خانه / اخبار خراسان / مشهد|فعالیت معادن شن و همچنین ماسه در حوزه آرامگاه فردوسی غیرمجاز می باشد

مشهد|فعالیت معادن شن و همچنین ماسه در حوزه آرامگاه فردوسی غیرمجاز می باشد

مشهد|فعالیت معادن شن و همچنین ماسه در حوزه آرامگاه فردوسی غیرمجاز می باشد

|مشهد|فعالیت معادن شن و همچنین ماسه در حوزه آرامگاه فردوسی غیرمجاز می باشد از خراسان مسکن|

به به گفته خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس؛ فردوسی، شاهنامه و همچنین همچنین توس سرمایه‌های نمادین فرهنگی و اجتماعی مشهدمقدس خواهند بود. هرملتی می‌کوشد تا سرمایه‌های نمادینش را احیا کند و همچنین آن امر برایش آورده دارد.

آنچه اکثرا و بیشتر سبب شده فردوسی در متن زندگی شهروندان و مردم شهر قرار نگیرد و همچنین به حاشیه برود، ناآشنایی و همچنین ناآگاهی از چنین گنج گرانبهایی می باشد که در مشهد در اختیار داریم. هزار سال شمسی از زمان فردوسی می‌گذرد و همچنین هنوز مردمانی خواهند بود که در آن عرصه تلاش می‌کنند تا ایده‌ای نو بیافرینند.

معظلات و مسائل و مشکلات توس کم نیست و همچنین تمامی ندارد. هر شورای شهرستان و همچنین شهرداری و همچنین مسئولی سعی در رفع آنها دارد. آبادسازی توس که شاید مهم‌ترین مستلزم و نیاز آن منطقه جهت جذب گردشگر باشد از مواردی می باشد که شورای شهرستان پنجم مشهد بر روی آن هم تمرکز دارد، در همین راستا با مسعود ریاضی، ریاست کمیسیون ویژه توسعه و همچنین عمران توس شورای شهرستان مشهد به گفت‌وگو نشستیم تا رویکرد و همچنین عملکرد آن شورا را بحث و همچنین بررسی کردن کنیم.

تسنیم: رویکرد شهرداری و همچنین شورای شهرستان در حوزه آرامگاه توس را شرح دهید.

ریاضی: توس میراث گردشگری خیلی زیاد قوی می باشد و همچنین در شورای شهرستان پنجم و همچنین شهرداری مشهد بنا داریم تا توس را احیا کنیم.احیاء توس در دو حیطه گردشگری و همچنین فرهنگی مدنظر قرار دارد و همچنین تمام تلاش شورای پنجم آن می باشد که آن اتفاق تبریک و مبارک در بعدی‌ای نزدیک رخ دهد.

تسنیم: رویکردهای فرهنگی در عید نوروز نسبت به آرامگاه توس موجب توجه اکثرا و بیشتر شهروندان و مردم شهر و همچنین زائران به آن بعد فرهنگی و همچنین تاریخی شهرستان شد؛ آیا شورای شهرستان برنامه جذاب و جالب و خوب‌های غیره ای در آن باره دارد؟

ریاضی: مهم‌ترین چیزی که می‌تواند به توس کمک کند جلب توجه شهروندان و مردم شهر به فردوسی، شاهنامه و همچنین طوس جلب می باشد. یکی از بزرگترین آفت‌های توس عدم توجه کافی شهروندان و مردم شهر به آن آثار تاریخی و همچنین ملی می باشد؛ در صورتی که شهروندان و مردم شهر توجه نداشته باشند مسئولان هم توجه ندارند. ما تلاش می‌کنیم توس، فردوسی و همچنین شاهنامه را از انحصار روشنفکران صرف خارج کنیم، در صورتی که قرار باشد دائما در مورد سجایا و همچنین عظمت فردوسی در محافل تخصصی بحث می شود و همچنین هیچ جریانی به سمت شهروندان و مردم شهر و همچنین شناخت فردوسی نداشته باشیم اتفاق شایسته‌ای نخواهد افتاد.یکی از مصادیق جریان‌سازی شاهنامه در بین شهروندان و مردم شهر فعالیت‌های نوروز شهرداری مشهد در محیط شهرستان بود که هنوز جای کار بسیاری دارد.

تسنیم: در حال حاضر جذب گردشگر و همچنین توریست به آرامگاه فردوسی در چه جایگاهی قرار دارد؟

ریاضی: در حوزه گردشگران خارجی رشد داشتیم ولی باید توجه داشت آن افزایش چشمگیر و همچنین معنادار نبوده می است و خواهد بود.به واسطه اوضاع اقتصادی حاکم شرایط سفر جهت شهروندان و مردم شهر مهیا نیست که آن امر جهت تمام استانها وجود دارد. ولی باید توجه داشت خوشبختانه در مراسم ۲۵ اردیبهشت ماه با استقبال و همچنین حرکت معنادار شهروندان و مردم شهر شهرستان مشهد مواجه شدیم که با حضور گرم خود در آرامگاه فردوسی پیوند گرم خود را با آن چهره تاریخی نشان دادند.

