهران بر حسب ارزش هر واحد حاکی از آن هم می باشد که در میان دامنه‌های قیمتی مورد بررسی کردن، واحدهای مسکونی با ارزش ۱۳۰ تا ۱۶۰ میلیون تومان با سهم ۲/ ۹ درصدی بیشترین حجم از کل معاملات خرید را به خود اختصاص دادند.

بعد از آن نوع آپارتمان‌ها، واحدهای مسکونی شامل ارزش ریالی ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان و همچنین ۱۶۰ تا ۱۹۰ میلیون تومان به ترتیب با سهم مشابه ۳/ ۸ درصدی از کل معاملات، در رتبه‌های بعدی پرفروش‌ترین آپارتمان‌های مسکونی قرار گرفتند. در اسفند پارسال حدود ۶/ ۵۰ قسمت و بخش از واحدهای مسکونی معامله شده شامل ارزشی کمتر از ۲۸۰ میلیون تومان بوده‌اند و همچنین ۷/ ۷ قسمت و بخش از واحدهای مسکونی معامله شده نیز ارزشی بیش از ۹۸۰ میلیون تومان داشته‌اند. آن سهم‌ها در اسفند ماه سال شمسی ۹۳ به ترتیب معادل ۵۵ قسمت و بخش و همچنین ۷ قسمت و بخش بوده می است و خواهد بود.در اسفند سال شمسی ۹۴ شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهرستان تهران و همچنین در کل منطقه ها و مناطق شهری کشور نسبت به ماه مشابه سال شمسی قبل به ترتیب ۸/ ۹ قسمت و بخش و همچنین ۱۱ قسمت و بخش از خود رشد نشان داد. ماهیت قرار دادهای اجاره آپارتمان مسکونی که غالبا یک‌ساله تنظیم می‌می شود و همچنین نیز اثر پذیری شاخص اجاره بهای مسکن از سیاست‌های کنترل و همچنین مهار تورم سبب رشد متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده می باشد. در آن میان بایستی و حتما آن نقطه مورد توجه قرار بگیرد که سهم هزینه مسکن در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و همچنین سرویس ها و خدمات معادل ۲۸ قسمت و بخش می است و خواهد بود.بانک مرکزی در جمع‌‌بندی خود از تحولات اسفند ۹۴ بازار مسکن اعلام کرد: با توجه به چشم‌انداز بهبود فضای اقتصاد کلان و همچنین نیز اقدامات مناسب انجام شده توسط نظام بانکی در کمک به تسهیل اعتباری قسمت و بخش مسکن، بهبود عملکرد آن قسمت و بخش هم در سمت عرضه و همچنین هم در سمت تقاضا در سال شمسی ۹۵ دور از انتظار نیست.

ارسال به فیسبوک
ارسال به لینکداین
ارسال به توییتر


کاهش ۱۰ درصدی فروش آپارتمان در تهران در تاریخ ۷ April 2016 | 6:44 pm نشر یافته شده شده می باشد

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

2433178

محرومیت مردم از لحاظ مسکن در خراسان

محرومیت مردم از لحاظ مسکن در خراسان زن روستایی با لبخندی می‌گوید «خوب شد زلزله …