استاندار خراسان‌رضوی: خود را وقف توسعه خراسان رضوی کرده‌ایم؛ ۱۰۰ معین اقتصادی جهت استان مشخص کردن می‌می شود

1398052108520188918097004.jpg

استاندار خراسان‌رضوی: خود را وقف توسعه خراسان رضوی کرده‌ایم؛ ۱۰۰ معین اقتصادی جهت استان مشخص کردن می‌می شود |استاندار خراسان‌رضوی: خود را وقف توسعه خراسان رضوی کرده‌ایم؛ ۱۰۰ معین اقتصادی جهت استان مشخص کردن می‌می شود از خراسان مسکن| به به گفته خبرگزاری خراسان مسکن از مشهد مقدس، علیرضا رزم …

توضیحات بیشتر »

سابقه فعالیت مرتبط مدیران فرهنگسراهای تخصصی مشهد را نشر یافته شده کنید

1398051411091833218037234.jpg

سابقه فعالیت مرتبط مدیران فرهنگسراهای تخصصی مشهد را نشر یافته شده کنید |سابقه فعالیت مرتبط مدیران فرهنگسراهای تخصصی مشهد را نشر یافته شده کنید از خراسان مسکن| به نقل از خبرگزاری خراسان مسکن از مشهدمقدس، خبرگزاری خراسان مسکن خراسان رضوی ظرف هفته قبل در پرونده‌ای ویژه به بررسی کردن عملکرد …

توضیحات بیشتر »

اتاق عمل‌های یازده‌گانه بیمارستان رضوی مشهد افتتاح می‌می شود

139402312140104575342334.jpg

اتاق عمل‌های یازده‌گانه بیمارستان رضوی مشهد افتتاح می‌می شود |اتاق عمل‌های یازده‌گانه بیمارستان رضوی مشهد افتتاح می‌می شود از خراسان مسکن| به نقل از خبرگزاری خراسان مسکن از مشهدمقدس، علی سعیدی ظهر امروز در مراسم تجلیل از پزشکان بیمارستان رضوی و همچنین نیز بازدید از طرح‌های توسعه‌ای آن مرکز درمانی، …

توضیحات بیشتر »

کج سلیقگی یک تبلیغ محیطی در مشهد؛ نگاه کنیم یا ببینیم؟+تصاویر

کج سلیقگی یک تبلیغ محیطی در مشهد؛ نگاه کنیم یا ببینیم؟+تصاویر |کج سلیقگی یک تبلیغ محیطی در مشهد؛ نگاه کنیم یا ببینیم؟+تصاویر از خراسان مسکن| به به گفته خبرگزاری خراسان مسکن از مشهدمقدس، تبلیغات شهری آن روزها تغییر پیدا کردن به جزء لاینفکی از فضای پیرامونی ما شده؛ هرچند که …

توضیحات بیشتر »

حرم رضوی مملو از حضور زائران؛ صحن و همچنین سراهای بارگاه امام و پیشوا رضا(ع) آذین‌بندی شد

1398052908442627618159234.jpg

حرم رضوی مملو از حضور زائران؛ صحن و همچنین سراهای بارگاه امام و پیشوا رضا(ع) آذین‌بندی شد |حرم رضوی مملو از حضور زائران؛ صحن و همچنین سراهای بارگاه امام و پیشوا رضا(ع) آذین‌بندی شد از خراسان مسکن| به نقل از خبرگزاری خراسان مسکن از مشهدمقدس، همزمان با عید سعید غدیر …

توضیحات بیشتر »