تسنیم: مقدار و اندازه و میزان اعتبار و همچنین بودجه‌ای که جهت ساخت و همچنین آبادسازی آرامگاه توس از جانب شورای شهرستان تخصیص یافته چقدر می باشد؟

ریاضی: شورا نهادی جهت نظارت و همچنین اراده و تصمیم راسخ‌سازی ماست و همچنین قابلیت اجرا ندارد. از طرف دیگر خود شهرداری متولی گردشگری نیست به همین خاطر ما صرفا جهت گردشگری بودجه‌ای اختصاص ندادیم بلکه جهت احیای توس اعتبار تخصیص دادیم زیرا در صورتی که آن موجود زنده احیا می شود و همچنین به بقا ادامه دهد شاهد جذب گردشگر چه خارجی و همچنین چه داخلی خواهیم بود.

تسنیم: مقدار و اندازه و میزان اعتباری که شورای شهرستان جهت احیای توس تخصیص داده چه مقدار و اندازه و میزان می باشد؟

ریاضی: حدود ۱۵ میلیارد تومان در سال شمسی جاری به توس اختصاص دادیم که نسبت به سال شمسی‌های قبل از نظر تفکیک و همچنین مبلغ ریالی بی‌سابقه بوده که سه میلیارد از آن مبلغ به کارهای فرهنگی و همچنین مابقی به پارک‌ها و همچنین فضای سبز و همچنین حمل و همچنین نقل اختصاص خواهد یافت.همچنین میراث فرهنگی نیز اعتبار ۱۲ میلیارد تومانی در آن باره جهت بازسازی ابنیه تاریخی طوس بودجه  گرفتن کرده می باشد.

تسنیم: فعالیت غیرمجاز معادن شن و همچنین ماسه در اطراف آرامگاه فردوسی می باشد و همچنین رفت و همچنین آمد ماشین‌های سنگین از شاهنامه هنوز رویت می‌می شود؛ جهت آن عمل غیرقانونی چه اقداماتی انجام شده می باشد؟

ریاضی: حوزه توس از طریق قسمت و بخش‌های مختلفی از سه قوه مجریه، مقننه و همچنین قضاییه کشور دنبال می‌می شود و همچنین هر کدام از آن قوا دستگاه و همچنین سیستمی در منطقه توس دارند که اقدامات نظارتی و همچنین برنامه جذاب و جالب و خوب‌ای را انجام می‌دهد.یکی از آن نهادها که زیر مجموعه قوه قضاییه می باشد، با عنوان حفظ حقوق بیت‌المال به پیشامد جدید فوق وارد شدن یافته و همچنین با نمایش جلساتی قاطعانه با فعالیت معادن غیرمجاز در توس برخورد و همچنین اقدام به تعطیلی آن واحدها کردند.

در حال حاضر آنچه اعلام شده و همچنین ما در جریان آن هم قرار گرفتیم معادن غیرمجاز در آن محدوده فعالیت نداشته و همچنین حق عبور از مسیر شاهنامه را ندارند.

تسنیم: در حوزه آبادسازی توس هنوز امکانات ابتدایی و اولیه جهت روستاهای اطراف آرامگاه از قبیل گازکشی و همچنین برق کشی صورت نگرفته می باشد، که آن مهم در اهالی یک منطقه تاریخی مثل آرامگاه فردوسی نیست؛ جهت آن موضوع چه تدابیری اندیشیده شده می باشد؟

ریاضی: مردمی که آنجا زندگی می‌کنند پیشانی توس خواهند بود، هنگام و زمانی که گردشگر عزم سفر به آرامگاه را دارد ابتدا با مناظر آن روستاها مواجه می‌می شود؛ به همین دلیل بایستی و حتما آنچه در نظر می‌آید مطبوع باشد و همچنین ما معتقدیم بایستی و حتما زندگی و همچنین فرهنگ شهروندان و مردم شهر در آن منطقه ها و مناطق ارتقاء یابد.از طرف دیگر نباید فراموش کنیم که شهرستان توس و همچنین ناحیه تاریخی تابران یک مساحت ۳۵۰ هکتاری را تشکیل می‌دهد که روی بقایای شهرستان تاریخی تابران قرار گرفته می باشد.

سه روستا در آن محدوده وجود دارند که روی بقایای یک شهرستان ساخته شدند و همچنین آن شهرستان سرمایه ملی و همچنین سهم شهروندان و مردم شهر و همچنین ایرانیان محسوب می‌می شود و همچنین به همین دلیل بایستی و حتما در ساخت و همچنین ساز خیلی زیاد ظریف و همچنین یا دقت جلو رفت.

منطقه توس از سال شمسی ۹۲ به محدوده شهری ملحق شده و همچنین هنگام و زمانی که مکانی به محدوده شهری تغییر پیدا کردن می‌می شود بایستی و حتما طرح جامع و همچنین تفصیلی داشته باشد تا مطابق با آن هم اجازه ساخت و همچنین ساز داده می شود که متاسفانه آن طرح هنوز جهت منطقه توس تهیه نشده و همچنین مادامی که آن طرح وجود نداشته باشد هر ساخت و همچنین سازی غیرمجاز می باشد.

انتهای پیام/

 

مشهد|فعالیت معادن شن و همچنین ماسه در حوزه آرامگاه فردوسی غیرمجاز می باشد در تاریخ ۱۷ July 2018 | 9:09 pm نشر یافته شده شده می باشد

درباره ی admin

مطلب پیشنهادی

1398061214320665418283234.jpg

آیت‌الله علم‌الهدی: امروز ایران، محدود به مرزهای جغرافیایی نیست/ بخواهید تجاوز کنید، اسرائیل نصف روزه خاک شده می باشد

آیت‌الله علم‌الهدی: امروز ایران، محدود به مرزهای جغرافیایی نیست/ بخواهید تجاوز کنید، اسرائیل نصف روزه …