خانه / بایگانی برچسب: ترجمه فارسی به انگلیسی

بایگانی برچسب: ترجمه فارسی به انگلیسی

داستان ساده و روان
انگلیسی

گفتگو با خدا I dreamed I had an interview with god خواب دیدم در خواب با خدا گفتگویی داشتم God askedخدا گفت So you would like to interview meپس می خواهی با من گفتگو کنی؟ I said If you have the timeگفتم چنانچه زمان داشته باشید God smiledخدا لبخند زد! …

توضیحات بیشتر »