خانه / اخبار مسکن / فعالیت اقتصادی مخرب محیط زیست ممنوع می باشد

فعالیت اقتصادی مخرب محیط زیست ممنوع می باشد

فعالیت اقتصادی مخرب محیط زیست ممنوع می باشد

|فعالیت اقتصادی مخرب محیط زیست ممنوع می باشد از خراسان مسکن|

http://www.bananews.ir/

دست یار وزیر راه و همچنین شهرسازی گفت: مطابق با اصل ۵۰ قانون اساسی در راستای سیاست‌های کلی محیط زیست که در سال شمسی ۱۳۹۴ تصویب شده و مصوب قانون شد، فعالیت‌های اقتصادی مخرب و همچنین بدون در نظر گرفتن محیط زیست ممنوع اعلام شده می باشد.

به به گفته بنانیوز(BanaNews.ir)؛ محمد شکرچی‌زاده امروز در سمینار یک روزه مشترک ایران و همچنین آلمان که با تاکید بر توسعه پایدار شهرستان اصفهان برگزار شد، ضمن یادآوری هشت مورد از اسناد فرادستی تدوین شده در خصوص زیست بوم اظهار کرد: اصل ۵۰ قانون اساسی که در سال شمسی ۱۳۹۴ تدوین و همچنین تصویب شد به تفصیل در خصوص موارد مهم و همچنین اهم حفاظت از محیط زیست اشاره کرده می باشد. سلامت، زیست بوم، کنترل آلاینده‌ها، اقلیم، حمل و همچنین نقل و همچنین بهره بری و استفاده از فناوری‌های روز از بایدهای مطرح شده در آن اصل می باشد.

او همچنین ادامه داد: در آن اصل تمامی فعالیت‌های اقتصادی مخرب زیست بوم در صورت عدم توجه به اصلاح و همچنین بهینه سازی ممنوع اعلام شده‌اند و همچنین مدیران را موظف کرده می باشد در مورد تمام ابعاد زیست محیط شامل سلامت محیط سکونت، پاکیزگی، فرسایش، آلاینده‌های غیر مجاز، کنترل اقلیم و همچنین کاهش تاثیرات و همچنین اثرات مخرب بر آن هم، حمل و همچنین نقل عمومی پاک و همچنین سبز و همچنین همچنین بهره بری و استفاده از فناوری‌های نوین جهت پیشبرد آن اهداف تلاش و همچنین اقدامات مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری را انجام دهند.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و همچنین شهرسازی کشور افزود: همچنین در برنامه جذاب و جالب و خوب‌های چهارم و همچنین پنجم توسعه راهبردی-اقتصادی در بند ۱۹۲ به توجه و همچنین برآورد ارزش‌های اقتصادی به دقت اشاره شده می باشد. همچنین و علاوه بر آن در سند چشم انداز ۲۰ ساله توسعه کشور که در سال شمسی ۱۳۸۴ تدوین شده به مسائل محیط زیستی، ساز و همچنین کارهای مورد مستلزم و نیاز و همچنین لزوم برخورداری از سلامت اشاره شده می باشد.

شکرچی زاده گفت: در سیاست‌های کلی آمایش سرزمین ۱۳۹۰ و همچنین ضوابط کلی آمایش سرزمین ۱۳۹۴ توجه به یکپارچگی ملی و همچنین سرزمینی، تقویت هویت ایرانی، پیشگیری از مهاجرت‌های بی‌رویه و همچنین به روش خاص و همچنین مشخص به کاهش تمرکز و همچنین تراکم جمعیت کلان شهرستان‌های تهران و همچنین بعد از آن هم اصفهان اشاره و همچنین به عنوان یک وظیفه عمومی از آنها نام برده شده می باشد. همچنین تاکید بر بهره بری و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی در آن راستا از موارد و نکات مد نظر و همچنین اساسی در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، یزد و همچنین اهواز می باشد.

او همچنین ادامه داد: همه آن اسناد بایستی و حتما به عنوان سیاست و همچنین راهبرد در تمام برنامه جذاب و جالب و خوب‌های توسعه جهت حفظ محیط زیست، کاهش آلاینده‌های محیطی، پایداری فرهنگی و اجتماعی و همچنین اقتصادی و همچنین عدم ساخته یا ایجاد تغییر در محیط زیست مورد بهره بری و استفاده قرار گیرد. واضح می باشد که اجرای آن برنامه جذاب و جالب و خوب‌ها نیازمند هماهنگی جدی و همچنین ساماندهی شده میان سازمانی می باشد و همچنین آن برنامه جذاب و جالب و خوب‌ها بایستی و حتما همراه و همچنین همگام با فناوری‌های نو و همچنین علم بهینه‌سازی در همه ابعاد توسعه وارد شدن کند.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و همچنین شهرسازی افزود: مقارن با مبحث ۱۹ مقررات ملی صرفه‌جویی و همچنین مصرف انرژی در ساختمان‌ها و همچنین حمل و همچنین نقل، بررسی کردن مصالح نوین و همچنین بهینه در بهره بری و استفاده از آن مصالح در معماری و همچنین طراحی از اولویت‌های مرکز تحقیقات راه، مسکن و همچنین شهرسازی در جهت بررسی کننده و پروهشگر کردن توسعه پایدار می باشد و همچنین در همین راستا اخیرا کمیته بهینه سازی مصرف انرژی تشکیل و همچنین شروع به کار کرده می باشد و همچنین انتظار آن می باشد با بهره بری و استفاده از تجارب کشورآلمان در آن جهت سریع‌تر و همچنین بهتر پیش رویم.

شکرچی‌زاده خاطرنشان کرد: مورد بهره بری و استفاده و نیاز ضروری می باشد دبیرخانه‌ای با عنوان “دبیرخانه توسعه پایدار اصفهان” تشکیل می شود تا یکپارچگی میان طرح‌ها و همچنین اسناد بالادستی را رصد کند.

 

ایسنا

onlineblackjack.money

فعالیت اقتصادی مخرب محیط زیست ممنوع می باشد در تاریخ ۲۴ May 2016 | 12:57 pm نشر یافته شده شده می باشد

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

2433178

محرومیت مردم از لحاظ مسکن در خراسان

محرومیت مردم از لحاظ مسکن در خراسان زن روستایی با لبخندی می‌گوید «خوب شد زلزله …